Skip to main content

Rundabordsmöte SLL - Mot en bättre vård!

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2017 11:17 CEST

Två dagar efter den internationella ”blodcancerdagen” (28e maj) bjuder ideella patientorganisationen Blodcancerförbundet in företrädare från de största sjukhusen i Stockholmsregionen, politiska representanter från båda blocken i länet och RCC Stockholm-Gotland till ett stängt intressepolitiskt rundabordssamtal på Freys Hotel i Stockholm.

Syftet med Rundabordsmöte SLL är att diskutera hur blodcancerpatienter i Stockholms län kan få snabbare tillgång till livshöjande behandlingar och hur tillgängligheten till vården kan förbättras i länet. Aktiviteten är en naturlig fortsättning på Blodcancerförbundets seminarier ”Blodcancer - ett fönster till framtidens cancervård”, ”Framtidens blodcancervård” och ”Steg för steg mot en bättre vård” som samtliga belyser samma två kärnfrågor för Blodcancerförbundets medlemmar rörande tillgång till behandling och tillgänglighet till hälso- och sjukvården. 

Blodcancerförbundet har dock valt att ta avstamp i Stockholm eftersom vi tror att SLL kan vara ledande i att skapa lösningar på dessa utmaningar och visa vägen mot en blodcancervård i världsklass. För att uppnå detta kommer representanter från hematologin i Stockholm att tillsammans med RCC Stockholm-Gotland, sjukvårdspolitiker och Blodcancerförbundet diskutera hur vi gemensamt kan skapa en bättre vård för blodcancerpatienter i Stockholm, samt i förlängningen även i övriga delar av Sverige. 

Svensk sjukvård håller internationellt sett hög kvalitet, så även i landets huvudstad. Samtidigt ser Blodcancerförbundet att nya behandlingar som är godkända i Europa inte kommer våra medlemmar till hands, att det är ett överdrivet stort fokus på ”kostnadseffektivitet” till förmån för den överordnade principen om ”människovärde” samt att kontinuiteten i vården ofta brister för den växande skaran av kroniska blodcancerpatienter. En grupp människor som i allt större utsträckning upplever det som onödigt krångligt att komma i kontakt med sjukvården, något som bekräftas av Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson som själv har dåliga erfarenheter av tillgängligheten till vården i Stockholm som kronisk blodcancerpatient. 

"När jag mådde så dåligt att jag inte ens orkade stå upp utan blev sängliggande, var jag tvungen att få kontakt med sjukhuset. När jag ringde visade det sig att telefonkön för dagen redan var fylld. Dagen därpå fick jag höra att allt de kunde erbjuda var en telefontid med läkaren först om två veckor!" berättar Lise-lott och påpekar samtidigt att tillgängligheten knappast lär bli bättre framöver med tanke på den höga personalomsättningen i Stockholm. 

Blodcancerförbundet vill med Rundabordsmöte SLL fortsätta belysa våra två kärnfrågor för året genom att invitera till samtal med relevanta aktörer inom vården i Stockholm för att diskutera praktiska förbättringsåtgärder. Hälso- och sjukvården, politiker från båda blocken, läkemedelsbolag och organisationer som RCC måste bli bättre på att tillsammans arbeta för en bättre och mer patientcentrerad vård. Gärna i samarbete med patientföreträdare som Blodcancerförbundet och självklart även patienterna själva. Först då kan vi uppnå visionen i Stockholms län om ”en blodcancervård i världsklass”! 


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Pedersen

Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarig

Blodcancerförbundet

070 273 89 72 / christian@blodcancerforbundet.se

Aktiviteten sker med ekonomiskt stöd av Celgene och Janssen 

Blodcancerförbundet är en ideell patientorganisation bestående av fjorton lokalföreningar. Vi representerar dussinet olika blod- och blodcancerdiagnoser och våra huvudsakliga mål är en god och jämlik vård för landets blodcancerpatienter, en ökad satsning på blodcancerforskning samt större förståelse för hur det är att leva med en blodcancerdiagnos i dagens Sverige.

Nätverket mot cancer i sin tur är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Denna intressepolitiska paraplyorganisation arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. De övergripande frågorna som bedrivs är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera