Skip to main content

Validering som strategi för ökad sysselsättning och integration

Evenemang

10
DEC
Plats: Scandic Star, Sollentuna, lokal Colloseum
  -

Myndigheten för yrkeshögskolan har uppdraget att ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering. Som ett led i detta uppdrag inbjuder myndigheten till en endagskonferens på temat validering som strategi för ökad sysselsättning och integration.

Program:
10:00 Generaldirektör Pia Enochsson inleder konferensen
10:15 Avdelningschef Björn Schéele redogör för myndighetens uppdrag och verksamhet
10:45 Nordisk utblick: Hur har arbetet med validering implementerats i Finland. Kim Westerlund, enhetschef vid Campus Vasa, Yrkeshögskolan NOVIA
11:30 Håkan Stern, utbildningsstrateg, Arbetsförmedlingen.
13:00 Gunnar Surtevall, Svensk Handel Kunskap, rapporterar från arbetet på branschnivå med validering och vad det innebär för både individen och näringslivet.
13:30 Paneldebatt med Lars Pettersson, Högskoleverket / Håkan Stern, Arbetsförmedlingen / Gunnar Surtevall, Svensk Hande / Helén Larsson, projektledare/yrkesbedömare, Södertälje kommun / Kim Westerlund, Yrkeshögskolan NOVIA, Finland / Björn Schéele, Yh-myndigheten.
14:30 Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, med ansvar för vuxenutbildning på Utbildningsdepartementet, redogör för regeringens satsningar på validering och livslångt lärande.
15:30 Avslutning
Moderator: Lennart Ekdal

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera