Debatt: ​Börja räkna med kvinnor med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Nov 20, 2017 11:00 CET

Det finns enorma brister i statistiken om kvinnor med funktionsnedsättning i världen. Det hör till undantagen att länder räknar med att vi finns. Och den som inte räknas in, blir inte heller inte någon man räknar med, skriver Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare MyRight och Rahel Abebaw Atnafu, styrelseledamot MyRight, i en debattartikel i Omvärlden.

​Samtal med Right Livelihood-pristagare arrangeras av SRF och MyRight

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 11:27 CET

Yetnebersh Nigussie är en av pristagarna av 2017 års Right Livelihood-priset. Hon deltar 29 november i Stockholm i ett samtal om kvinnor med funktionsnedsättning och situationen globalt. Seminariet arrangeras av Synskadades Riksförbund och MyRight i samarbete med Right Livelihood-stiftelsen.

Unik rapport om kvinnor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:45 CET

Funktionshinderrörelsens plattform för global utveckling och bistånd MyRight ger ut en kortfilm och rapport om situationen globalt för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Materialet heter To Face Life. "Vi vill engagera fler i förändringsarbetet, och sprida kunskap om den dubbla diskriminering som finns och leder till fattigdom" säger MyRights generalsekreterare Tiina Nummi-Södergren.

​Fokus på kvinnor med funktionsnedsättning på MR-dagarna 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 15:11 CET

Under Mänskliga rättighetsdagarna 2017 kommer MyRight lansera en ny rapport och film om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning. MyRIght är funktionshinderörelsens plattform för global utveckling och bistånd och har monter och två seminarium under MR-dagarna som hålls 9-11 november på Elmiamässan i Jönköping.

En milstolpe för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Nepal

Nyheter   •   Aug 09, 2017 15:35 CEST

Nu har justitiedepartementet i Nepal antagit lagförslaget om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- När denna framtida lag börjar gälla inleder funktionshinderrörelsen i Nepal en ny era. säger Shiva Rayamajhi. Landsamordnare på MyRights kontor i Katmandu, Nepal.

Lagförslaget som nu antagits är en viktig milstolpe för genomförandet av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) och funktionshinderrelaterade konstitutionella bestämmelser för att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning i landet. När lagen trätt i kraft och implementerats förväntas den leda till förbättringar för personer med funktionshinder gällande tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter, tjänster och områden, så som tillgång till inkluderande hälsa, utbildning och sysselsättning, rehabilitering samt ökad tillgänglighet och jämlikhet generellt. Den 6 augusti 2017 antogs lagförslaget som har formulerats under ledning av ministeriet för kvinnor, barn och socialt välfärd och har skett i nära samarbete med funktionshinderrörelsen i landet. Det har skett genom en lång process av samråd med olika privata, statliga och ideella aktörer som är aktiva inom funktionshinderfrågor i Nepal, däribland MyRights partnerorganisationer i landet.

En nationell kommitté har också skapats för funktionshinderfrågor på central nivå som inkluderar alla funktionsnedsättningar samtidigt som det också föreskrivs att inrätta en samordningskommitté för samordning för det samma i varje kommun / landsbygds kommun. Lagförslaget breddar och nyansera också definitionen av mentala funktionsnedsättningar i Nepal.

Process med lagförslaget påbörjades redan i slutet av 2011. Inom den nepalesiska funktionshinderrörelsen har arbetet bidragit till att organisera samverkan, både på gräsrotsnivån och nationell nivå som resulterat i ett ihärdigt påverkansarbete och lobby med myndigheter och parlamentariker. Det slutgiltiga utkastet till lagförslaget inlämnades till riksdagen i början av 2014. Under de följande åren har lagförslaget mött flera hinder i form av ett instabilt politiskt läge, en förödande jordbävning och till viss del interna stridigheter inom funktionshinderrörelsen i Nepal.

- Dock har en växande enighet och ett gemensamt ledarskap inom rörelsen varit en stor bidragande orsak till det lagförslag som vi nu ser har antagits, menar Shiva Rayamajhi.

Efterlängtat lagförslag om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har antagits i Nepal efter många år av påverkansarbete från den nepalesiska funktionshinderrörelsen och MyRighs partnerorganisationer i landet.

Läs vidare »

Ny rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder betonar inkludering

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 08:00 CEST

”Ställ tydliga krav på inkludering av ett funktionshinderperspektiv i det internationella arbetet för hållbar utveckling.” Det är en av femton rekommendationer till beslutsfattare som organisationen MyRight presenterar i rapporten Att erövra världen – om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder. Rapporten presenteras vid två tillfällen under Almedalsveckan 2017.

MyRight lanserar kortfilmen ”Att erövra världen”

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:24 CEST

Bland de mest marginaliserade grupperna i världen finns personer med funktionsnedsättningar. Genom organisering och samarbeten gör människor världen över insatser för att förändra en situation där deras rättigheter ställts åt sidan. Filmen ”Att erövra världen” skildrar tre personers resor ur fattigdom. Kortfilmen lanseras med en premiär under Almedalsveckan och kan ses i sociala medier.

​Stå upp för personer med funktionsnedsättningar, Sverige!

Nyheter   •   Jun 29, 2017 07:30 CEST

Fattigdomen i världen har bekämpats med stormsteg sedan 1990, men utvecklingen gäller inte för alla människor. Personer med funktionsnedsättningar ignoreras ofta i fattigdomsbekämpning. Nu måste Sverige ta ledatröjan och stå upp för deras rättigheter, skriver MyRight på Biståndsdebatten.se.

​Rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 11:00 CEST

Hur hänger fattigdom i världen och funktionshinder samman? Kan funktionshinderperspektivet bidra till att Agenda 2030 blir verklighet? Möt statssekreterare Ulrika Modéer och MyRights generalsekreterare Tinna Nummi-Södergren med flera i politiska samtal arrangerade av MyRight under Almedalsveckan. Premiär för kortfilmen ”Att erövra världen” med porträtt av personer med funktionsnedsättning.

​MyRights ordförande till Forum Syds styrelse

Nyheter   •   Maj 24, 2017 11:18 CEST

På Forum Syds årsstämma den 20 maj valdes MyRights ordförande Göran Alfredsson till suppleant i styrelsen. Ny styrelseordförande för Forum Syd är Kent Härstedt. "Det känns väldigt roligt" säger Göran Alfredsson. "Jag vill bidra med funktionshinderperspektivet i utvecklingssamarbetet." Göran Alfredsson har en bakgrund i Sveriges Dövas förbund och har lång erfarenhet av internationellt arbete.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • micza.wkmurnnkbghamtmmftarvb@myqyrxgigznhtxt.siyejf
  • +46 (0) 8 505 77 606

Om MyRight

MyRight är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

MyRight är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. Tillsammans bedriver vi projekt och program i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Målet är att stärka de lokala systerorganisationernas möjligheter att bedriva ett effektivt förändringsarbete för sina målgruppers rättigheter.

Läs mer på www.myright.se.

Adress

  • MyRight
  • Liljeholmstorget 7 A
  • 117 63 Stockholm