Skip to main content

Eskilstunas potential frigörs i nytt unikt samverkansprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 13:05 CEST

Potential Eskilstuna är ett helt nytt och unikt projekt som ska bidra till några av Eskilstunas stora utmaningar; minska utanförskapet, öka kompetensförsörjningen och skapa lönsam och hållbar tillväxt i företag. Åtta Eskilstunaföretag matchas nu gentemot arbetssökandes potential. 

Potential Eskilstuna är ett lokalt samverkansprojekt, på initiativ av Företagarna, mellan Eskilstuna kommun, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Munktell Science Park och åtta lokala företag.  Det nya projektföretaget House of Potential med säte i Munktell Science Park driver projektet. Projektet pågår fram till 30 juni 2015.

-  Potential Eskilstuna har som syfte att skapa tillväxt i våra befintliga Eskilstunaföretag och på så sätt ytterligare stärka ett framgångsrikt lokalt näringsliv. Vi vill genom projektet ta till vara på den potential som finns hos våra invånare, hos våra företag och vår stad. Vi tror att projektet kan bidra både till tillväxt inom företag och samtidigt skapa möjligheterna till fler jobb och fler människor i jobb, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

Företagen som medverkar är Peugeothuset, Salt och Peppar/ICA Stenby, Lineroom, EQpack, Arkitektkopia, Calix, Viaduct och Goo Group. Under våren har House of Potential gjort en genomlysning av företagens förutsättningar att få nya kunder och öka intäkterna på befintliga kunder. Utifrån analysen rekryteras nu 15 - 20 tjänster till House of Potential. Resurser som ska utbildas för att skaffa, behålla och utveckla kunder för att nå företagens överenskomna tillväxtmål.

-  Projektet kändes som en lysande idé. Att hjälpa människor utanför arbetsmarknaden, plussa för hemkommunen samt ge Salt och Peppar extra energi. Vi har i projektet valt att jobba med säljbiten och förhoppningsvis kommer vi att öka i omsättning, säger Kersti Franzer, VD, Salt och Peppar. 

Genom en ny, i högre grad, icke diskriminerande rekryteringsmetod har de hittills 350 sökande genomfört ett personlighetstest som visar vilken potential de har i relation till tjänsterna. Genom att mäta de sökandes potential istället för CV så har alla sökanden fått samma möjlighet att bli synliggjord och matchningen mellan företag, tjänst och person sätts i fokus.

-  Vi ska arbeta med att skapa klok och lönsam tillväxt i små och medelstora företag. För att uppnå detta använder vi nya metoder för kundtillverkning och intäktsutveckling. Genom en ny rekryteringsmetod, med fokus på potential istället för CV, anställer vi personer som kan utvecklas samtidigt som de hjälper företag i Eskilstuna att nå sin fulla potential, säger Lennart Engelhardt, projektledare Potential Eskilstuna.

Alla parter i projektet bidrar ekonomiskt och extra stöd har kommit in från Sparbanksstiftelsen Rekarne. De åtta deltagande företagen betalar per heltidsresurs som hyrs in från House of Potential. Via Arbetsförmedlingens etablerade stöd görs sedan individuella lösningar för varje sökande. Det övergripande målet är att minst 50 % av de som rekryterats in till projektet ska fortsätta sin anställning inom House of Potential eller bli anställda direkt i företagen efter projekttiden.

Citatlista:

-  Projektet blir väldigt kraftfullt i och med den unika samverkansplattformen mellan kommunala förvaltningar och enheter, Företagarna och Arbetsförmedlingen. Genom detta gynnas företagen och arbetskraftsresursen eftersom vi drar åt samma håll och jobbar tillsammans, säger Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Eskilstuna.

-  Enligt Företagarnas analys startas 4 av 5 jobb i de små- och medelstora företagen, vilket pilotprojektet nu blir ett konkret exempel på.  Det unika är att vi länkar ihop affärsutvecklings- och rekryteringsprocesser, och i den processen minskar utanförskapet genom att ge individer en möjlighet att söka jobb på basis av sin inneboende potential, istället för ett CV. Modellen utvecklas gemensamt i partnerskapet och kommer kunna skalas upp för att kunna användas med fler företag och inom flera arbetsområden inom Eskilstuna kommun, säger Ragnar Smittberg, ordförande Företagarna Eskilstuna.

För mer information:

Lennart Engelhardt, VD, House of Potential, 070-666 14 01

Marit Finch Westin, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun, 070-086 65 73

Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna, 010 487 09 88

Munktell Science Park är en mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, samhälle och akademi i samverkan - i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft. Munktell Science Park – making space for innovators.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy