Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Media no image

Närmare en miljon svenskar som lider av RLS (Restless Legs Syndrom) - nu finns bättre behandlingsmöjligheter för dem med svår RLS

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2015 09:00 CEST

​Mellan 7 och 10 procent av Sveriges befolkning lider av den dolda folksjukdomen WED/RLS och en tredjedel av dessa har så svåra besvär att de avsevärt inverkar på livskvaliteten. Ett nytt läkemedel finns nu tillgänglig för de som inte svarar på gängse behandlingar – dopaminerga terapier. En internationell klinisk studie visar på förbättringar inom flera områden.

Media no image

Nya data från Mundipharma visar på en portfölj med kostnadseffektiva behandlingar

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2013 09:46 CET

Nya uppgifter som presenteras av Mundipharma International Limited visar på överlägsen eller jämförbar effekt och värde för pengarna för ett antal viktiga produkter inom Mundipharmas nätverk av oberoende intresseföretag, jämfört med dagens vårdstandard. Fyra abstracts från hälsoekonomiska inom portföljerna för andningsvägar, smärta och onkologi presenterades vid den europeiska kongressen ISPOR.

Media no image

Framtidens läkare oförberedda att behandla långvarig smärta

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2013 10:21 CET

Nya data från den Europeiska APPEAL-studien visar på stora brister i smärtundervisning på läkarutbildningarna i Europa. Resultaten som presenterades under EFIC i Florens visar att ingen av de sju läkarutbildningar som finns i Sverige erbjuder obligatoriska kurser i smärta och smärtbehandling vilket kan jämföras med Frankrike där man har en nationell smärtplan.

Media no image

Ny svensk studie av Mundipharma tar äldres smärta på allvar

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2013 12:08 CEST

En nyligen avslutad studie initierad av Göteborgsföretaget Mundipharma, har utvärderat smärtbehandling med Norspan veckoplåster hos den äldre patientpopulationen (≥ 75 år). Studien presenteras den 18 april på British Geriatric Society’s kongress i Belfast och visar bland annat att Norspan är ett lämpligt behandlingsalternativ för att lindra smärta hos äldre patienter.