Skip to main content

Kompetensutvecklingsprojekt för små kunskapsintensiva företag avslutat

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 09:06 CEST

Munktell Science Park och projektet Making Space for Competence, har med ESF-medel från Europeiska socialfonden genomfört ett utvecklingsprojekt av små kunskapsintensiva företag. I det tvååriga projektet har 127 personer från 45 företag deltagit. Den utbildning som genomförts har grundat sig på den kompetenskartläggning som gjordes under mobiliseringsfasen. Viktiga ledord i projektet har varit samverkan, nätverksbyggande och ökad affärsmässig kompetens.

’Making Space for Competence’ har haft som mål att stärka små företags affärsmässiga utveckling genom stöd till strategisk kompetensutveckling. Företagens personal har utbildats inom olika strategiska områden. Nya affärsmässiga affärskontakter har skapats. Genom en parallell affärscoachningsprocess har ny kompetens införlivats i företagens affärsutveckling.

Projektdeltagare har varit små kunskapsintensiva företag i Eskilstuna. Utifrån den traditionella Eskilstunabilden med lång historia av industrifokus, verkar dessa företag inom nya yrkesområden som erbjuder nya typer av jobb och tjänster. Dessa företag är viktiga för ett mer mångfacetterat lokalt näringsliv. Ett mer sammansatt näringsliv bidrar till en mindre sårbar arbetsmarknad.

Projektet hade vid start 98 deltagare. Genom nyanställning och ersättningsrekrytering, under projektets två verksamhetsår, har projektets antal deltagare ökat. 127 anställda har tagit del av utbildningsinsatser. Drygt 90 individanpassade utbildningar omfattande cirka 4800 utbildningstimmar har genomförts.

Utvärderingen visar på många positiva resultat gällande omedelbara effekter av projektets aktiviteter. Deltagarna bedömer insatserna som hållbara och att ytterligare positiva effekter kommer att framträda på sikt.

- Jag har gått en utbildning i personligt ledarskap. För mig har utbildningen inneburit en öka motivation att utveckla mitt företagande och att ge mig in på ny okänd mark. Jag hade spanat på utbildningen ett tag och när chansen dök upp visste jag direkt vad jag ville. Min investering har varit tid men det har betalat sig i en skjuts framåt för mig personligen och som företagare, berättar Anna Bergström, Anna Bergström Design och Kommunikation AB.

För ytterligare information kontakta:
Stina Adolfson Kiviaho, Munktell Science Park, Projektägare Making Space for Competence

E-mail: stina@munktellsciencepark.se Tfn: 070-1046005

Resultat från utvärderingen av Making Space for Competence

Projektutvärderingen visar bland annat att:

 • 92 % av de anställda upplever att företagets affärsmässiga kompetens ökat.

 • 100 % uppger att de erhållit specialanpassad utbildning.

 • 59 % av företagen har inlett nya affärsmässiga kontakter

  Ytterligare deltagarkommentarer, enligt utvärdering:

 • Mycket bra utbildningar som ökat min kompetens inom vårt fackområde.

 • Förutom bra kursledare tilläts deltagarna lära av varandra, vilket var ett av programmets

  största värden.

 • Fantastiskt bra kurser. Mycket stora ansträngningar har gjorts för att välja ut kurser som mött

  deltagarnas behov och önskemål.

  Deltagarkommentarer om projektets påverkan på entreprenörskapet, enligt utvärdering:

 • Effektivare arbetssätt.

 • Kvaliteten i vårt arbete har ökat genom ytterligare kunskap.

 • Effektivare styrning, planering och ledning.

 • Har hittat nya tjänsteområden. Att se helhet och att se långsiktigt.

 • Vi har efter våra kurser verkligen tänkt om hur vi arbetar i vår dagliga verksamhet.


Munktell Science Park är en mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, samhälle och akademi i samverkan - i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft. Munktell Science Park – making space for innovators.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera