Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 41 träffar

Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 14:30 CEST

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vid förra EU-valet fanns många tillgänglighetsbrister i röstnings- och vallokaler och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Men många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet.

Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 09:59 CET

För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport Från digital teknik till digitalisering.

Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 08:00 CET

Myndigheten för delaktighet kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:02 CET

Reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet. Detta framgår av en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten som Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort.

Nyheter Visa alla 20 träffar

Karlskrona värd för konferens om välfärdsteknik

Karlskrona värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Nov 21, 2017 16:22 CET

Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 23 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Karlskrona om hur tekniken kan användas i det dagliga livet. Karlskronas kommundirektör Carl-Martin Lanér är först ut bland talarna.

Malmö värd för konferens om välfärdsteknik

Malmö värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Nov 06, 2017 08:30 CET

​Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 8 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Malmö om hur tekniken kan användas i det dagliga livet.

Målet: 5 000 personer i Myndigheten för delaktighets användarpanel

Nyheter   •   Okt 23, 2017 12:59 CEST

Från dagens 2 636 deltagare till 5 000. Webbpanelen Rivkraft, med personer med funktionsnedsättning, ska växa rejält fram till 2019.

Eskilstuna värd för konferens om välfärdsteknik

Eskilstuna värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Okt 11, 2017 14:00 CEST

Den 13 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens i Eskilstuna om hur digitala tjänster kan förbättra livskvalitet, självständighet och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Konferensen är den andra av fem i landet under hösten. Även Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Swedish Standards Institute bidrar.

Evenemang Visa alla 15 träffar

Seminarium om aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Seminarium om aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Evenemang   •   Sep 09, 2019 18:05 CEST

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, i uppdrag att kartlägga enskildas tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och hur man lokalt och regionalt främjar en aktiv fritid. Under hösten kommer MFD att arrangera tre seminarier om aktiv fritid. Detta är det första seminariet.Seminariet bjuder på: nya resultat om hur personer med funktionsnedsättning upplever sin fritid från M...

2019-10-15, 08:00 - 09:00 CEST

Clarion Hotel Sign i Stockholm

Frukostmöte: Tolv år med ordet funktionsnedsättning

Frukostmöte: Tolv år med ordet funktionsnedsättning

Evenemang   •   Sep 09, 2019 11:24 CEST

Vilka är de språkliga utmaningarna i dag? Hur kan myndigheter, kommuner och regioner bli bättre på att upptäcka och förändra diskriminerande språkbruk? Välkomna på frukostmöte hos Myndigheten för delaktighet tillsammans med språkforskaren Anna Vogel den 25 september.År 2007 försvann ”handikappad” ur Socialstyrelsens lista över rekommenderade ord och uttryck. För att flytta fokus från enskilda i...

2019-09-25, 08:30 - 09:30 CEST

Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3 i Sundbyberg

Delaktighetsforum i Almedalen 2019 - program

Delaktighetsforum i Almedalen 2019 - program

Evenemang   •   Jun 27, 2019 10:04 CEST

Kom och träffa oss under Almedalsveckan den 1-7 juli. Tillsammans med publik och andra aktörer kommer Myndigheten för delaktighet att ta upp frågor om tillgänglighet och möjlighet till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning samt funktionshinderspolitikens genomförande. Måndag 1 juli: tema arbetsliv9.00–10.45 Hur kan skolmiljön möta elevernas förutsättningar och behov? Hur...

2019-07-01 - 2019-07-03

Gotlands museum, Sävesalen Strandgatan 14, Visby

Delaktighetsforum – en arena i Almedalen för full delaktighet

Delaktighetsforum – en arena i Almedalen för full delaktighet

Evenemang   •   Mar 19, 2019 09:25 CET

Myndigheten för delaktighet kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.MFD arrangerade arenan även förra sommaren, i Gotlands museum i Visby. Gensvare...

2019-07-01 - 2019-07-03

Gotlands museum, Sävesalen Strandgatan 14, Visby

Dokument Visa alla 21 träffar

Svaren från MFD:s 25 tillgänglighetskonsulter uppdelat på typ av lokal. Excelfil.

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken. Utkomstår: 2013. Pdf-format.

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012. Utkomstår: 2012. Pdf-format.

Kommuner ansvarar för merparten av den samhällsservice vi omfattas av. Hur verksamheterna bedrivs får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. Här presenteras fakta och statistik om hur långt kommunerna kommit arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet. Det finns även konkreta exempel.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • utredare
  • irdfenxbe.ilweyvstdwertglubandyk@mlhfdjr.sizewc
  • 08-600 84 12

  • Presskontakt
  • Pressansvarig kommunikatör
  • kawkllfqe.idjojtnsucsojun@ssmfdxd.nxsejf
  • 073-699 73 57