Pressmeddelande från Kraftens hus i Borås

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 07:00 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen kommer att ge fortsatt finansiering till verksamheten vid Kraftens Hus i Borås även under 2021.

Lansering av Blodcancerpodden

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 06:48 CEST

Den 3 april lanseras Blodcancerpodden som i ett initialt skede kommer att släppa tre avsnitt om att hantera allvarlig sjukdom (coping) ur olika perspektiv. Ett förhoppningsvis uppskattat initiativ i dessa tider av ofrivillig isolation och social distansering.

Världsödemdagen 6 mars 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 07:00 CET

Svenska Ödemförbundet (SÖF), Sveriges patient- och intresseorganisation för personer med kroniska ödem, uppmärksammar lymfsystemet, dess sjukdomar och komplikationer på Världsödemdagen 6 mars 2020.

I mer än 50 % av cancerfall är det slumpen som spelar med våra liv

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 10:40 CET

Att försöka undvika cancer genom att inte röka, inte bränna sig i solen, vara försiktig med alkohol och att röra på sig kan ha bra effekter men räcker inte.

Pressinbjudan: Världscancerdagen 4 februari med b.la. Socialminister Lena Hallengren

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 13:38 CET

Världscancerdagen 4 februari är patienternas dag – då är fokus på alla som fått cancer, överlevt cancer, har en kronisk cancer eller har en närstående som fått sjukdomen. Socialminister Lena Hallengren och före detta socialminister Göran Hägglund frågas ut i patienternas viktigaste cancerdebatt

Ny digital mötesplats om cancerrehabilitering

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2019 07:34 CET

Kl. 14.00 idag lanseras alltomcancerrehab.se som på sikt väntas bli en heltäckande samlingsplats för stort och smått rörande rehabilitering av cancer.

Unik rapport om personcentrerad vård "på riktigt"

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 07:00 CEST

Vad händer när förbättringsmöjligheter i vård och omvårdnad undersöks som en innovativ utmaning och utifrån ett patientperspektiv? Blodcancerförbundet har i drygt två och ett halvt års tid undersökt frågan och släpper nu en unik rapport om personcentrerad blodcancervård i samband med ”blodcancermånaden” september.

Kraftens hus är en av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt!

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2019 09:00 CEST

Nu är de slutliga nomineringarna till GötaPriset 2019 klara och Kraftens hus är i final. GötaPriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De fem projekten har slutnominerats bland 383 insända bidrag.

Karen Herbst, amerikansk endokrinolog och expert på fettvävnadssjukdomar, på besök i Stockholm 4 till 5 september

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 07:00 CEST

Svenska Ödemförbundet har bjudit in Karen Herbst att föreläsa och delta i workshop och samtal. Den 4 till 5 september kommer hon att träffa politiker, forskare, vårdgivare och patienter. Hon är läkare och expert på fettvävnadssjukdomarna lipödem och Dercums sjukdom.

Sju av tio vill ha informationskampanjer för att kunna minska sin cancerrisk

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 15:03 CEST

Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken. Det visar en enkät som Nätverket mot cancer har gjort tillsammans med DOKTORN.COM. 

Närmare 1 300 personer har svarat på den internetbaserade enkäten. Fler än 50 % gör redan idag livsstilsrelaterade val för att förebygga cancersjukdom. Det handlar om att inte röka eller snusa, äta hälsosamt, dricka mindre alkohol, vara fysiskt aktiv, sola försiktigt eller dra ner på socker. 75 % går på cellprovtagning, mammografi eller annan provtagning för tidig upptäckt av cancer.

Socialminister Lena Hallengren (S) fick ta del av undersökningens resultat vid ett seminarium i Almedalen. Hon menar att mycket redan görs i det cancerförebyggande arbetet och att det varit lyckosamt. Exempelvis är det färre unga som röker, unga har också en senare alkoholdebut och dricker mindre.

- Men vi måste ägna tid åt att jobba förebyggande, för annars kommer människor som inte hade behövt genomgå en cancerbehandling att behöva göra det, konstaterar Lena Hallengren.

- Att så många efterfrågar mer informationskampanjer är mycket positivt, svenska folket ser det inte som pekpinnar. Nu behövs politiskt ansvar och folkupplysning kring det faktum att 40 % av cancersjukdom kan förebyggas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Hela undersöknings resultat: https://data.surveygizmo.com/r/324030_5d0799393f6119.80140800

Kontakt:

Margareta Haag, ordförande: 070-497 49 09

Presskontakt: Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken. Det visar en enkät som Nätverket mot cancer har gjort tillsammans med DOKTORN.COM.

Läs vidare »

Om Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention.

Adress

  • Nätverket mot cancer
  • Hamngatan 15B
  • 172 66 Sundbyberg
  • Sverige
  • Vår hemsida