Media no image

Ny rapport kartlägger hat och hot på nätet i Norden

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 14:36 CEST

I morgon, 21 juni, presenteras rapporten Hat och hot på nätet – en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv. Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Att kommentarsfält fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är ett demokratiproblem, då det riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Men att komma åt förövarna är inte helt enkelt. Ett av problemen är att lagstiftningen på området inte är uppdaterad. Rapportförfattaren Moa Bladini föreslår därför bland annat en skärpning av hatbrottslagstiftningen.

– I Norden råder en osäkerhet om vad som är brottsligt och hur olika typer av överträdelser bör hanteras - inte bara hos dem som utsätts för näthat, utan i vissa situationer också bland poliser, åklagare och domare. Det är ett problem för rättssäkerheten, säger Moa Bladini, rapportförfattare och lektor i straffrätt vid Göteborgs universitet.

Det är Nordisk information för kunskap om kön (NIKK), som på uppdrag av Nordiska ministerrådet, har kartlagt den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet. Rapporten visar att såväl kvinnor som män är utsatta för kränkningar på nätet – i ungefär lika stor utsträckning. Kvinnor och män drabbas dock på olika sätt. När män – särskilt i offentligheten – utsätts för näthat är det oftare fråga om kränkningar med anspelning på yrkesskicklighet och kompetens eller hot om våld. Kvinnor utsätts istället för kränkningar med betydligt större inslag av sexism, sexuella hot och trakasserier som snarare kopplar an till person än profession.

Den färska kartläggningen visar att lagstiftningen i de nordiska länderna i stora delar är lika: Hatyttringar är kriminaliserat som ett enskilt brott i samtliga nordiska länder och skyddar vissa uppräknade grupper. Kön faller dock utanför bestämmelserna i samtliga nordiska länder, men i den finska lagstiftningen finns en teoretisk möjlighet att inkludera kön. I hela Norden råder också en osäkerhet kring hur bestämmelserna som omfattar hatbrott ska tillämpas och var gränsen mot yttrandefriheten går, vilket leder till att bestämmelserna inte används i den utsträckning som i teorin är möjligt. Det innebär att det praktiska skyddet är litet för samtliga grupper, och i dagsläget obefintligt för dem som utsätts på grund av kön. Det bör sättas i relation till den forskning som visar att näthat mot kvinnor i stor utsträckning kan kopplas till kön.

Enligt Moa Bladini finns det därför anledning att överväga att även skydda personer som angrips på grund av kön i hatbrottslagstiftningen.

– Mot bakgrund av att kvinnor särskilt drabbas av näthat med koppling till kön och att de nordiska länderna värderar jämställdhet högt, är det anmärkningsvärt att inget av de nordiska länderna ger ett skydd för utsatthet på grund av kön i hatbrottslagstiftningen.

Rapporten presenteras vid konferensen Nordisk konferanse om hatefulle ytringer den 21 juni i Stavanger, Norge

Rapporten kan läsas i sin helhet på nikk.no klockan 09.00 onsdag 21 juni. 

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta:
Sanna Schiller
Kommunikatör NIKK
sanna.schiller@genus.gu.se
0766 – 22 54 30

Ökat genomslag för forskning och kunskap om genus och jämställdhet! Det är uppdraget för oss på Nationella sekretariatet för genusforskning. Hos oss hittar du en unik dubbelkompetens inom genusforskning och jämställdhet, och vi förmedlar nyheter, analyser, arrangemang och aktiviteter på fältet – såväl nationellt, som nordiskt och internationellt.

genus.se hittar du allt om svensk genusforskning och dess forskningspolitiska villkor. Vi har databaser där du enkelt kan söka efter nya avhandlingar på genusområdet, aktuella forskare inom olika ämnesområden, aktiviteter, jobb och finansieringsmöjligheter i hela Norden.

Vi är en av parterna bakom kunskapsportalen jämställ.nu - en nationell resurs för jämställdhetsintegrering, där vi samlar kunskap om jämställdhet, praktiska exempel, handledningar och utbildningsmaterial på området.

På uppdrag av regeringen ansvarar vi för programmetJämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM och ger process-stöd och utbildningar till 60 myndigheter i jämställdhetsintegrering. Vi driver också programmet JiHU, Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, där vi ger ett motsvarande stöd till 33 lärosäten. 

På uppdrag av Nordiska ministerrådet driver vi NIKK - Nordisk information för kunskap om kön där vi berättar om jämställdhet inom forskning, politik och praktik i ett nordiskt perspektiv.

Sekretariatet är sedan 1998 placerat av regeringen på Göteborgs universitet.

Läs vidare »
Bnuujhym92urk5cwd8o4

”De ojämställda andra”

Nyheter   •   Jan 09, 2017 15:02 CET

Muslimen som ”den ojämställda andra”, jämställdhet som en nationell värdering och skandinavisk konkurrens om vem som bedriver jämställdhetsarbete bäst. Det är några av de gemensamma dragen när genus.se har pratat med forskare från Danmark, Norge och Sverige om jämställdhetsdiskurs och andrafiering.

Agq5iqcp9ynu211pgdsf

Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten

Nyheter   •   Dec 15, 2016 15:21 CET

Regeringen har utsett Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, till ordförande för den organisationskommitté som ska genomföra bildandet av den nya jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten ska ligga i Göteborg.

