Skip to main content

Föreläsningar: olika perspektiv på samlingarna

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 12:12 CET

Museets egna experter och inbjudna gästföreläsare som t.ex. konstnären Fredrik Söderberg diskuterar konstverk ur samlingarna utifrån olika perspektiv. Alla föreläsningar ingår i museientrén.

Tisdag 22 februari kl 18:
Konstnären Carl Fredrik Hill. Karin Sidén, forskningschef på Nationalmuseum, föreläser i Hörsalen om Carl Fredrik Hill (1849-1911) i samband med 100-års minnet av konstnären.
Torsdag 3 mars kl 18: Nationalmuseums samlingar ur ett psykoanalytiskt perspektiv är en visning i målerisamlingen med konstvetaren och fil. Dr. Nina Weibull. Nina Weibull är förste intendent och ansvarig Stockholms universitets konstsamlingar, hon är även en av grundarna till den psykoanalytiska tidskriften Divan.
Torsdag 10 mars kl 18: Strövtåg i det yttre och inre landskapet. Reflexioner kring det subjektivas betydelse inom landskapsmåleriet. Docent Torsten Gunnarsson, tidigare chef för samlingarna på Nationalmuseum föreläser i Hörsalen.
Torsdag 17 mars kl 18: Diderot och konstkritiken på 1700-talet. En föreläsning i Hörsalen där Sven-Olof Wallenstein även tar upp Diderots koppling till Roslin och andra konstnärer i Nationalmuseums samlingar. Filosofen och fil. dr. Sven-Olof Wallenstein är verksam vid Södertörns högskola.
Torsdag 31 mars kl 18: Esoteriska ingångar till Midvinterblot av Carl Larsson. En visning i målerisamlingen med konstnären Fredrik Söderberg. Han har under en längre period arbetat med inspiration från Carl Larsson i sitt konstnärskap. Fredrik Söderberg har haft separatutställningar på Magasin 3 och Gallery Milliken i Stockholm.

Bild: Midvinterblot, Carl Larsson. (detalj).  Foto: Nationalmuseum.

Bifogade filer

PDF-dokument