Skip to main content

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 09:27 CET

JANUARI-SEPTEMBER 2003

Faktureringen för perioden uppgick till 51,3 Mkr (85,9 Mkr)

Resultat före skatt för perioden uppgick till –7,3 Mkr (-11,9 Mkr)

Resultat per aktie uppgick till –0,32 kr (-0,54 kr)

Fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten

Orderstock om 66 MSEK

Strategiskt viktigt produktions och marknadssamarbete med IGEL

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:
Jonas Wästberg, VD, Tfn: 040-14 35 38, 0709-74 35 00, E-mail: jonas.wastberg@multiQ.se
Peter Ahlgren, Styrelseordförande, Tfn: 0708-15 09 91, E-mail: peter.ahlgren@multiQ.se

För kontinuerlig information om nyheter i bolaget se: www.multiq.se