Skip to main content

Journalisters syn på research i sociala medier

Blogginlägg   •   Mar 12, 2018 11:00 CET

De senaste årens debatt kring fake news har lett till en diskussion kring hur journalister använder sociala medier för att hitta nyheter och distribuera dem. På grund av tajta budgetar och tidsbrist behöver journalister vända sig till sociala medier för att hitta nyheter. Det är mycket mer tidseffektivt att skrolla igenom ett flöde för att hitta nya idéer och uppslag, jämfört med att ringa runt eller träffa människor för research.

Utvecklingen öppnar för några viktiga frågor:

  • Kommer journalister hitta plattformar som de litar mer på än Facebook och Twitter?
  • Eller kommer Facebook anpassa sina algoritmer för att minimera uppkomsten och spridningen av fake news?
  • Vilka andra kanaler - det traditionella pressmeddelandet, personliga kontakter eller word of mouth - kommer öka i relevans och betydelse?

Journalisters syn på Facebook

Vi undersökning visar att journalister alltjämt använder sociala medier som Facebook och Twitter för att hitta nya idéer och uppslag. I dagsläget verkar det inte finnas någon potentiell ersättare till Facebook.

Men, på grund av kontroversen kring fake news, så kan journalister komma att lita allt mindre på Facebook. Istället kan de mycket väl rikta sin uppmärksamhet och tid mot mer traditionella kanaler.

Facebook och Twitters naturliga roll som informationskälla har minskat jämfört med förra året. I 2016 års undersökning menade 66% att dessa kanaler var viktiga informationskällor medan samma siffra för 2017 ligger på 53% utifrån det globala snittet - ett tapp på 13 procentenheter. Vi förväntar oss att den här trenden fortsätter.

Journalister använder, såklart, andra digitala kanaler: bloggar (33%), Google Alerts (28%), Youtube (26%), LinkedIn (24%). Men få kanaler sticker ut så mycket som Facebook och Twitter, där mer än hälften av de tillfrågade spenderar sin tid (se tabell 1).

Facebook är fortfarande det självklara valet för journalister som vill distribuera och sprida sina nyheter. 66% av journalister världen över använder det som en distributionskanal. Twitter är en stabil utmanare, men används inte i samma utsträckning i Skandinavien eller DACH-regionen (se tabell 2).

Tabell 1. Vilka sociala medier använder journalister regelbundet för att hitta nyheter?

Globalt snitt US, UK, CA,
AUS & IR
Skandinavien DACH
Facebook 55.40% 49.92% 68.36% 47.50%
Twitter 50.11% 51.61% 49.42% 45.50%
Bloggar 32.73% 32.77% 33.49% 34.00%
Google Alerts 27.82% 35.33% 13.63% 31.50%
Youtube 25.93% 22.82% 28.41% 33.00%
LinkedIn 24.34% 27.26% 23.79% 16.50%
Reddit 5.59% 7.35% 4.39% 2.50%
Quora 1.89% 2.14% 1.62% 1.50%

Tabell 2. Vilka kanaler använder du för att distribuera dina artiklar?

Globalt snitt US, UK, CA,
AUS & IR
Skandinavien DACH
Facebook 66.06% 67.53% 72.06% 51.00%
Twitter 52.34% 66.92% 39.03% 34.50%
LinkedIn 19.76% 25.91% 14.55% 12.00%
Youtube   13.88% 16.31% 9.93% 14.50%
Facebook LIve 8.82% 11.59% 5.77% 6.50%
Snapchat 2.64% 2.44% 3.46% 2.00%

Facebook tar sig an fake news

De senaste årens kontrovers kring fake news har tvingat sociala nätverk som Facebook att agera. Framför allt måste de börja gå hårdare efter nättroll och bottar som bidrar till en förvrängd visningsstatistik på inlägg, vilket ökar populariteten i nyhetsflödet. Kommer de att lyckas? Det återstår att se.

Intressant nog så har Facebook nyligen bestämt sig för att prioritera innehåll från vänner, familj och grupper snarare än företag. Deras fokus på lokalt innehåll borde, i teorin, innebära en minskad spridning av felaktiga nyheter. Viktiga steg för att klanka ner på fake news, men det är svårt att avgöra huruvida det får någon effekt.

Traditionella taktiker viktigare än någonsin

Då mediebranschen brottas med problem kring trovärdighet, måste journalister vara mer skeptiska till de nyheter som hämtas från sociala medier. Johanna Snickars, kommunikationschef på Microsoft i Sverige, förklarar: ”Tekniska plattformar är i huvudsak just plattformar; de är vanligtvis inte källor för faktabaserad information.”

Med det i åtanke så är det inte konstigt att traditionella kanaler för research har fått sig ett rejält uppsving. Journalisternas egna kontaktnät är fortfarande den allra viktigaste källan för dem, enligt 75% av respondenterna. Det kommer knappast som en förvåning då journalister ofta värdesätter trovärdiga kontakter, snarare än andrahandskällor.

Pressmeddelanden hamnar på andra plats som trovärdig källa för information, och blir ännu viktigare på engelsktalande marknader (76%) och i DACH-regionen (80%). Återigen, följande data visar att vi inte ska räkna ut pressmeddelandet än.

Tabell 2. Vilka källor använder journalister regelbundet för att hitta nyheter?

Globalt snitt US, UK, CA,
AUS & IR
Skandinavien DACH
Personligt kontaktnät 76.49% 73.97% 77.14% 84.50%
E-post: Pressmeddelande 74.07% 75.96% 68.59% 79.50%
E-post: Bevakningar, nyhetsbrev 62.81% 61.41% 62.12% 69.50%
Word-of-mouth 58.59% 59.42% 59.35% 57.50%
PR-plattformar 24.49% 22.36% 30.48% 18.00%

Utnyttja alla kanaler

I denna digitala era bör inte kommunikatörer prioritera vissa kanaler över andra. Vår rekommendation är att sätta upp en flerkanalsstrategi för PR och kommunikation. Det traditionella pressmeddelandet, som går ut via e-post, är därmed en lika viktig kanal som Facebook om du vill nå ut till journalister med dina nyheter.

Att förbättra noggrannheten och objektiviteten i nyhetsrapporteringen kommer vara en konstant utmaning för journalister. Framför allt arbetet att använda sig av olika kanaler i sina efterforskningar.

# # #

Hur ser journalister på den rådande krisen i nyhetsbranschen? Och hur påverkar detta kommunikatörer? Ladda ner vår e-bok Journalister och sociala medier.

Ladda ner!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy