Skip to main content

Preventiva insatser vid akut smärta i nacke och rygg

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 14:25 CET

På bilden syns Susanna Axelsson, tf generaldirektör SBU. Fotograf: Susanne Kronholm

En ny rapport har släppts från SBU med titeln ”Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder”

SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget för hur fysisk träning, manuell behandling och insatser för att förändra beteendet kan förhindra att akut nack- eller ryggsmärta utvecklas till långvarigt smärttillstånd. De har i sin utvärdering inte skilt på om behandlingen utförs av naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut utan utvärderat de behandlingsmetoder dessa yrkesgrupper använder.

Forskningsgenomgången från SBU ställer frågan hur väl dessa behandlingar förebygger långvariga smärtproblem när de används i samband med akut smärta. Utvärderingen visar att det inte går att dra säkra slutsatser om de är effektiva för att förebygga långvariga problem. Anledningen är att studier som studerar förebyggande insatser är för få och har för få individer. Slutsatsen är alltså inte att dessa behandlingar är ineffektiva, utan att det behövs mer systematisk forskning på området.

Läs rapporten på SBUs webbplats eller ladda ner den nedan.

Preventiva insatser vid akut smarta från rygg nacke – fulltext

Preventiva insatser vid akut smarta från rygg nacke – sammanfattning

SBU (Statens beredning för social och medicinsk utvärdering) är en oberoende statlig myndighet som har regeringens uppdrag att utvärdera vårdens metoder ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. Deras utvärderingar är systematiska litteraturöversikter som bygger på publicerad forskning. Deras utvärderingar användas som ett opartiskt och vetenskapligt beslutsunderlag till andra myndigheter såväl som för vårdgivare samt för de som organiserar och planerar inom hälso- och sjukvård.

Naprapathögskolan i Stockholm är Nordens största högskola inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. 

Naprapatprogrammet är en fyraårig, studiemedelsberättigad heltidsutbildning som leder fram till naprapatexamen - ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Naprapati är en gren inom manuell medicin. Det innebär att Naprapater använder sina händer för att behandla besvär från muskler och leder. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder att korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati betyder alltså att korrigera orsak till lidande.

Naprapatin har sitt ursprung i USA kring förra sekelskiftet och den första amerikanska naprapatutbildningen grundades 1907. Till Sverige kom naprapatin i slutet på 1960-talet och den svenska naprapatutbildningen öppnade 1970.

Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel. Det innebär att naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Det finns idag ca 1200 naprapater i Sverige som varje år utför ca 1,5 miljoner behandlingar.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats naprapathogskolan.se