Skip to main content

​Nyförvärv: Två modellstudier och en interiör av Eckersberg och L. A. Smith

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 09:15 CET

Nationalmuseum har förvärvat en aktstudie av Christoffer Wilhelm Eckersberg, den danska guldålderskonstens portalgestalt. Eckersberg förnyade den traditionella genren med modellstudier genom att arbeta i naturligt ljus under dagtid vilket den nyligen inköpta målningen är ett exempel på. Ytterligare en modellstudie utförd av hans elev Ludvig August Smith har förvärvats tillsammans med en idyllisk interiörscen med mor och barn vid ett fönster.

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853) var bland annat elev till Jacques-Louis David och utnämndes efter sina utlandsstudier till professor vid Konstakademien i Köpenhamn 1818. Där blev han lärare för en hel generation framgångsrika konstnärer under den epok som brukar benämnas den danska guldåldern (ca 1800-1850). Eckersberg var en hängiven lärare som visade stor omsorg om sina elever även utanför studierna. För vissa av dem blev han till och med ett slags fadersgestalt.

En av de viktigaste delarna av undervisningen vid Konstakademien bestod i att teckna och måla efter nakenmodell. Det var en del i strävan att lära känna människokroppens muskulatur och uppbyggnad, för att som färdig konstnär kunna skildra den anatomiskt korrekt i avancerade framställningar av till exempel historiska eller bibliska scener. Att låta kvinnor posera nakna blev tillåtet vid Konstakademien i Köpenhamn först år 1833, dessförinnan anlitade man uteslutande män. Länge fick eleverna måla efter modell i artificiell belysning (i belysning från levande lågor) kvällstid men 1822 bestämdes att eleverna skulle få börja måla dagtid i naturligt ljus.

De två nyförvärvade aktstudierna visar kvinnliga modeller och är fina exempel på virtuos behärskning av dagsljusets effekter. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt förlade Eckersberg från och med år 1839 en särskild kurs med kvinnlig modell till sommarmånaderna. Tack vare målarens noggranna dagboksanteckningar vet man vilka såväl modellerna som eleverna var respektive sommar. Modellen i Eckersbergs studie, kvinnan som kammar sitt hår vid en säng, tycks inte ha identifierats tidigare, men verkar vid jämförelser med andra studier vara identisk med Florentine, som anlitades somrarna 1840 och 1841. Studien är även ett fint exempel på ytterligare en av Eckersbergs förnyelser av genren i Danmark, nämligen att skildra modellen i ett vardagligt sammanhang istället för att som tidigare låta denna posera likt en antik skulptur.

Ludvig August (L. A.) Smith (1820-1906) deltog i Eckersbergs sommarkurs under flera år. Modellen i hans studie hette Cathrine Nielsen och anlitades år 1839. Studien är ett enastående exempel på hur sommardagsljusets skarpa belysning gör det möjligt för konstnären att få fram även de mest subtila effekterna av ljusets och skuggornas spel över huden. De rundade formerna har givits en påtaglig monumentalitet. Även Eckersberg har gjort en studie av modellen Cathrine Nielsen som är mycket lik Smiths och som idag finns på Louvren.

Av Smith har Nationalmuseum även lyckats förvärva ett interiörmotiv från 1853. Målningen är ett känsligt exempel på den danska guldålderns finmåleri och på tidens vurm för intimitet och värderingen av den egna närmiljön. Smith ger uttryck för detta både i rummet och i gatuperspektivet som öppnar sig utanför fönstret.

Förvärven har möjliggjorts genom donationsmedel ur Wirosfonden. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Presskontakt
Carl-Johan Olsson, intendent, carl-johan.olsson@nationalmuseum.se, 08-5195 4324
Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Bildtext
Christoffer Wilhelm Eckersberg, Modellstudie; Ludvig August Smith, Kvinna som flätar sitt hår, 1839. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum.

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Konstakademien, Fredsgatan 12 och Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. Verksamheten får också stöd av FCB Fältman & Malmén.