Skip to main content

Näringslivet intar kommunfullmäktigesalen på (be)STÄMMA

Nyhet   •   Maj 10, 2016 13:00 CEST

Torsdagen den 12 maj äger (be)STÄMMA rum i kommunfullmäktigesalen i Eskilstuna stadshus. Ett 80-tal företagare deltar i en stämma för näringslivets framtid. Då fattas beslut om arbetsformen kring framtagandet av en gemensam affärsplan för Eskilstunas näringsliv.

På näringslivsstämman (be)STÄMMA ges företagare i Eskilstuna möjlighet att påverka beslut, framföra åsikter och engagera sig i näringslivets utveckling. En som kommer att medverka på stämman och som redan engagerat sig i Affärsplan Eskilstuna är Lina Mörkberg, Experis.

- Det är en fantastisk chans att påverka framtiden för våra barn i Eskilstuna med viktiga frågor som rör framtidens jobb och framtidens samhälle, säger Lina Mörkberg.

Under förra året skrev sjutton näringslivsaktörer i Eskilstuna på en avsiktsförklaring gällande samarbete inom ramen för Affärsplan Eskilstuna. (be)STÄMMA är uppföljningen till Skapa framtiden där en gemensam målbild togs fram av deltagande företag under två dagar i april. Vid näringslivsstämman ska arbetsformen för framtagandet av affärsplanen beslutas. Under hösten kommer arbetet med affärsplanen att genomföras och i december 2016 ska den första versionen av affärsplanen vara klar.

- Vi skapar just nu nya metoder för vår egen näringslivsutveckling i Eskilstuna och precis som en vanlig affärsplan är detta ett pågående arbete, säger Anna Harryson projektledare för Affärsplan Eskilstuna.

En omfattande näringslivsanalys har tagits fram och kommer att presenteras på (be)STÄMMA. Analysen kommer att vara ett viktigt underlag för det framtida arbetssättet.

- Eskilstuna behöver en egen organisk tillväxt i breda näringar, men även utveckling av spetsområden för att skapa framtidens jobb. Genom att inkludera näringslivet i beslutsprocesser ökar vi Eskilstunas attraktionskraft för människor, företag och kapital, säger Mattias Rossköld, Näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.


För mer information www.affarsplaneskilstuna.se


Kontaktpersoner:
Mattias Rossköld, Näringslivsdirektör Eskilstuna kommun
mattias.rosskold@eskilstuna.seTel: 070-086 66 25

Anna Harryson, Projektledare Affärsplan Eskilstuna
anna.harryson@profengy.se Tel: 073-236 52 59

Lina Mörkberg, Experis
lina.morkberg@se.experis.com Tel: 070-259 65 56

Anton Varnäs, Tunafastigheter
anton.varnas@gmail.com Tel: 070-772 03 30

Mattias Stjernström, Klara Fastigheter
mattias.stjernstrom@klarafastigheter.se Tel: 070-725 99 98

Presskontakt:
Stina Adolfson Kiviaho, Munktell Science Park
stina@munktellsciencepark.se Tel: 070-104 60 05

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy