Skip to main content

​Hög tid för en brottsförebyggande internetpolitik

Blogginlägg   •   Aug 27, 2015 10:25 CEST

I den fysiska världen har vi under många år jobbat med stadsplanering som en brottsförebyggande åtgärd. Här finns många idéer att hämta som vi skulle kunna överföra för att skapa ett säkrare internet.

Framförallt ser jag två områden där politiken kan göra skillnad:

1. Ökat publicistiskt ansvarstagande för kommentarsfält för att locka tillbaka debatten.
Ett viktigt skäl till att ”alternativa” medier har växt fram är oförmågan att hantera debatter i traditionella kommentarsfält i etablerade medier. Istället för ett forum för idéutbyte och debatt degenererade de snabbt till Internets mörka bakgator och övergivna gränder, med följd att det ena kommentarsfältet efter det andra har stängs ner och debatten förts över i vad som närmast är en åsiktsmässig kloak.

2. Politiska och juridiska krav på ”infrastrukturtjänster” som Facebook.
Det är oacceptabelt att jättar som Facebook av okunnighet eller rentav arrogans låter grupper som öppet tillåter och främjar brott som ärekränkning, förtal, hets mot folkgrupp eller olaga hot ligga kvar trots upprepade påpekanden. Det riskerar att leda till en normalisering av ett förråat samtalsklimat i hela det offentliga rummet.

Det handlar om att förbättra polisens arbete och förmågan att hantera brott då de inträffar, också på nätet. Uppklarningsprocenten är låg inom vissa brottskategorier som näthat eller bedrägeri.

Men för att bekämpa nätbrotten är det bättre att på förhand minska förutsättningarna att begå brott, genom stärkt transparens och förbättrad social kontroll på nätet.

Hat är hat och hot är hot, och helt oacceptabelt när det övergår i något brottsligt, även om det sker i digital form

Detta är en förkortad version av en debattartikel publicerad på SVT Opinion. Läs gärna hela artikeln här.

Carl Johan Thorsell, vd mySafety Försäkringar AB