Här är de populäraste YH-utbildningarna

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 11:41 CET

Medicinsk sekreterare, redovisningsekonom och tandsköterska är de tre utbildningsinriktningarna inom yrkeshögskolan som lockar flest antal sökande. Samtidigt visar statistiken att utbildningsformen är populärare än någonsin och att antalet behöriga sökande har stigit med åtta procent på bara ett år.

Tillgodoräknande kan förbättra arbetslivets kompetensförsörjning

Nyheter   •   Nov 08, 2019 15:00 CET

​En ny utredning från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att tillgodoräknande inom yrkeshögskolan genomförs i begränsad omfattning. ”Om vi blir bättre på det här kommer studerande komma ut i jobb snabbare”, säger utredaren Anna Kahlson.

Korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan

Nyheter   •   Okt 29, 2019 10:02 CET

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen inom ramen för Kunskapslyftet att MYH ska få i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.

Ekonomi och behörighet sätter stopp för många som vill karriärväxla

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 15:26 CEST

​Har du funderat på att byta yrke? Enligt en undersökning från Origo Group är du inte ensam. 43% av deltagarna i undersökningen uppgav att de funderar på att karriärväxla och 27% att de funderat på att påbörja en utbildning. Ekonomi anges vara det främsta hindret. Samtidigt känner många inte till vilka ekonomiska villkor som gäller vid studier.

Debatt: Yrkeshögskolan måste ut ur forskningsskuggan

Nyheter   •   Sep 12, 2019 08:40 CEST

I en debattartikel på Altinget efterlyser Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson mer forskning om YH. "Samtidigt som utbildningsformen får en allt viktigare roll på den svenska utbildningskartan är forskningen om YH närmast obefintlig."

YH fyller 10 år

Nyheter   •   Aug 31, 2019 15:52 CEST

Kompetensbrist drabbar både stad och land

Nyheter   •   Jun 26, 2019 08:49 CEST

Kompetensbristen är ett av de allra största tillväxthindren i Sverige i dag. Det bekräftas bland annat av Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät från förra året som visar att var fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Konsekvensen blir att företag inte kan växa och att kvaliteten i välfärden blir sämre, skriver Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kompetensbehoven förändras när e-handeln växer

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 15:30 CEST

​Handeln är en av de branscher där digitaliseringens konsekvenser blivit allra tydligast. ”Färre fysiska butiker och en global konkurrens påverkar vilka kompetenser som efterfrågas av branschen”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Linda Wiklund.

Välfärdsteknik förändrar kompetensbehovet i vården

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 15:47 CEST

​Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan sex områdesanalyser som beskriver trender som har betydelse för arbetslivets efterfrågan på kompetens. Nytt för i år är att myndigheten även tagit fram en analys av området Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Kårlivet har nått yrkeshögskolan

Nyheter   •   Apr 03, 2019 15:49 CEST

Yrkeshögskolan förknippas traditionellt inte med studentkårverksamhet, men i Skara har de studerande sedan 2015 arrangerat sittningar och jobbat med studerandeinflytande.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • joophavfn.cllisvndilahsfl@lkmygqh.hdselm
  • 070 - 95 33 373

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • jelennxpy.qysoudrbtpy@sumygah.evsejb
  • 073-0797605
  • 010-2090161

Om Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan. Dessutom ansvarar vi för följande frågor inom utbildningsområdet:

- yrkehögskolan
- konst- och kulturutbildningar
- tolkutbildningar
- utbildningar med endast tillsyn
- kompletterande utbildningar
- Sveriges kvalifikationsramverk - SeQF
- validering