Skip to main content

På Lättlästdagarna lyfter vi rätten att komma till tals

Nyhet   •   Okt 15, 2012 13:54 CEST

Alla människor ska få göra sin röst hörd. Anna-Klara Mehlich, projektledare för regeringsuppdraget Med rätt att komma till tals, lyfter frågan under Lättlästdagarna den 18-19 oktober. Projektet bygger på att personer med funktionsnedsättning, som har svårt att göra sin röst hörd, ska ges utrymme att göra just detta.

Lättlästdagarna anordnas av Centrum för lättläst, som arbetar för att samhällsinformation och litteratur ska vara tillgänglig för alla. Deras uppdrag består i att göra texter tillgängliga för personer med lässvårigheter eller otränade läsare. Anna-Klara Mehlich förklarar på vad sätt projektet har anknytning till Lättlästdagarna:

– Det är svårt att påverka sin livssituation om man inte kan ta del av vilka rättigheter man har, hur andra har det och vad som händer i samhället. Information bör vara lättläst och tillgänglig, eftersom det gör det möjligt för människor att göra sina röster hörda.

Handisam arbetar kontinuerligt med att låta personer med funktionsnedsättning komma till tals i de undersökningar som görs, men vill också uppmuntra andra arbetsplatser att göra detsamma.

– Somliga med intellektuell funktionsnedsättning kan exempelvis ha svårt att svara på enkäter, och kanske istället behöver ett personligt möte för att svara på frågorna, framhåller Anna-Klara Mehlich.

Text och foto: Moa Ranung