Skip to main content

Hedda och N. D. Qvists minnesfond bekostar mästarmålning till Nationalmuseum

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:39 CET

Hedda och N. D. Qvists minnesfond har bekostat mästarmålningen Stilleben med köksutensilier och grönsaker av den franska 1700-tals konstnären Jean-Siméon Chardin på Sotheby’s auktion i New York i januari 2006. Fonden förvaltas av Svenska Handelsbanken och ska användas för inköp av svensk och fransk konst. ”Vid inköpen skall avseende fästas mera vid kvaliteten än vid kvantiteten” (formulering från gåvobrevet). Nationalmuseum har inga statliga medel för att köpa konst utan får förlitar sig på generösa donatorer för inköp till statens konstsamlingar.Överintendent tillika museichef Solfrid Söderlind säger:– Vi är oerhört tacksamma att genom Qvists fond kunna återföra ett konstverk till Sverige som funnits i landet i en privat samling åtminstone sedan 1750-talet och i 230 år framåt. De senaste 24 åren har Chardin-målningen haft olika utländska ägare men är nu ”hemma” i Sverige igen. Förvärvet är viktigt för kulturarvet på grund av målningens långa historia i Sverige.Varför är då en fransk 1700-talsmålning viktig för svenskt kulturarv? Vi kan genom forskning spåra målningen tillbaka i tiden. Carl Gustaf Tessin, Sveriges ambassadör i Paris på 1700-talet, förvärvade inte bara konst å statens vägnar utan även för privat del. Den nyförvärvade Chardin-målningen köptes tillsammans med en annan Chardin-målning antingen direkt från konstnären eller via ombud. Tessins systerson Fredrik Sparre säljer målningen som sedan genom en mellanhand når greve Gustaf Adolf Sparre. Mellan åren 1855 och 1982 finns målningen på Wanås slott i Skåne. Den har tidigare gått på auktion 1990 och 2000 (Christie’s). En annan anledning till att målningen är viktig för svenskt kulturarv är att den motivmässigt är direkt förbunden med en annan målning i Nationalmuseums samling, Stilleben med hare och kopparkittel, och dessutom utförd samma år.På Wanås slott i Skåne fanns tidigare, förutom det nyinköpta stillebenet, tre andra verk av Chardin som alla har lämnat Sverige: Stilleben med Köttstycke (privatsamling), Teckningslektionen (Fuji Art Museum, Tokyo) samt Den goda uppfostran (Museum of Fine Arts, Houston). Upplösningen av Chardin-samlingen hör till de mörka sidorna när det gäller vårt nationella kulturarv. När föremålsfideikommisset upplöstes 1978 ville Nationalmuseum att staten skulle lösa in hela samlingen, men detta avslogs. Därmed var samlingens öde beseglat.De senaste dagarna har Nationalmuseums krisartade ekonomi diskuterats i massmedia. En obalans mellan uppdrag och anslag har belysts. Fonder är öronmärkta medel för konstförvärv och kan därför inte användas till kärnverksamheten.Fakta om konstverket

Jean-Siméon CHARDIN (1699–1779)

Stilleben med köksutensilier och grönsaker
NM 7029
Signerad och daterad i målningens nedre vänstra del ”Chardin1734”

Olja på duk, 33 x 48 cm

Inropad för $ 580.000 (drygt 4,4 milj SEK) + slagavgift Hedda och N. D. Qvists minnesfond på Sotheby’s New York den 26 januari 2006För ytterligare information och pressbild på målningen
Kontakta informationschef Lena Munther, lmr@nationalmuseum.se, 08-5195 4390/91.NATIONALMUSEUM

Södra Blasieholmshamnen

telefon 08-5195 4300, fax 08-5195 4436

www.nationalmuseum.seNationalmuseum samarbetar med ABB AB, Stora Enso AB, Securitas, Accenture,

Fagerhults Belysning AB, Grand Hôtel Stockholm och Svenska Dagbladet.