Naprapater bakom ledande forskning inom idrottsmedicin

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 14:14 CEST

Martin Asker, leg. naprapat, doktorand vid Karolinska Institutet och lärare vid Naprapathögskolan, publicerar studie i en av världens högst rankade tidskrifter inom idrottsmedicin – British Journal of Sports Medicine. Artikeln undersöker riskfaktor och preventiva insatser för axelskador hos overhead-idrottare såsom handbollsspelare, tennisspelare och volleybollspelare.

Helène Schulte utsedd till rektor vid Naprapathögskolan

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2016 13:53 CEST

​Leg. läkare och medicine doktor, Helène Schulte, blir ny rektor på Naprapathögskolan från den 1 augusti. Helène har under det senaste läsåret varit tillförordnad rektor och innan dess studierektor sedan 2009. Helène doktorerade 2005 vid Karolinska Institutet och har arbetat på Anestesi-, intensivvård- och smärtkliniken på Karolinska sjukhuset och med specialintresset akutmedicin vid UCLA, USA.

LÄNGDSKIDÅKARE MED RYGGSMÄRTA I NY STUDIE

Nyheter   •   Maj 18, 2016 14:44 CEST

Naprapathögskolans lärare Peter Viklund samt tidigare studenter Martin Cronholm och Oscar Olsson är tre av namnen bakom en ny vetenskaplig studie om ryggsmärta hos längdskidåkare.

ERKÄNNANDE AV NAPRAPATERS PRAKTISKA TJÄNSTGÖRING I ANNAT EES-LAND

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 14:40 CEST

​Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land träder i kraft den 1 juni 2016. Remissrundan avslutades i början på 2016 och det är förstås väldigt roligt att nu se författningen vinna laga kraft.

Invigning av Naprapathögskolans gym

Nyheter   •   Mar 10, 2016 14:34 CET

​Alla Naprapathögskolans studenter hälsas välkomna till invigningen av Naprapathögskolans gym. Onsdag 16 mars kl 12.00 i Naprapathögskolans aula, T1.

Psykologi inom idrotten

Nyheter   •   Mar 02, 2016 14:32 CET

​Naprapathögskolans vetenskapliga råd (NVR) bjuder in till lunchseminarium på tematPsykologi inom idrotten – Användbart för naprapater? Seminariet hålls av leg. naprapat tillika medicine doktor Ulrika Tranaeus Fitzgerald.

Naprapathögskolan utlyser rektorstjänst

Blogginlägg   •   Feb 29, 2016 14:30 CET

​Naprapathögskolan söker rektor med stort engagemang och fokus på framtiden.

Stort framsteg för forskningsfinansiering av naprapati

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 14:29 CET

​2013 genomförde Skatteverket ett antal slumpmässiga revisioner på olika föreningar som äger servicebolag, däribland Svenska Naprapatförbundet.

Ny studieplan på naprapatprogrammet

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 14:27 CET

​Från och med vårterminen 2016 inför Naprapathögskolan en ny studieplan vilket beslutats i utbildningsnämnden under höstterminen 2015.

Preventiva insatser vid akut smärta i nacke och rygg

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 14:25 CET

​En ny rapport har släppts från SBU med titeln ”Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder”

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Naprapathögskolan

Naprapathögskolan - Nordens största högskola inom manuell medicin

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970.

Naprapathögskolan vision är att vara en världsledande utbildning inom manuell medicin, att stödja och bedriva forskning av hög internationell kvalitet inom manuell medicin i allmänhet och naprapati i synnerhet samt att befästa och utveckla naprapatins roll i samhället.

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati är en gren inom manuell medicin. Det innebär att Naprapater använder sina händer för att behandla besvär från muskler och leder. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen grundades 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Adress

  • Naprapathögskolan
  • Kräftriket 23 A
  • 114 19 Stockholm
  • Sverige