Skip to main content

Nyheter 3 träffar

Fysisk aktivitet minskar den psykiska ohälsan i skolan

Fysisk aktivitet minskar den psykiska ohälsan i skolan

Nyheter   •   Apr 30, 2019 10:00 CEST

Den psykiska ohälsan ökar bland våra unga. Med bra undervisning i idrott och hälsa kan vi sprida de positiva effekterna av en fysisk livsstil och genom att få eleverna att motionera regelbundet kan vi ta ett stort steg för att minska den psykiska ohälsan bland eleverna i skolan.

Så stärker idrotten elevernas sociala hälsa

Så stärker idrotten elevernas sociala hälsa

Nyheter   •   Apr 16, 2019 10:00 CEST

​Forskningen visar på tydliga samband mellan fysisk aktivitet och social hälsa och för många är idrotten en väg in i ett socialt sammanhang som både stärker självförtroendet och ger trygghet i identitetsskapandet. NA Förlag ger ut undervisningsmaterial i Friskvård och hälsa och Idrott och hälsa 1 & 2.

Så ökar fysisk aktivitet elevernas prestationsförmåga

Så ökar fysisk aktivitet elevernas prestationsförmåga

Nyheter   •   Apr 09, 2019 10:00 CEST

Motion och träning har bevisade positiva effekter på elevers prestationer i skolan. Forskningen visar att regelbunden motion både ökar koncentrations- och inlärningsförmågan samt gör att du minns mer av det du lär dig. NA Förlag erbjuder läromedel i Friskvård och hälsa och Idrott och hälsa 1 & 2.