Skip to main content

MNDAY17: "Ledarskapsutveckling kräver en stor portion tålamod"

Blogginlägg   •   Okt 02, 2017 09:40 CEST

För att lyckas med genomgripande förändringar krävs god kommunikationskultur. Det låter enkelt, men kräver en hel del arbete och ställer höga krav på det kommunikativa ledarskapet inom organisationen. Hur man lyckas, det vet Johanna Sevonen.

Johanna Sevonen är en analytisk och målinriktad ”byggare” som triggas av att fånga möjligheterna i nödvändiga förändringar. Johanna jobbar sedan sju år som kommunikationsrådgivare på PostNord och ansvarar för att göra koncernens 1500 chefer mer framgångsrika i sin kommunikation.

PostNord är en av Nordens största arbetsgivare med över 30 000 anställda. Majoriteten arbetar i produktion, i olika skift och med begränsade tillgångar till datorer och enligt Johanna är cheferna den absolut viktigaste kanalen till medarbetarna. Det ställer höga krav på deras kommunikativa förmåga.

Hur arbetar ni internt med att göra era chefer bättre på att kommunicera? Varför är det så viktigt?
- Som organisation håller vi på att genomgå en enorm förändring där vi går från ett traditionellt brevföretag till ett mer renodlat logistikföretag. Det innebär att vi faktiskt förändrar vår huvudaffär. Eftersom brevvolymerna dessutom minskar väldigt snabbt så måste vår omställning ske i samma tempo.

- För att ändra organisationens och medarbetarnas riktning krävs mycket mer än ett par artiklar på intranätet. Det krävs kontinuerlig dialog för att skapa djupare förståelse, reflektion och acceptans för förändringarna. Först då kan ett engagemang växa fram inom organisationen.

Johanna har ansvarat för att utbilda alla ledningsgrupper i förändringsledning och kommunikation. En utbildning som var tillgänglig under ett helt år men där tidpunkten för genomförandet valdes av cheferna själva.

- En utmaning var att bibehålla prioriteringen av utbildningen eftersom den pågick under så lång tid, det blev svårare för oss att visa på snabba resultat. Men en av de tydligaste lärdomarna cheferna tog med sig från det här året är att varje ledningsgrupp behöver lägga mer tid på att enas kring budskapet för att det ska bli tydligt i nästa led.

PostNord har ju varit i skottlinjen en del i medierna för flera olika ärenden. Hur behåller man medarbetarnas tilltro i en sådan situation?
- Självklart påverkas alla medarbetare av den enorma mediebevakning vi haft, och fortfarande har. Det blir särskilt viktigt att ventilera och kommentera rapporteringen internt, samtidigt som det också blir viktigt att vara tydlig i vad som ligger bakom rubrikerna.

- Vi kommenterar löpande det som lyfts fram i media i våra interna kanaler, ger en bredare bild av de frågor som granskas och försöker stötta chefer i att svara på följdfrågor från medarbetarna, berättar Johanna. Men eftersom vi är ett stort företag och en viktig aktör i samhället måste vi vara beredda på att granskas extra hårt.

Johanna berättar att de under våren initierat ytterligare kommunikationsträning för alla svenska chefer efter lärdomarna från den första utbildningen men där syftet också var att diskutera bland annat omvärldens bild av företaget.

Vad krävs för att lyckas i din roll?
- För mig har det varit en klar fördel att jag har egen chefserfarenhet. Att jobba med ledarskapsutveckling kräver en stor portion tålamod, speciellt i stora organisationer med långa ledtider och komplex struktur. Det krävs att de koncept man tar fram är skalbara, kan implementeras relativt snabbt och ge tydliga resultat för att motivera så att utrullningen inte avstannar halvvägs.

Vad kan årets deltagare lära av dig?
- Att man kan göra stora insatser med väldigt små medel! För att lyckas krävs förtroende som man bara kan bygga upp med tydliga målbilder, synliga resultat och hårt arbete. Jag hoppas att mina exempel kan inspirera och att mina lärdomar kan göra någon annans arbete enklare!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy