Euss4ywiwvdye5hvbrnu

​Lärarassistenter på Saltsjö-Duvnäs skola väcker politiskt intresse.

Nyheter   •   Dec 07, 2017 22:20 CET

Saltsjö-Duvnäs skolas försök med Lärarassistenter under det senaste året har väckt en hel del intresse. I veckan har moderata politikerna Maria Stockhaus och Tobias Nässén varit på besök och fått se resultaten med minskad stress, lägre sjuktal och ökat elevfokus.

Media no image

​Forskande lärare för full måluppfyllelse på Samskolan i Saltsjöbaden

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 07:30 CET

Saltsjöbadens samskola startar ett forskningsprojekt där vetenskapliga metoder tar plats i klassrummen. Syftet är att lärare ska få redskap för att kunna forska på sin undervisning och nå ännu bättre resultat. Lärarna kommer utvärdera och analysera undervisningens innehåll och form för att sen utforma förändringsåtgärder. 

Det är den vetenskapliga metodologin som är av intresse att testa till innehåll och form med målsättning att bli ett praktiskt och användbart verktyg för lärarna i deras undervisningspraktik.

  • -Det som är så unikt med satsningen är att hela vårt kollegium ska delta i projektet. På Samskolan finns de förutsättningar som krävs för att utveckla en forskande skola med utgångspunkt i ett kollegialt lärande. Vi vill visa ett tydligt exempel på att svensk skola kan bli avsevärt bättre genom att lärarna bedriver egen forskning, säger rektor Britta Wikman.

Vetenskaplig ledare för projektet är professor Tomas Kroksmark. Han ansvarar för ett kurspaket på avancerad nivå som ska ge teoretiska och praktiska kunskaper om hur forskning kan organiseras i skolan. Studierna kommer att genomföras i Samskolans lokaler och föreläsare från både svenska och utländska universitet kommer att besöka skolan.


- För Nackas kommunala skolor är detta ett viktigt forskningsprojekt och ett gott exempel på hur vi arbetar med att utveckla svensk undervisning baserat på vetenskaplig grund, säger Einar Fransson produktionsdirektör för de kommunala skolorna.

Forskningen kommer pågå fram till 2021 och involvera samtliga pedagoger på skolan som avsätter sin kompetensutvecklingstid och studiedagar för att utveckla undervisningen tillsammans.

Samskolan i Saltsjöbaden har en anrik historia som startade år 1895 i att vara banbrytande med att pojkar och flickor skulle gå i skola tillsammans, därav namnet samskola.

- Att bryta ny mark och öppna upp för nytänkande är ett arv att axla med stolthet, menar rektor Britta Wikman.

Mer information om forskningsprojektet ges på öppet hus den 29 november kl 18.00 i aulan på Samskolan i Saltsjöbaden då också professor Tomas Kroksmark kommer att föreläsa. Då kommer det även finnas tillfälle för intervjuer med både Prof. Tomas Kroksmark och deltagare i projektet.

Kontaktpersoner:

Britta Wikman, rektor på Samskolan i Saltsjöbaden, britta.wikman@nacka.se, tel 070 431 82 85, www.samskolan.org

Nackas kommunala skolor är en produktionsenhet inom Nacka kommun och är huvudman för alla kommunala förskolor och skolor i Nacka.

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Vi är en av de främsta skolkommunerna som når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi.

Saltsjöbadens samskola startar ett forskningsprojekt med Prof. Tomas Kroksmark, där vetenskapliga metoder tar plats i klassrummen. Syftet är att lärare ska få redskap för att kunna forska på sin undervisning och nå ännu bättre resultat. Lärarna kommer utvärdera och analysera undervisningens innehåll och form för att sen utforma förändringsåtgärder.

Läs vidare »
H05yqtozksv8qylucjun

​Forskande Lärare i Fisksätra

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 23:14 CET

Fisksätraskolan en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare för full måluppfyllelse Under läsår 2017-2018 fokuserar Fisksätraskolan på att nå högre resultat än bara kunskapsmålen. Det sker tillsammans med professor Tomas Kroksmark som är världsledande inom skolforskning. Fisksätraskolan är nu på väg att blir en modellskola, en skola som vilar på vetenskaplig grund.

