Skip to main content

Ovanlig hudcancersjukdom ökar - triggas av solen och kopplas till vanligt virus

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2018 10:46 CEST

Merkelcellskarcinom är en form av hudcancer vars förekomst ökar, men kunskapen och kännedomen hos allmänheten är låg. Det är en ovanlig form av hudcancer som främst drabbar äldre.

- Det är viktigt att kolla alla sina hudförändringar och inte bara leverfläckar. Och att följa Solskolans råd om att ta det försiktigt i solen. Studier har visat att svenskar är bland dem som solar mest i Europa och vi tror att vi är mindre sårbara för solskador och cancer jämfört med hur andra nationaliteter uppfattar riskerna, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

John Paoli, docent och överläkare vid hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har tillsammans med sitt forskningsteam studerat samtliga fall av merkelcellskarcinom rapporterade till Socialstyrelsens Cancerregister mellan 1993 och 2012.

- Denna typ av hudcancer ökar i incidens och är nu den fjärde vanligaste formen av hudcancer. Alla fyra typerna av hudcancer, dvs. basalcellscancer, skivepitelcancer, malignt melanom och merkelcellskarcinom, har klar koppling till solens UV-strålning. Merkelcellskarcinom är även kopplad till ett polyomavirus. Det är en aggressiv hudcancer med hög återfallsfrekvens och hög dödlighet, säger John Paoli.

De senaste decennierna har det skett en lavinartad ökning av antalet fall av hudcancer i Sverige. De tre vanligaste formerna ökar med cirka 5-6 procent per år. Förekomsten av merkelcellskarcinom ökade under den undersökta perioden (1993-2012) med 100 procent. Totalt under perioden diagnostiserades cancerformen hos 594 personer.

SOLTIPS FRÅN SOLSKOLAN

  • Använd solskyddsfaktor 50 för hela kroppen.
  • Skydda huvudet med keps eller hatt.
  • Undvik att vara i solen för länge.
  • Bränn dig inte!

Frågor:

Margareta Haag, Nätverket mot cancer: 070-497 49 09

John Paoli, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 0730-40 40 44

Bilder bifogas för fri publicering.

Presskontakt:

Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35. info@rmpmedia.se

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.