Skip to main content

Mundipharmas Smärtstipendium 2011 till Ulf Jakobsson

Pressmeddelande   •  Dec 07, 2011 14:18 CET

Pressmeddelande

2011-12-07

Ulf Jakobsson,  Lunds Universitet, årets smärtstipendiat:

-Ett erkännande för mitt arbete med att ta fram preventiva behandlingsinsatser för äldre med långvarig smärta

Svensk Geriatrisk Förening, i samarbete med Mundipharma, har tilldelat årets smärstipendium till Ulf Jakobsson, docent och universitetslektor vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds Universitet. Stipendiesumman på 50 000 kronor får han för sin forskning om långvarig smärta hos äldre.

Smärtstipendiet delades i år ut för femte gången av juryn bestående av docent Åke Rundgren, Göteborg och professor Peter Nordström, Umeå som gav följande motivering till valet av stipendiat:

”Det saknas idag mer djupgående studier kring långvarig smärta och smärtbehandlingsmetoder bland äldre, inte minst bland de allra äldsta, trots att det är i dessa grupper smärtproblematiken är störst. Studien är därför viktig för geriatriken och studiens resultat kan få direkta praktiska tillämpningar.”

- Det är fantastiskt roligt att få ett erkännande för mitt arbete med att studera långvarig smärta och smärtbehandling med fokus att utveckla behandlingsmodeller för äldre, säger Ulf Jakobsson och berättar att han för stipendiepengarna planerar att delta i konferenser och att bygga nätverk.

Tidigt i sitt arbete som sjuksköterska inom internmedicin upptäckte han att långvarig smärta var en del av många äldres vardag.

- Smärtan uppträder sällan ensamt utan är ofta åtföljd av andra symtom och inskränkningar i det dagliga livet. Problemet är stort och alltför många har inte fått en diagnos utan tror att långvarig smärta tillhör åldrandet.

Preventiva insatser

Studien som Ulf Jakobsson genomför är en longitudinell enkätstudie med ett randomiserat urval av personer 65 år och äldre på totalt 2 000 personer. Data samlas vid baseline, efter 6 månader, 12 månader och efter 2 år.

-Baseline är avslutat med en deltagarfrekvens på cirka 60 procent och när studien är avslutad om ett och ett halvt år hoppas jag vi får fram data som identifierar högriskfaktorer och riskpatienter, så att vi kan jobba med preventiva insatser för att förhindra att smärtan utvecklas till att bli långvarig.

Främja forskningen och öka kunskapen

Syftet med stipendiet är att främja projekt inom forskning och fördjupade kunskaper kring äldre och icke-cancerrelaterad långvarig smärta. Av den vuxna befolkningen lider idag 40 till 50 procent av smärtor och hos äldre över 65 år är långvarig smärta en viktig orsak till ökat vårdbehov.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna Rundcrantz, Produktchef Mundipharma, telefon 031-773 75 39, mobil 0708-77 44 65,

e-post: anna.rundcrantz@mundipharma.se

Mundipharma AB är ett forskande läkemedelsföretag som ingår i en internationell grupp associerade företag som alla arbetar främst med fokus på smärtbehandling och onkologi. Vi är alla privatägda entreprenörsinriktade företag med ett gemensamt engagemang inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, utbildning, distribution och licensiering av receptbelagda och receptfria läkemedel samt andra sjukvårdsprodukter.

Bifogade filer

PDF-dokument

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.