Skip to main content

Förändringar av yrkeskvalifikationsdirektivet

Blogginlägg   •   Feb 09, 2016 14:23 CET

I höstas kom förslag från Socialstyrelsen till nya föreskrifter om tillgodoräknande av praktisk tjänstgöring för kiropraktorer och naprapater Dnr 4.1.1-29014/2015. Socialstyrelsens förslag gick igenom och yrkeskvalifikationsdirektivet har ändrats. Från den 18 januari 2016 gäller nya regler för dig som ansöker om legitimation och är utbildad i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. De nya reglerna innebär att yrkespraktik från annat land kan numera beaktas som legitimationspraktik. Du som har svensk examen som läkare eller psykolog eller avslutad utbildning i Sverige som kiropraktor eller naprapat kan få yrkespraktik som är genomförd i ett annat EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz beaktad när du ansöker om svensk legitimation.

Naprapathögskolan var remissinstans och gjorde följande yttrande med anledning av förslaget:

Sammanfattning
Naprapathögskolan ställer sig positiva till Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om tillgodoräknande av praktisk tjänstgöring för kiropraktorer och naprapater.

Bakgrund
Naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan i Stockholm är en 4-årig, studiemedelsberättigad, utbildning som leder fram till naprapatexamen. Utbildningen är den största i Norden inom manuell medicin med 350 studenter från i första hand Sverige och Norge, men även från andra EU-länder. Förutom vid Naprapathögskolan i Stockholm bedrivs även naprapatutbildning i Kotka, Finland. Yrkesverksamma naprapater finns således företrädesvis i Sverige, Norge och Finland.

Förslaget skulle kraftigt öka det totala antalet möjliga praktikplatser. Detta skulle innebära en betydande förbättring av möjligheterna för examinerade naprapater att få en praktikplats inom avsedd tid samt öka samarbetet inom yrkeskåren.

Naprapathögskolan ställer sig därmed positiva till Socialstyrelsens förslag.

Läs mer om det nya yrkeskvalifikationsdirektivet på Socialstyrelsens webbplats.