Skip to main content

​Helsingborgs kommun måste betala tillbaka 208 000 kronor

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 08:02 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att kräva tillbaka 207 900 kronor i statsbidrag från en yrkeshögskoleutbildning som bedrivs av Helsingborgs kommun.

I samband med att utbildningsanordnaren lämnat in betygssammanställning av de studerande på yrkeshögskoleutbildningen till Kart- och mätningstekniker har myndigheten granskat hur utbildningsanordnaren har begärt statsbidrag. Enligt studiedokumentationen har Helsingborgs kommun begärt utbetalningar på felaktiga grunder vid sju tillfällen. Utbildningsanordnaren har fått statsbidrag för studerande som inte bedrivit studier, myndigheten kräver därför tillbaka statsbidraget 207 900 kronor.


– Vi och utbildningsanordnaren har samma uppfattning om vad som hänt, så vi förväntar oss att det kommer att bli rätt framöver. Det är naturligtvis angeläget att statsbidraget används korrekt, säger Rafal Tomaszewski enhetschef för tillsynsavdelningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Senast den 24 februari ska Helsingborgs kommun betala tillbaka de 207 900 kronorna till myndigheten.

För mer information kontakta myndighetens pressansvarige Kristina Granqvist, 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.seellerenhetschef Rafal Tomaszewski 010 209 01 00.


Skäl för myndighetens beslut
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskole­utbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan. Villkoren för utbildningsanordnarens rekvisition av statsbidrag framgår av myndighetens beslut om yrkeshögskoleutbildning.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy