Skip to main content

Angående inlägg om mySafety

Nyhet   •   Aug 17, 2012 16:22 CEST

Sveriges Konsumenter har skrivit ett inlägg om mySafety som vi vill bemöta. Anledningen är att texten innehåller ett antal påståenden om vår verksamhet som inte stämmer. Sveriges Konsumenter tillvaratar konsumenternas intressen och har ett viktigt uppdrag, det har vi respekt för. Vi anser däremot att konsumenterna har rätt till korrekt information för att i detta sammanhang inte bli vilseledda. Med anledning av att Sveriges Konsumenter inte vill korrigera de felaktigheter de skriver om vårt arbetssätt och våra rutiner så vill vi här redogöra för hur vår affärsmodell ser ut.

Personer som tar emot en Nyckelbricka av oss på mySafety får använda den kostnadsfritt under sex månader. Det är en prova-på-tjänst som vi delar ut på mässor, på stan och via samarbetspartners- helt utan förpliktelser för mottagaren. Innan prova-på-periodens slut får man ett erbjudande om förlängning av Nyckelbrickan för 69 kr/år. Detta erbjudande kan man bortse från om man inte önskar ha kvar tjänsten och Nyckelbrickan avregistreras då automatiskt. Man binder sig alltså inte till någonting när man tar emot en gratis Nyckelbricka från oss.

Eftersom brickan är gratis och utan förpliktelser är inte ångerrätten aktuell. Ångerrätten träder i kraft först när man har köpt en vara eller tjänst, vilket inte är fallet när man tar emot en bricka gratis. I Sveriges Konsumenters inlägg förekommer uppgifter om att kund som kryssar i en ruta när man tar emot en bricka binder sig till ett abonnemang, som startar efter att prova-på-perioden löpt ut och som är svårt att ta sig ur. Detta vill vi dementera; Kunden tackar inte ja till ett abonnemang som börjar gälla när testperioden är över genom att kryssa i en ruta på stan.   

Vidare så skickar vi inte ut erbjudanden i form av en påminnelsefaktura. I erbjudandet finns en betalningsavi som kunden kan välja att betala eller bortse ifrån. Kunden måste alltså aktivt tacka ja för att tjänsten ska förlängas, bli betalande kund och därmed ingå avtal med mySafety. Då gäller de villkor som framgår i förlängningserbjudandet som kund bör ta del av och som dessutom finns på vår hemsida.

Vi tar givetvis kritiken från Sveriges Konsumenter på största allvar och kommer att gå till botten med de utmaningar vi identifierar med vår verksamhet. Om vi brister i kommunikation och ser brister i vår arbetsmodell ska det rättas till. Vi vill ha nöjda kunder som känner sig trygga med mySafetys villkor.

Om du har frågor till oss är du välkommen att kontakta oss. Du kan även hitta ytterligare information om våra rutiner kring kostnadsfri Nyckelbricka här .

För ytterligare information kontakta:
Sophie Gernandt, Marknadschef, tel: 0709 208003