Skip to main content

Smart Living Challenge 2014 – Global search for sustainable innovation

Nyhet   •   Jul 11, 2013 11:00 CEST

Smart Living Challenge är en öppen innovationstävling, med start 2014, för alla med idéer kring en mer hållbar livsstil. Tävlingen syftar till att finna lösningar på de hinder som finns för en hållbar livsstil i urbana miljöer, i Sverige men även internationellt. Det kan vara produkter och tjänster som gör det lätt för målgruppen att välja ett modernt och hållbart liv och som också har stora, positiva miljöeffekter.

Tävlingen är ett kommunikations- och innovationsprojekt som bidrar till att sprida kunskap och intresse för värdet av en hållbar livsstil genom innovation och nytänkande. En önskvärd synergieffekt är att detta blir en länk mellan existerande innovationer och pågående stadsbyggnadsprojekt. Detta projekt ska också bidra till att stärka Sverige som innovationsland inom långsiktig hållbarhet och ge kanaler för innovationer inom detta område.

Priset för de preliminärt 15 vinnarna är dels besök på ett antal utvalda spjutspetsprojekt i Sverige och dels hjälp till att utveckla och förverkliga de egna innovationerna.

INRIKTNING

Tävlingen kommunicerar en inriktning mot hållbar stadsmiljö till målgruppen men vill även adressera viktiga men ännu ”nya” frågeställningar som ekosystemtjänster, cradle-to-cradle-tänkande mm.

Tävlingen förväntas också kunna stimulera grupper utanför traditionella forskarmiljöer för att få fram ett användarperspektiv, gärna genom ett icke-hierarkiskt arbetssätt.

Utmaningarna är ’Eat’, ’Move’ och ’Live’ där Eat omfattar vår mat, Move transporter och distribution och Live frågor runt boendet.

Valet av dessa frågeställningar bygger på analyser av vår negativa miljöpåverkan som visar att just där finns en nödvändig förbättringspotential. Det är val inom de områdena som ger en direkt påverkan på klimat och miljö – positiv eller negativ.

När tävlingen väl är igång söks nya idéer och befintliga innovationer upp via science parks och inkubatorer i Sverige, och via utlandsmyndigheters nätverk i andra länder. Tävlingsbidrag lämnas in via workshop eller på webben. De 15 vinnarna bjuds in att besöka spjutspetsmiljöer i Sverige.

NÄR?

Smart Living Challenge är öppen för globalt deltagande i perioden januari – september 2014. Vinnarresan är planerad att ske i november/december 2014.

För mer information och deltagande, kontakta:
Olle Dierks

Open innovation manager
Munktell Science Park+46(0)706708006

Projektgrupp:
Birgitta Sandström Lagercrantz
Birgitta Tennander, Svenska Institutet
Mikaela Hellberg, SISP
Peter Nou, Vinnova
Ulf E Andersson, Naturvårdsverket
Olle Dierks, Munktell Science Park


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.