Skip to main content

Sörmlandsfonden investerar i Trifilon AB

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2017 10:15 CET

Jeremiah Dutton och Martin Lidstrand, Trifilon AB

En grupp av investerare, bland annat Sörmlandsfonden och några affärsänglar i dess nätverk, har kommit överens med det Nyköpingsbaserade bolaget Trifilon AB om en investering i form av ägarkapital.

Trifilon AB skapar bättre gröna alternativa material för plastindustrin genom att utveckla och producera tekniska konstruktionsmaterial för formsprutning och formpressning. Genom att utveckla och leverera smartare materiallösningar skall bolaget på ett effektivt sätt angripa de stora miljöproblem som idag angår oss alla. Trifilon AB skall sträva efter att vara spjutspetsen i plastindustrin på området för miljösmarta material.

—­­Tillväxtkapitalet från Sörmlandsfonden, med flera, bidrar till att vi kan bygga en starkare organisation. Detta är helt avgörande för att klara av den planerade expansionen de närmaste åren, säger Martin Lidstrand, Trifilon AB.

Produkternas fysiska egenskaper tillsammans med dess miljönytta gör bolaget mycket konkurrenskraftigt. Stora globala företag har visat intresse för produkterna och i viss mån även börjat köpa. Förankringen i Nyköping och samarbetet med såväl leverantörer som kunder i Sörmland, bidrar också till stor regional nytta.

—En positiv del av investeringen är en stärkt lokal förankring i Sörmland, det är här vi har våra rötter och då känns de extra bra att ha lokala investerare som värnar om det lokala näringslivet. Det är heller ingen nackdel att få ta del av det nätverk som finns via Sörmlandsfonden, det har redan nu resulterat i två nya kundprospekt, fortsätter Martin Lidstrand.

—Investeringen i Trifilon är både affärs- och miljömässigt smart. Bolaget leds av driftiga, jordnära entreprenörer vilket gör att vi ser en potential i företaget, säger Claes Mellgren, affärsängel i nätverket.

Trifilon AB blir det trettonde bolaget som Sörmlandsfonden bidragit till finansiering i, efter knappt sex års verksamhet. De största investeringarna i bolagen är dock de som görs i kommande faser, så kallade följdinvesteringar. I nuläget har dessa tretton bolag attraherat ca 75MSEK i nytt tillväxtkapital från dess ägare.

Sörmlandsfonden är en sörmländsk investerare av aktivt ägarkapital i bolag med rejäl tillväxtpotential. Sörmlandsfonden driver forumet Sörmlandsnästet där ett aktivt nätverk av affärsänglar ingår som erbjuds att investera tillsammans med Sörmlandsfonden. Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne samt Länsförsäkringar Södermanland.

Se www.trifilon.com för mer information om Trifilon AB.
Se www.sormlandsfonden.se för mer information om Sörmlandsfonden.

PRESSKONTAKT:
Martin Lidstrand, VD Trifilon, martin@trifilon.com eller 070-666 77 63

Thomas Karlsson, VD Sörmlandsfonden, thomas.karlsson@sormlandsfonden.se eller 070-000 70 70

Munktell Science Park är en mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, samhälle och akademi i samverkan - i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft. Munktell Science Park – making space for innovators.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.