Skip to main content

15 vinnare från fem kontinenter utsedda i innovationstävlingen Smart Living Challenge

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 15:13 CEST

15 vinnare i Smart Living Challenge pekar ut riktningen för hur vi kommer bo, resa och äta smartare i urbana miljöer. Nu har vinnarna utsetts.

En växande majoritet av världens befolkning bor idag i städer. Det medför en rad nya utmaningar när det gäller bostäder, transporter och matförsörjning. Globala utmaningar kräver globala lösningar, där talanger och kunskap från hela världen behöver sammanföras. Smart Living Challenge var en öppen inbjudan från Sverige till världen för att hantera problemen som kommer från att överutnyttja jordens resurser.

En jury med kompetens från många perspektiv har nu utsett de 15 vinnarna. Bland vinnarna finns lösningar för att göra våra städer mer sociala, allt från gemensamma kök och måltider till ett gaturum för gemensamma upplevelser och ett ökat delande som ska möjliggöra en mer hållbar livsstil.

Idéerna har sökt lösningar på frågor som är viktiga i alla städer, jorden runt; användning av vatten och energi, transporter av både människor och varor, nya sätt att både odla och äta. Flera av idéerna kompletterar varandra och kan leda till framtida samarbeten. Vissa bidrar till ekosystemtjänster i städer - något juryn särskilt frågade efter, berättar jurysekreterare Birgitta Sandström Lagercrantz.

Smart Living Challenge slutar dock inte med att vinnarna utses utan har en fortsättning med kommunikation av resultat och implementering av de vinnande innovationerna. De 15 vinnarna får en resa till/i Sverige och där besöka ett antal spjutspetsprojekt inom hållbar stadsbyggnad och innovation under Nobelveckan 2014. De erbjuds också matchning mot ett antal behovsägare för utveckling och förverkligande av sina idéer och blir en del av ett internationellt nätverk med kunskap i området.

De 15 vinnande idéerna
Över 300 idéer har lämnats in under tävlingsperioden 14 januari - 30 juni. Genom Svenska institutet har svenska ambassader i 14 länder bjudit in att delta i kreativa workshops för att ta fram idéer. Många har också lämnat in idéer direkt på tävlingens webbplats där de tävlande kunnat presentera sin idé med ett 60 sekunder långt videoklipp. Tävlingen är uppdelad i tre kategorier: Move, Live och Eat, d v s hur vi kan resa, bo och äta smartare.

Move
Bidragen som söks inom denna tävlingskategori handlar om lösningar som innebär smarta förflyttningar av varor och/eller personer inom, samt till och från staden. Det kan handla om nya typer av fordon, elektrifiering, kollektiva lösningar och ett bättre nyttjande av befintliga transporter.

Idé

Land

Bicicletaria Cultural -
Celebrating Good Ideas to Cultivate a Social Base

Brasilien

Citi.Transmitter

Hongkong

Electro Rest

USA

Smart Parcel Locker - GenBox

Sydafrika

Live
Bidragen som söks inom denna kategori handlar om lösningar för smartare hem och bostäder. Det kan innefatta t ex smartare byggnation och renovering/förnyelse genom nyttjande av nya material och ny teknik. Det kan även handla om lösningar som möjliggör energiproduktion, eller avsevärt minskar nuvarande energi- och vattenförbrukning, samt lösningar för inredning och återvinning.

Idé

Land

Back to the Bake

Lettland

E-flush

Zambia

Green Tower

Sydafrika

Greenely - Next generation of energy management

Sverige

The Wastewater Treatment Process
Simple, Inexpensive and Advanced Technologies

Indonesien

Eat
I denna tävlingskategori söks nytänkande lösningar på smart mat och smartare matproduktion, men även lösningar för att minska det enorma matspillet i världen. Det kan t ex handla om okonventionella råvaror,odling i staden, distributionsmetoder,  miljöanpassade kretsloppslösningar, eller resurssnåla tillagningsteknologier. Det kan även omfatta smarta förpackningsmaterial och förpackningar, samt hjälpmedel som underlättar för konsumenten att välja smart mat.

Idé

Land

BuzzBuilding

Sverige

Cool-Wool Box

Serbien

Culturevate Your City

Storbritannien

Ento: Introducing Insects to the Western Diet

Storbritannien

Milkover

Singapore

We Deliver Taste

Grekland

Jury:
Agneta Persson
, Global Director - Future Cities, WSP Group
Anna Bellander
, Director of Communications, Svensk Form
Kristina Birath
, Director of Environment and Community Planning, Municipality of Eskilstuna
Peter Nõu
, Programme Manager, VINNOVA - Swedish Governmental Agency for Innovation Systems
Petra Wadström
, Innovator/Founder, Solvatten
Thomas Stoll
, Director of Research & Development, Tengbom Architects
Tomas Lagerberg
, Director of Research, ABB
Birgitta Sandström Lagercrantz
, Smart Living Challenge, Jurysekreterare

Är du intresserad av att följa vinnarna närmare eller rentav träffa dem när de besöker Sverige?

Hör av dig till olle@munktellsciencepark.se för mer information.

Mer om Smart Living Challenge finns att läsa på tävlingens webbsida, smartlivingchallenge.com

Initiativtagare: Munktell Science Park i samarbete med Svenska institutet

Partners: Automation Region, Vinnova, SISP, Naturvårdsverket, Packaging Arena, Johanneberg Science Park
Munktell Science Park är en mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, samhälle och akademi i samverkan - i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft. Munktell Science Park – making space for innovators.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.