Pqamnyud5lpb7evapzeb

Nacka bygger nya Boo Gårds skola

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:19 CET

Nu har Kommunfullmäktige i Nacka fattat ett investeringsbeslut för att Boo Gårds skola kommer nu få nya byggnader. Inriktningen är att den nya skolan kommer stå på samma ställe som nuvarande skolbyggnader. Skolan kommer växa och är tänkt att bli 3-parallellig med 800 elever.

Tnhxt4vcnducyzl2sppx

Konferens om forskning för lärare, av och med lärare.

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 14:22 CEST

​Lärarnas forskningskonferens kommer till Nacka gymnasium den 31/10-2017 350 lärare från hela Storstockholm kommer för att ta del av forskning under en intensiv heldag. Programmet innehåller över 50 presentationer av forskning som ger konkret beforskad kunskap som gör skillnad i klassrummet.

Yptvngszjr12ausapf7j

Den verkliga kostnaden för skolmaten i Nackas kommunala skolor

Nyheter   •   Okt 12, 2017 09:19 CEST

Det har skrivits i olika medier om hur mycket skolmaten kostar i olika kommuner. där vi i Nacka hamnar längst ner på listan. Siffrorna ger tyvärr inte en rättvisande bild över kostnaderna för skolmaten eftersom skolor rapporterar in uppgifterna på olika sätt. Det blir särskilt märkbart när man, som vi, lagar all mat från grunden på varje skola, för att ha högsta kvalitet för pengarna.

P4zcda4gpsg9z5flrdvw

Inspiration och workshops inför våra nybyggnationer med Peter Lippman som var hos oss i två dagar

Nyheter   •   Sep 11, 2017 16:48 CEST

​Peter Lippman är arkitekt och lärmiljöforskare som under tjugo år har ritat nya skolor, arbetat med redan existerande och rest över hela jordklotet för att studera skolarkitektur.

Jcalfz0zdf7jxwbstar2

Grattis till Patrik Lundqvist på Eklidens skola. Fick välförtjänt pris på Lärargalan 4 september!

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 14:55 CEST

​Patrik Lundqvist som är matte/NO lärare på Eklidens skola i Nacka fick priset Årets lärare i värdegrund. Lärarpriset bygger på elevers nomineringar och motiveringar.

Nmichqznqznw3vvgue4h

Nyfikenhet och språkutmaningar när skolledare från varsin sida av världen möts i Nacka.

Nyheter   •   Maj 24, 2017 15:31 CEST

Under tre dagar har 22 förväntansfulla rektorer från Gyeongnam provisen i Sydkorea besökt Nackas kommunala skolor. Det är starten på ett utbytesprojekt mellan skolledare med fokus på ömsesidig utveckling. Även om det under de många olika programpunkterna fanns utmaningar rent språkligt så var stämningen mycket god och viljan att förstå varandra stor. Nästa steg blir ett svarsbesök i höst.

Vl9txloyv4udhkstpwtz

Fantastiskt uppskattad föreläsning för våra medarbetare

Nyheter   •   Maj 22, 2017 14:47 CEST

Lärare från Nackas kommunala skolor var några av de lyckligt lottade att få lyssna till Michael Fullan vid hans senaste Sverigebesök. Michael Fullan är en av världens, just nu, hetaste namn när det gäller pedagogik och skolutveckling.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • pfRobitzjln.vonetjtpwjjtulerzl@nacunfiinyukapb.se
  • +46 70 431 90 16

Om Nackas kommunala skolor

Nacka tredje bästa skolkommun

Nackas kommunala skolor är en produktionsenhet inom Nacka kommun och är huvudman för alla kommunala förskolor och skolor i Nacka.

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.
Vi är en av de främsta skolkommunerna som når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att stödja lärande.

Inom Nackas kommunala skolor finns all utbildning från förskola till skola och gymnasium. Nackas kommunala skolor består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi.

Adress

  • Nackas kommunala skolor
  • Granitvägen 15
  • 131 40 Nacka
  • Sverige