Skip to main content

Newsdesk startar dagstidning

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 18:22 CEST

Newsdesk trotsar dagstidningskrisen och startar ny rikstäckande dagstidning. Tidningen kommer helt att sakna såväl redaktion som skrivande journalister. Ambitionen är istället att utnyttja de 10.000-tals kommunikatörer som löpande släpper ca 400 nyheter varje dag via Newsdesk.

Materialet modereras av Newsdesk, och spänner över klassiska intresseområden som inrikes, kultur, sport och ekonomi; information inom områden som redan idag besöks och läses av nära 700.000 unika besökare på webben.

- Vi kallar detta material för "companies generated content" och kommer, som namnet antyder, direkt från kommunikatörer på företag, organisationer och myndigheter. Materialet är inte kritiskt granskat, men håller trots det  hög kvalitet och innehar tämligen stort nyhetvärde för slutkonsumenten, säger Kristofer Björkman, en av grundarna av Newsdesk.

Det kan tyckas fullkomligt vanvettigt att starta en tryckt dagstidning i en tid då de flesta dagstidningar brottas med kraftigt vikande siffror vad det gäller såväl annonsintäkter som läsare. Men Kristofer ser bara möjligheter:

- Varken produktion eller distribution kommer kosta särskilt mycket, säger Kristofer. Tidningen kommer att vara gratis och distribueras till svenska hushåll boende i storstadsregioner som Malmö, Göteborg och Stockholm i samarbete med nya distributionsföretaget Spring. Spring delar redan ut reklam till ca 1,1 miljoner hushåll varje dag i regionerna ifråga. Och att då samtidigt trycka ner en tidning i brevlådan innebär marginellt merarbete för utdelarna ifråga, därav den låga merkostnaden. Inte heller trycket kommer kosta särskilt mycket. Vi har fått tag på en rysk leverantör av rå-papper från flis. Och kommer utnyttja den vanligt förekommande överkapaciteten i svenska tryckerier.

Det som dock framför allt särskiljer Newsdesk dagstidning från sina konkurrenter är att den inte kommer att annonsfinansieras i traditionell bemärkelse, utan endast finansieras av PR-relaterad information, som kommunikatörerna betalar en slant för att få publicerad.

- 70% av materialet kommer utgöras av de nyheter som företag helt kostnadsfritt laddar upp via Newsdesk, i syfte att kommunicera med sin målgrupp och marknad. Resten kommer av utrymmet i tidningen kommer att säljas som PR-torials; vilket betyder av företagen redaktionell förpackad och publicerad information mot betalning, kommenterar Kristofer.

Första numret av tidningen beräknas komma ut i sluteta av augusti i år. Vad tidningen ska hetta är dock ännu inte klart.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy