Skip to main content

Sveriges första mångfaldsdiplomerade science park

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2017 12:02 CET

En viktig förutsättning för ett starkt och dynamiskt näringsliv är att kvinnor och män, oavsett etnisk bakgrund, kan ta del av ett jämlikt företagsfrämjande. Munktell Science Park har under 2016 genomfört en utbildning med målet - en öppen och inkluderande park där alla kan ta del utav verksamheten på lika villkor. Nu är Munktell Science Park Sveriges första mångfaldsdiplomerade science park.

Vinsterna med mångfaldsdiplomeringen är många och för Munktell Science Park är det extra viktigt att vara en öppen och inkluderande science park där alla känner sig välkomna. Med ökad kunskap om normer, diskriminering och jämställdhet kan vi skapa förutsättningar för att se och agera för ett jämlikt företagssystem där alla kan ta del av resurserna på lika villkor. Jämställdhet handlar om att ta till vara på både kvinnor och mäns innovationskraft vilket ökar tillväxtpotentialen i näringslivet.

Med lika villkor menas att det inte ska förekomma någon form av diskriminering – vare sig medveten eller omedveten – när det gäller bemötande och tillgång till resurser som kan kopplas till företagarens kön eller etniska bakgrund.

Under utbildningen har vi fått kunskap och verktyg för att kunna se och agera för ett jämlikt företagssystem. Ett företagande på lika villkor ger ett mer dynamiskt näringsliv med bättre förutsättningar för tillväxt.

– Jag har fått ett bredare perspektiv kring de värden som mångfald och inkludering medför. I mitt arbete har det öppnat en ny dimension när det gäller entreprenörskap och innovation. Jag inser nu, mer än någonsin tidigare, vilka möjligheter som finns för viktig och lönsam utveckling inom näringslivet genom mångfald och inkludering, säger Cherno Jallow, nyföretagande och start up.

Att genomgå mångfaldsdiplomering har också inneburit ett skifte i hur den dagliga verksamheten drivs.

– Jag är noggrann med att vara inkluderande i mitt språkbruk och är nyfiken på vårt sätt att uttrycka oss verbalt och i text. Jag har också lärt mig att ifrågasätta normer och tillvägagångssätt; bara för att vi ”alltid har gjort så”, betyder inte det att det är rätt sätt att gå tillväga, berättar Ida Bergman, receptionist och webbredaktör.

"Mångfaldsdiplomeringen innebär att vi arbetar aktivt för en positiv arbetsmiljö fri från diskriminering. Målet är ett öppet och inkluderande Munktell Science Park där alla kan ta del av verksamheten på lika villkor." Utbildningen har skapats och genomförts av Johanna Lundin, jämställdhetsutvecklare.

Eskilstuna kommun tilldelades Svenska Jämställdhetspriset 2017 - en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genomfört ett exceptionellt arbete för att skapa en jämställd verksamhet.

Munktell Science Park är en mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, samhälle och akademi i samverkan - i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft. Munktell Science Park – making space for innovators.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.