C0yglwg7d1erbecqje9t

Webbutvecklarutbildning får allvarlig kritik

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 07:00 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan har i tillsynen av utbildningen Webbutvecklare.NET identifierat brister och riktar därför allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren Lernia i Liljeholmen. Kritiken handlar i huvudsak om att anordnaren har betygsatt studerande på kurser de ännu inte avslutat.

Hzyp3l9toa94ek2ozpfn

Pressinbjudan: Generaldirektör träffar energibranschen på Åsbro kursgård

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 11:26 CET

Imorgon onsdag 8 november besöker generaldirektör Thomas Persson utbildningsanordnaren Åsbro Kursgård och utbildningen anläggningsmontör i skorkraftnätet. Med på besöket är även en lång rad representanter från studenternas framtida arbetsgivare, energiföretagen. Under dagen blir det samtal om yrkeshögskolans utbyggnad och energibranschens kompetensförsörjning. Media välkomnas kl 13.

Txhbz8fswb9tbs2npwo7

Här är de populäraste YH-utbildningarna

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 05:00 CET

​Yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör och tandsköterska är de som attraherar flest sökande. ”Det är roligt att många är intresserade av att gå utbildningar till efterfrågade yrken. En av anledningarna kan vara att nästan 100 procent av de examinerade får arbete efter examen”, säger omvärldsanalytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

K9j0yevlkewbmgo9gnm9

Yrkeshögskolan ska utbilda tolkar

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 14:17 CEST

Enligt ett nytt åtgärdspaket från regeringen ska yrkeshögskolan utbilda kontakttolkar. Förslaget innebär att en försöksverksamhet startar i januari 2019. 

Nimbbavy4dwqjvqikl8m

Platser kvar på flera YH-utbildningar inom bygg och teknik

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 14:44 CEST

Yrkeshögskolan (YH) har blivit en populär utbildningsform tack vare att den leder till jobb. Till de populäraste utbildningarna finns det idag 5-8 sökande per utbildningsplats. Trots det hårda söktrycket är det platser kvar på höstens utbildningar till bland annat betongingenjör, produktionsledare och underhållstekniker.

Earvuyyywj4htfwhfrzr

Yrkeshögskolan konfererade med viktig partner

Nyheter   •   Okt 12, 2017 12:00 CEST

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har sedan en tid fört samtal kring relationen mellan de båda utbildningsformerna. Samtalen visar att det från båda håll finns begränsad kunskap om den andra utbildningsformen. Därför genomfördes i onsdags en gemensam konferens där representanter för de bägge utbildningsformerna diskuterade...

Yzpocjbk4z6jssd8er1r

”Arbetslivets behov styr yrkeshögskolans utbyggnad”

Nyheter   •   Okt 06, 2017 09:28 CEST

Den kommande utbyggnaden av yrkeshögskolan och arbetslivets delaktighet var några av frågorna som diskuterades när Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson tidigare i veckan besökte YH-utbildningen Design och konstglas i Nybro.

V92fk7lbid97r3d32cr5

Fördjupad information om årets ansökningsomgång för YH

Nyheter   •   Sep 22, 2017 13:06 CEST

Idag presenterar myndigheten statistik över hur årets 1 207 inkomna ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning (YH) fördelar sig över utbildningsområdena. Statistiken är inte är jämförbar med tidigare år.

Media no image

Allvarlig kritik mot utbildningar till sommelier och barchef

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 08:53 CEST

I samband med uppföljning av åtgärder från en tidigare tillsyn av utbildningarna till Internationell Sommelier – Matsalschef och Internationell barchef/Ledare i baren har myndigheten konstaterat att utbildningsanordnaren inte åtgärdat de brister som då identifierades.

Utbildningsanordnaren har inte rapporterat in studiedokumentation i tid till myndigheten trots tidigare kritik om detta. Studerande har också fått betyg i kurser som de inte genomfört.
Det första tillsynstillfället då bristerna konstaterades ägde rum i januari 2017, anordnaren har därefter haft möjlighet att rätta till felen. Utbildningsanordnaren ska senast den 29 september i år redovisa för myndigheten hur man har åtgärdat eller avser att åtgärda bristerna.

För mer information kontakta enhetschef Rafal Tomaszewski 010 209 01 47 eller vikarierande pressansvarig Jenny Sörby, 0730 79 76 05, jenny.sorby@myh.se.


Skäl för myndighetens beslut
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskole­utbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, de föreskrifter som utfärdats av myndigheten och den fastställda utbildningsplanen.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att rikta allvarlig kritik mot två yrkeshögskoleutbildningar som drivs av Restaurangakademien AB.

Läs vidare »
K4uozqhwmvpfephjo1oj

Tre helt nya utbildningar och fler studerandeplatser till befintliga konst- och kulturutbildningar 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 07:56 CEST

Myndigheten har fördelat studiestödsplatser och statsbidrag till både befintliga och nya konst- och kulturbildningar. Under 2018 kommer tre nya utbildningar att starta, bland annat i Interaktiv ljuddesign och en pre-collegeutbildning för den som vill satsa på en professionell framtid inom musik. Tio befintliga konst- och kultuturutbildningar kommer att kunna erbjuda fler studerandeplatser.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • johan.livqfdejkfndrpahtqsjl@myh.tnkilpfyse
  • 070 - 95 33 373

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Mediekontakter
  • jenny.eosorby@eymymkh.zwfkiyxghdse
  • 073-0797605
  • 010-2090161

Om Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan. Dessutom ansvarar vi för följande frågor inom utbildningsområdet:

- yrkehögskolan
- konst- och kulturutbildningar
- tolkutbildningar
- utbildningar med endast tillsyn
- kompletterande utbildningar
- Sveriges kvalifikationsramverk - SeQF
- validering