Skip to main content

Fyra Createbolag redo för marknaden

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 15:52 CEST

Fredagen den 14 juni var det examen på Munktell Science Park i Eskilstuna för fyra bolag i företagsinkubatorn Create Business Incubator Mälardalen, Create. Bolagen har genom Create fått avancerat affärsutvecklingsstöd i sin uppstartsfas och är nu redo att stå på egna ben.

Aquasupport är ett Strängnäsföretaget som är ett av de bolag som nu gör exit från Create. Företaget utvecklar ett helhetskoncept för tillfällig vattenförsörjning vid vattenavbrott och otjänligt vatten. Under ett års tid har Aquasupport fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Create i form av bland annat en egen affärscoach som stöttat och väglett företaget på sin väg mot marknaden.

Många verksamheter är mycket sårbara för vattenavbrott. Det kan vara centralkök, äldreboenden och annan vårdverksamhet, med det kan också vara företag som är starkt beroende av vatten med tryck. Aquasupport ordnar så att rent vatten med tryck snabbt kommer tillbaka i ledningssystemet vid vattenavbrott eller otjänligt vatten, så att all verksamhet kan återgå till det normala, utan att det märks någon skillnad för användarna.

Vi är väldigt tacksamma för det stöd vi har fått från Create för att finna vägen till nystart inom Aquasupport. Vi har gått från att vara ett produktföretag till att kunna erbjuda både produkt och tjänst med följd av nya inkomstströmmar, säger Tommy Jansson, vd för Aquasupport.

Idag har Aquasupport två anställda och kunder på flera platser i Sverige. Företaget har utvecklat flera produkter och tjänster och uppdragen ökar stadigt. Bland annat försåg Aquasupport Skavsta flygplats med rent dricksvatten i tre dygn i maj när ordinarie ledningar var avstängda för reparation. Hotell Scandic Star i Lund fick också tillbaka sitt dricksvatten tack vare Aquasupport när Lund drabbades av otjänligt vatten i april i år.

Det är fantastiskt roligt att följa företagens utveckling. De har verkligen gjort framsteg under den tid vi har haft möjligheten att jobba med dem och det ska bli spännande att följa dem även framöver, säger Erik Asph Hennerdal, vd för Create.

Create är en företagsinkubator som stödjer entreprenörer från idé till marknad och startade sin verksamhet 2008. Create är en mötesplats och innovationsmiljö för entreprenörer och idébärare som snabbare vill uppnå kommersiellt genombrott på marknaden. Målet är att skapa framgångsrika företag med stor affärspotential.

Utöver Aquasupport var det Omikai Systems och Scandinavian Real Heart från Västerås samt Kenrex Envirotech från Kungsör som gjorde exit från Create och nu är redo att stå på egna ben.

Om Createbolagen

Aquasupport Sweden AB, Strängnäs, tillhandahåller trycksatt nödvatten i befintliga lokaler och verksamheter i samband med förorenat vatten eller vattenavbrott. www.aquasupport.se
Kenrex Envirotech AB, Kungsör, är ett innovativt företag som utvecklar vattenreningslösningar inom alla slags avloppsvatten för att sätta restprodukter i kretslopp. www.kenrex.se
Omikai Systems AB, Västerås, arbetar med verksamhetsutveckling för företag inom den grafiska industribranschen. De utvecklar nästa generations affärssystem som hjälper företag att skapa kvalitet i arbetet, leveranssäkerhet, minskad miljöpåverkan och en ökad ekonomisk lönsamhet. www.omikai.com
Scandinavian Real Heart AB, Västerås, utvecklar den första mekaniska hjärtpumpen i världen som efterliknar människohjärtats pumpprincip med fyra kammare. Avsiken är att Real Hearts pump ska bli en permanent lösning, ett s.k. permanent TAH (total Artificiell Heart), som opereras in istället för ett donatorhjärta. www.realheart.se

För mer information:
Erik Asph Hennerdal, vd Create Business Incubator Mälardalen AB Mobil: 073-969 51 30
E-post: erik.hennerdal@createhere.se
Maria Sjöstedt, kommunikationsansvarig Create Business Incubator Mälardalen AB Mobil: 070-251 03 12
E-post: maria.sjostedt@createhere.se
Tommy Jansson, vd Aquasupport Sweden AB Mobil: 0768-54 23 98
E-post: tommy.jansson@aquasupport.se Webb: www.aquasupport.se

Om Create
Create Business Incubator Mälardalen AB (Create) erbjuder entreprenörer i Södermanland och Västmanland ett affärsutvecklingsstöd som leder till snabbare och säkrare tillväxt – från idé till marknad. Vi vänder oss till startup-företag som har ambition att bygga ett stort och lönsamt företag på en växande, global marknad. Create är en non-profitverksamhet som ägs gemensamt av Västerås Science Park och Munktell Science Park i Eskilstuna och arbetar i nära samarbete med Mälardalens Högskola. Create finansieras av egna intäkter, Almis nationella inkubatorsprogram Business Incubation for Growth Sweden och strukturfondsmedel från EU. Läs mer på www.createhere.se


Munktell Science Park är en mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, samhälle och akademi i samverkan - i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft. Munktell Science Park – making space for innovators.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy