Skip to main content

​Nya tolkutbildningar beviljade

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 08:00 CET

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka tolkutbildningar som beviljats statsbidrag med start under 2017. Det blir sammanlagt fyra utbildningar med 90 nya platser vid tre folkhögskolor som godkänns.

Det är besluten för ansökningsomgången till teckenspråkstolk- och dövblindtolk samt skrivtolkutbildning som offentliggörs idag. De beviljade utbildningarna är:

  • Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser vid Fellingsbro folkhögskola, Örebro.
  • Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser vid Västanvik folkhögskola, Leksand.
  • Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser vid Södertörns folkhögskola, Stockholm
  • Skrivtolkutbildning, 15 platser vid Södertörns folkhögskola, Stockholm.


- Dessa utbildningar har goda förutsättningar att framöver försörja samhället med tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Ytterst är tillgången på kompetenta tolkar en fråga om demokrati, säger Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndigheten bedömer att samtliga ansökningar uppfyller kraven och de grundläggande förutsättningarna som anges i förordningen om tolkutbildningar. De utbildningar som har beviljats uppfyller i högre grad förordningens krav på hög kvalitet.

Ansökningsomgångens syfte är att de folkhögskolor som får bedriva utbildningar ska kunna ha kvar en högre volym av antal studerande och även ha en god tillgång till kvalificerade teckenspråks- och tolklärare.

För pressfrågor kring besluten kontakta pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73 eller e-posta kristina.granqvist@myh.se

Mer information om ansökningsomgången hittar du här.

Om tolkutbildningar
Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk. Mer information hittar du på myh.se och tolkutbildningarna blitolk.nu. Syftet med utbildningarna är att tillgodose samhällets behov av tolkar.

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy