Skip to main content

Förslag på frivilligt uppföljningssystem för kommunerna

Nyhet   •   Okt 01, 2012 13:08 CEST

Kommunernas och landstingens arbete är av stor betydelse för att regeringen ska kunna genomföra sin funktionshinderspolitik. För att kunna följa utvecklingen har Handisam tagit fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem för kommunerna och landstingen.

– Det handlar om att följa upp arbetet inom åtta samhällsområden, till exempel kulturlivet, arbetlivet och kollektivtrafiken. Ett exempel är att följa utvecklingen av tillgängligheten i kollektivtrafiken, säger Karin Åslund, utredare på Handisam.

Handisam föreslår att det utvecklas nyckeltal inom samtliga åtta områden och lutar sig emot att det har blivit etablerat att kommunerna öppet redovisar nyckeltal inom en mängd områden, som jämställdhet, miljö, skola och omsorg.

– Det är klart att vi ska följa upp funktionshinderspolitiken på samma sätt. Nyckeltalen blir en utgångspunkt för att diskutera vad vi kan göra för att förbättra verksamheter och i det här fallet vad vi kan göra för att öka delaktigheten i samhällslivet. Tanken är att uppföljningen ska vara till stor nytta för kommunerna i deras arbete, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam. 

Dessutom kommer uppföljningen vara ett stöd för regeringen när den bedömer den funktionshinderspolitiska utvecklingen i landet. Resultatet kan också bidra till att regeringen levererar en bättre återrapportering om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Framför allt ska uppföljningen leda till förbättringar som gör skillnad i vardagen för människor, framhåller, Carl Älfvåg.