Skip to main content

Slow Art öppnar på Länsmuseet Gävleborg den 20 september

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 08:45 CEST

Den 20 september öppnar Nationalmuseums utställning Slow Art på Länsmuseet Gävleborg. Efter att tidigare ha visats i Kalmar, Falkenberg och Paris är det nu Gävles tur. Utställningen ringar in ett marginellt fenomen som handlar om perspektiv på tid och tillverkningsprocesser. 

Slow Art presenterar en rörelse inom konst och konsthantverk där teknik, material och arbetsprocess har getts en särskild betydelse. Den handlar om perspektiv på tid och tillverkningsprocesser.

Verken som visas har alla utförts i långsamma och ofta omständliga arbetsprocesser. Flera av konstnärerna har utvecklat helt egna tekniker för att nå de specifika uttryck de sökt, andra har valt att arbeta på samma sätt som hantverkare har gjort i flera sekler före dem. Hantverksprocessen i sig tillför värden som ett maskintillverkat föremål saknar. Värden som handlar om mänsklig närvaro och tid. Det handlar om att göra saker väl istället för snabbt, att värdera kvalitet istället för kvantitet.

Slow Art är producerad av Nationalmuseum och presenterar ett urval av föremål från de tre senaste decennierna ur museets samlingar av konsthantverk och design. Utställningen var mycket uppskattad av besökarna när den visades på museet under 2012. Under 2013 visades den på Kalmar Slott och Falkenbergs museum och sommaren 2014 på Svenska institutet i Paris. Efter Gävle går utställningen vidare till Jönköpings läns museum våren 2015.  

Slow Art visas på Länsmuseet Gävleborg från den 20 september till 11 januari 2015. 

Ytterligare information för press
Ingela Broström, chef publika avdelningen Länsmuseet Gävleborg, ingela.brostrom@xlm.se, 026-65 56 66 
Hanna Tottmar, pressansvarig Nationalmuseum, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2017. Verksamheten fortgår genom samarbeten, turnerande utställningar och i tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, FCB Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm. Mer information finns på www.nationalmuseum.se