Skip to main content

MUF presenterar 5 konkreta skolreformer

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 15:17 CEST

Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet.

M har misslyckats med att skapa förtroende i skolfrågan. Det beror helt enkelt på att partiets skolpolitik är undermålig. Det är högst anmärkningsvärt att Moderaterna varken föreslår fler eller mer långtgående reformer när det finns ett stort behov av att höja kvaliteten på svensk skola, skriver Benjamin Dousa, Moderata Ungdomsförbundet

I syfte att initiera politik som tar skolans situation på allvar driver vi i MUF fem konkreta förslag.

1.En ny lärarutbildning. Den pedagogiska forskningen som genomsyrar lärarutbildningen håller en låg kvalitet och kraven på studenterna är lågt ställda. Det är hög tid att initiera en ny kortare lärarutbildning ämnad för studenter som redan har en examen i undervisningsämnet.

2.Ett nytt finansieringssystem. Kommunaliseringen av skolan gav upphov till att politiker kunde behandla skolan som en kommunal budgetregulator. I syfte att säkra att alla skolor har en stabil finansiering krävs en nationellt finansierad skolpeng med en tydlig socioekonomisk viktning och en resultatdel.

3.Säkra rekryteringen av lärare till utanförskapsområden. I Sverige råder en systematisk snedfördelning av lärare: erfarna lärare arbetar på skolor med enklare elevunderlag, samtidigt som en stor andel lärare med begränsad erfarenhet arbetar på de skolor med störst utmaningar. Lösningen är en palett av åtgärder: generellt högre löner, mindre undervisningstid, adekvat stödpersonal och mindre klasser. Med dessa åtgärder har Sydkorea lyckats rekrytera erfarna lärare till skolor i utanförskapsområden.

4.En evidensbaserad läroplan. De senaste decennierna har forskningen inom inlärning utvecklats något enormt. Dessvärre går läroplanen på flera punkter rakt mot evidens om inlärning. Forskning visar att katederundervisning är den enskilt mest effektiva undervisningsformen. Vilket inte avspeglas i läroplanen.

5.Externa kunskapsuppföljningar. Betygsinflationen måste hindras. Genom externt rättade nationella prov, examenstentor för gymnasieskolan samt tydligare bestämmelser om att betygen kan problemen minimeras.

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/debatt/moderaternas-politik-for-skolan-ar-undermalig/

Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund med över 13 000 medlemmar. Vi tror på ett Sverige där fler unga kan vara självständiga och uppfylla sina vardagsdrömmar. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy