Nu ska även yrkeshögskolan utbilda tolkar

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:44 CEST

Arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Den som behärskar både svenska och någon av de språken kommer till hösten att kunna söka någon av de allra första YH-utbildningarna till kontakttolk som startar i januari 2019.

Söktrycket till yrkeshögskolan ökar

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 05:59 CEST

Under 2017 var det 3% fler som sökte till yrkeshögskolan än föregående år. Mer än var femte person som sökte valde en utbildning inom hälso- och sjukvård.

Platser kvar på höstens YH-utbildningar

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:29 CEST

Efter sommaren startar historiskt många yrkeshögskoleutbildningar. Antagningen till de flesta har redan stängt, men till en del utbildningar finns det fortfarande platser kvar. Elkraftsingenjör, redovisningsekonom, CNC-tekniker och trädgårdsmästare är några av de utbildningar som fortfarande tar emot ansökningar.

Allt högre utbildningsnivå bland YH-studerande

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 08:08 CEST

Utbildningsnivån bland de som påbörjar yrkeshögskolestudier har höjts enligt ny statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan. Var tredje studerande som påbörjar en YH-utbildning har tidigare erfarenheter av eftergymnasiala studier. När det kommer till utrikes födda är utbildningsnivån ännu högre.

Gott beröm för yrkeshögskolans examinerade

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 05:30 CET

Nio av tio arbetsgivare anser att yrkeshögskolan (YH) fullständigt eller till ganska stor del gett de examinerade den kompetens som efterfrågas. Det framgår av en ny studie som Myndigheten för yrkeshögskolan publicerar idag. ”Yrkeshögskolan har en viktig och växande roll”, säger generaldirektör Thomas Persson.

Yrkeshögskolans rekordresultat öppnar arbetsmarknaden för fler

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 08:00 CET

Enligt en ny rapport fick 93 procent av de som tog en YH-examen 2016 jobb. Sju av tio hade dessutom fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning. Nu menar Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson att de goda resultaten inte bara gynnar de studerande och arbetslivet utan även dem som vill in på arbetsmarknaden.

Rekordmånga nya platser inom yrkeshögskolan

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 09:10 CET

Yrkeshögskolan (YH) inleder nu en historisk expansion och beviljar i år fler platser än någonsin. ”Den här satsningen kommer att ha betydelse för arbetslivets möjligheter att hitta medarbetare med rätt kompetens”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Tre utbildningsmyndigheter på Järvaveckan: Vi måste bredda rekryteringen till högskolan

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 13:20 CEST

Att utbilda sig öppnar dörrar till arbetsmarknaden, ger individer större möjligheter att forma sina liv samtidigt som Sverige ropar efter arbetskraft inom många områden. Det finns en dold kompetensresurs som inte tas tillvara om vi inte lyckas bredda rekryteringen till högre utbildning.

Universitets-och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan deltar tillsammans på Järvaveckan den 9-13 juni. Den gemensamma frågan som vi kommer samlas kring är hur fler ska få tillgång till högre studier.

Under Järvaveckan lyfter UHR, UKÄ och MYH frågan om tillgången till högre studier vid ett gemensamt seminarium. Generaldirektörerna Karin Röding (UHR), Thomas Persson (MYH) och Anders Söderholm (UKÄ) diskuterar hur underrepresenterade grupper i större utsträckning kan lockas att läsa på högskolan och yrkeshögskolan och hur utbildning kan matchas med arbetsmarknadens behov.

Dag och tid
Seminariet "Hur förvaltar utbildningssektorn det dolda kompetenskapitalet?" äger rum tisdagen den 12 juni kl. 17.00-18.00.

Plats
Seminariescen 2, mässområdet på Spånga IP.
Seminariet kommer även att sändas live på webben.

Under veckan finns UHR och MYH också på plats i ett gemensamt mässtält och svarar på frågor om våra verksamheter och tjänster. Till exempel hur besökarna kan få sin utländska utbildning bedömd för arbete eller fortsatta studier i Sverige, vad som gäller för den som vill söka högskolestudier och vilka möjligheter till internationella utbyten som finns.

Läs mer om vår medverkan på Järvaveckan

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Att utbilda sig öppnar dörrar till arbetsmarknaden, ger individer större möjligheter att forma sina liv samtidigt som Sverige ropar efter arbetskraft inom många områden. Det finns en dold kompetensresurs som inte tas tillvara om vi inte lyckas bredda rekryteringen till högre utbildning.

Läs vidare »

Sju YH-utbildningar för dig som vill jobba med flyg

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 14:05 CEST

Yrkeshögskolans (YH) pilotutbildningar är några av de populäraste med närmare fem sökande per plats, men det finns även andra YH-utbildningar för dig som jobba med flyg.

Tio YH-utbildningar för dig som vill jobba med klimat och hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 06:30 CEST

Intresset för klimat och hållbarhetsfrågor bland Sveriges ungdomar är stort. För den som vill göra skillnad och jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor på heltid finns många utbildningar inom yrkeshögskolan.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • johan.lindahl@myh.se
  • 070 - 95 33 373

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Mediekontakter
  • tpjexltfnny.sorgrby@mydxh.se
  • 073-0797605
  • 010-2090161

Om Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan. Dessutom ansvarar vi för följande frågor inom utbildningsområdet:

- yrkehögskolan
- konst- och kulturutbildningar
- tolkutbildningar
- utbildningar med endast tillsyn
- kompletterande utbildningar
- Sveriges kvalifikationsramverk - SeQF
- validering