Skip to main content

Framtidens kompetenser

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 09:48 CEST

Framtidens kompetenser

Hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut och var kommer arbetstillfällena att finnas? Det är en viktig fråga som behöver belysas för att yrkeshögskolan ska kunna förse arbetslivet med rätt kompetens och därmed bidra till tillväxt.

Måndagen den 25 oktober arrangerar därför Myndigheten för yrkeshögskolan en konferens på temat ”Framtidens kompetenser” för att fånga upp trender och tendenser som påverkar den framtida arbetsmarknaden. Resultatet kommer att presenteras på www.yhmyndigheten.se den 27 oktober.

─ Utbildningar inom yrkeshögskolan måste vara matchade mot det behov som finns i framtidens arbetsliv, framhåller Pia Enochsson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. Därför behöver Yh-myndigheten få bättre kunskap om det framtida arbetslivets behov av kompetenser. Att skapa mötesplatser där vi kan ta del av varandras framtidsspaning är ett sätt för oss att inhämta underlag till myndighetens årliga analys av arbetslivets efterfrågan på kompetens.

300 deltagare från näringslivet, branschorganisationer, utbildningsanordnare, myndigheter och kunskapsföretag kommer gemensamt att diskutera vilka förändringar, såväl globala som nationella, som innebär att nya yrkeskvalifikationer kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Moderator är trendanalytikern Magnus Lindkvist, utnämnd till årets talare 2009.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Linda Wiklund, telefon 010-209 01 14 och Britt-Inger Stoltz, 010-209 01 09.

 

Program

09.00              Registrering och Fika

10.00 – 10.15   Inledning

Pia Enochsson, GD, Myndigheten för yrkeshögskolan

10.15 – 10.30   New Skills for new jobs

Anders Krantz, VD, Multitude AB

10.30 – 10.45   Uppdrag matchning

                        Linda Wiklund, Omvärldsanalytiker, Myndigheten för yrkeshögskolan

10.45 – 11.45   Trender och tendenser – vad är på gång och hur kan detta påverka framtidens kompetenser?

                       Magnus Lindkvist, trendanalytiker

11.45 – 12.00   Introduktion till eftermiddagens gruppdiskussioner

12.00 – 13.00   Lunch

13.00 – 15.15   Diskussioner branschvis/områdesvis om framtidens kompetenser inkl. fika

15.15 – 16.15   Gemensam reflektion och paneldiskussion

16.15 – 16.30   Summering av dagen

                             Björn Schéele, avdelningschef, Myndigheten för yrkeshögskolan

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera