Skip to main content

Företagsinkubatorn Creates Exit Event

Nyhet   •   Dec 11, 2013 20:39 CET

Fyra Västeråsbolag redo för marknaden

Torsdagen den 12 december är det examen för fyra Västeråsbolag i företagsinkubatorn Create Business Incubator Mälardalen, Create. Bolagen har genom Create fått avancerat affärsutvecklingsstöd i sin uppstartsfas och är nu, efter mycket slit och roligt arbete, redo att stå på egna ben. Diplomering sker på Creates Exit Event då ett sextiotal företag, entreprenörer och aktörer från näringslivet samlas.

Media är välkomna att delta på Creates Exit Event samt att intervjua representanter från Create och de bolag som gör exit. Intervjuer görs förslagsvis i slutet då företagen samlas för gruppfotografering.

Create är en företagsinkubator som stödjer entreprenörer från idé till marknad och startade sin verksamhet 2008. Create är en mötesplats och innovationsmiljö för entreprenörer och idébärare som snabbare vill uppnå kommersiellt genombrott på marknaden. Målet är att skapa framgångs- rika företag med stor affärspotential. Företagen som ingår i Create får bland annat en egen affärs- coach som stöttar och vägleder bolagen i sin utveckling mot marknaden. De Västeråsbolag som är redo att stå på egna ben och nu gör exit från Create är:

 • Castema Innovations AB

 • GNM Publishing Group AB

 • Inspons ekonomisk förening

 • Pusselhus Sverige AB

  • Castema Innovations AB utvecklar förädlingsteknologi för fiskprocessindustrin avsedd att integreras i automater som avlägsnar så kallade nervben ur vitfisk. Ett av vitfiskindustrins största problem är spillet som uppstår vid urbeningen men med Castemas teknologi kan spillet reduceras avsevärt. Företaget har även utvecklat en ny och innovativ produkt inom byggbranschen under varumärket Pakolit. Pakolit är en produkt som kraftigt förenklar vvs-installationer och som leder till både högre produktion, bättre lönsamhet och bättre arbetsförhållanden för hantverkarna.

  • GNM Publishing Group AB ger ut magasinet Good News Magazine som är Nordens ledande magasin med positiva nyheter. Good News Magazine lyfter fram och berättar om personer, företeelser och levnadsöden som inspirerar och engagerar. Sedan lanseringen 2010 har tolv nummer utkommit och magasinet har i dag över 50 600 följare på Facebook. Bara en tidskrift i Sverige är större på Facebook och det är Aftonbladet.

  • Inspons ekonomisk förening erbjuder en unik tjänst som kombinerar friskvård med samhälls- engagemang genom att starta crowdfundingprojekt för goda ändamål inför motionsutmaningar. En sportslig insats för världen. Inspons webbaserade verktyg gör det möjligt för alla att anta en motionsutmaning och starta insamlingar för att stödja välgörenhetsorganisationer och idrotts- föreningar. Kia Mohebi, innovatören bakom Inpons, utsågs till Västmanlands länsvinnare av stiftelsen SKAPAs stipendium Framtidens Innovatör 2013 för sitt arbete.

  • Pusselhus Sverige AB utvecklar ett innovativt helhetssystem för villaprojektering som omfattar alla led i produktionskedjan. I ljuset av digitaliseringen och individualiseringen av samhället har en efterfrågan växt fram från marknaden mot att via webb själv göra projekteringen av sitt eget hus. Det IT-styrda projekteringsverktyget som Pusselhus tagit fram täcker både projektering, produktion och uppföljning i samma system. Lösningen överbryggar samtliga steg från idé till färdig fysisk produktion med ett kvalitetskontrollsystem som ger kunden trygghet.

För mer information:

Maria Sjöstedt, kommunikationsansvarig Create Business Incubator Mälardalen AB
Mobil: 070-251 03 12 E-post: maria.sjostedt@createhere.se

Om Create
Create Business Incubator Mälardalen AB (Create) erbjuder entreprenörer i Södermanland och Västmanland ett affärsutvecklingsstöd som leder till snabbare och säkrare tillväxt – från idé till marknad. Vi vänder oss till startup-företag som har ambition att bygga ett stort och lönsamt företag på en växande, global marknad. Create är en non-profitverksamhet som ägs gemensamt av Västerås Science Park och Munktell Science Park i Eskilstuna och arbetar i nära samarbete med Mälardalens Högskola. Create finansieras av egna intäkter, Almis nationella inkubatorsprogram Business Incubation for Growth Sweden och strukturfondsmedel från EU. Läs mer på www.createhere.se

Create – snabbare och säkrare till tillväxt

Create Business Incubator Mälardalen AB

Postadress Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna, Sweden
Besöksadress Eskilstuna - Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna, Sweden Besöksadress Västerås - Linslagargränd 1, 721 30 Västerås, Sweden www.createhere.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera