Skip to main content

Sverigeturné för att göra barn mer delaktiga

Nyhet   •   Okt 29, 2012 15:14 CET

Handisam turnerar just nu tillsammans med Socialstyrelsen för att prata om hur barn kan bli mer delaktiga i beslut som rör dem själva. Turnén grundar sig i att Socialstyrelsen nyligen har släppt en handbok med titeln ”Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning”. 

Barn får i dag sällan uttrycka sina åsikter i fråga om det stöd som de själva får. Brita Törnell, ansvarig för regeringsuppdraget Lyssna på barn, menar att alla vuxna som på olika sätt arbetar med barn och unga bör ha ett särskilt förhållningssätt.

– Det är viktigt att se barnens kompetens och att ha tilltro till att barn har viktiga saker att säga. Alla barn ska ges möjligheten att vara delaktiga. I dag tar man ofta den lättare vägen och pratar med barnens föräldrar istället för barnen själva. Vi menar att både föräldrarnas och barnens perspektiv behövs för att få en riktig bild av en viss fråga.

Brita Törnell understryker att ett sådant förhållningssätt bör gälla alla barn, men att det ibland krävs lite mer för att även nå barn och unga med funktionsnedsättningar. En grupp som nästan aldrig kommer till tals är exempelvis barn med kognitiva svårigheter eller kommunikationssvårigheter, trots att det idag finns en rad bra samtalsverktyg att använda sig av för att nå just den gruppen.  

Grunden till det Handisam tar upp i turnéföreläsningarna kommer från inspirationsmaterialen ”Lyssna på oss!” och ”Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig”. Skrifterna visar hur barn och unga med funktionsnedsättning kan få mer att säga till om när de möter personal i olika verksamheter. Materialen har tagits fram av Handikappförbunden, i samarbete med Barnombudsmannen, med medel från Allmänna arvsfonden.

 I ”Lyssna på oss!” beskrivs samtalsverktyg som kan användas för att se till att även barn med kognitiva svårigheter eller kommunikationssvårigheter kan komma till tals. Shiers delaktighetsmodell är också en viktig del av materialet:

– Delaktighetsmodellen gör att man kan se hur långt man har kommit i arbetet med barns delaktighet, bland annat i relation till barnkonventionen, berättar Brita Törnell.

Snart släpps även ett fortbildningspaket kring materialen, som ska göra det ännu enklare att presentera, diskutera och marknadsföra materialet på ett bra sätt.

För mer information, kontakta uppdragsansvarig Brita Törnell på brita@handisam.se

Text och foto: Moa Ranung