Epew5ros0rfu0obrsovh

Nationell genuskonferens slår deltagarrekord

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 09:00 CET

Imorgon öppnar g16 i Linköping. Intresset är rekordstort för Sveriges största genusforskarkonferens, med nära 400 deltagare. Konferensen pågår under tre dagar och samlar det svenska genusforskarfältet i hela sin bredd.

Gkuvjh638c9kgorgrq37

Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet

Nyheter   •   Aug 29, 2016 16:26 CEST

Debatten om ”pappafeminism” väcker starka känslor på landets ledar- och kulturredaktioner just nu. Det är viktigt att ta hänsyn till att vi alla är barn i början, men också att analysera sin egen maktposition, menar maskulinitetsforskaren Lucas Gottzén.

Media no image

Över 120 organisationer i nordiska jämställdhetssamarbeten

Nyheter   •   Aug 22, 2016 14:45 CEST

I tre års tid har Nordiska ministerrådet finansierat projekt för att förbättra jämställdheten i Norden genom en särskild nordisk jämställdhetsfond. Hittills har över 120 organisationer satt igång unika samarbeten över Nordens gränser. Nu lanseras en databas där alla projekt presenteras.

Nordisk jämställdhetscertifiering i skolor och förskolor. Gemensamt arbete mot könsdiskriminerande reklam. Rekommendationer för hur vi ska hjälpa kvinnor som har utsatts för våld på nätet. Det är några av de nordiska samarbetsprojekt som har fått stöd genom den jämställdhetsfond som NIKK, Nordisk information och kunskap för kön, förvaltar och som har inrättats av de nordiska jämställdhetsministrarna. Nu har NIKK publicerat en databas med information om alla projekt som beviljas medel.

Maria Grönroos. Foto: Ragnhild Fjellro

-Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Med vår nya databas utökas potentialen för samarbetet ytterligare, eftersom alla aktörer i Norden nu kan söka fram samarbetspartners eller ta kontakt med andra aktörer som redan arbetar på samma tema. Detta är ett sätt att öka synligheten och kontaktytorna över Nordens gränser, så att man inte behöver börja om på noll igen, säger Maria Grönroos, överordnat ansvarig för NIKK på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln på nikk.no

I tre års tid har Nordiska ministerrådet finansierat projekt för att förbättra jämställdheten i Norden genom en särskild nordisk jämställdhetsfond. Hittills har över 120 organisationer satt igång unika samarbeten över Nordens gränser. Nu lanseras en databas där alla projekt presenteras.

Läs vidare »
Wbgrvrihkqvc0nbm9ne1

Sexundersökningen: forskarna ger råd till Folkhälsomyndigheten

Nyheter   •   Aug 16, 2016 13:57 CEST

Folkhälsomyndigheten ska genomföra den första stora undersökningen om sexvanor på 20 år. Bra, tycker forskarna Renita Sörensdotter och Julia Bahner. Men det är viktigt att frågorna ställs på rätt sätt och att konkreta åtgärder formuleras.

Dsoklntwcsgr8tpjmxsa

Jämställ.nu bjuder in till en dag om maskulinitet och jämställdhet i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 10:00 CEST

Den enskilde mannen både vinner och förlorar på maskulinitet – gör samhället det också? Vems ansvar är det att förändra mansrollen och hur gör man? Tisdag 5 juli kl. 13 kommer Jämställ.nu till Teaterskeppet i Almedalen för att möta forskare som analyserar utmaningarna, praktiker som visar att förändring är möjlig och politiker med ansvar för den långsiktiga utvecklingen.

Ohkwoqvwd3rpudzdts8a

Nya lagen kommer drabba kvinnor, barn och hbtq-personer hårt

Nyheter   •   Jun 20, 2016 10:36 CEST

Om riksdagen röstar igenom regeringens nya migrationspolitik den 21 juni kommer det att slå hårt mot asylsökande kvinnor, barn och hbtq-personer, oavsett kön. Det menar Annkatrin Meyersson och Baharan Kazemi, forskare på Göteborgs universitet.

Media no image

Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning

Nyheter   •   Apr 27, 2016 15:10 CEST

Att utbilda nyanlända i jämställdhet är inget nytt fenomen. Men tidigare utbildningsmaterial har gett en felaktig bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige. Det menar Jennie K Larsson, doktor i etnicitet och migration vid Linköpings universitet. Enligt forskarna behövs både normkritiskt och antirasistiskt perspektiv för att regeringens initiativ inte ska hamna fel.

Nyligen fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att ta fram en jämställdhetsutbildning för unga nyanlända. Initiativet togs av regeringen i vår, efter den mediala debatten om ensamkommande flyktingbarn. Men fenomenet att utbilda invandrare i jämställdhet är inte nytt. Enligt Jennie K Larsson har tankefiguren om den ojämställda invandraren länge funnits i svenskt integrationspolitik.

– Själva politiken bygger på bilden av Sverige som världens mest jämställda land. Svensken ses som den moderna, och migranten som den icke-moderna, säger hon...

Läs hela nyheten på genus.se

Att utbilda nyanlända i jämställdhet är inget nytt fenomen. Men tidigare utbildningsmaterial har gett en felaktig bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige. Det menar Jennie K Larsson, doktor i etnicitet och migration vid Linköpings universitet. Enligt forskarna behövs både normkritiskt och antirasistiskt perspektiv för att regeringens initiativ inte ska hamna fel.

Läs vidare »

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Nationella sekretariatet för genusforskning
 • anneli.tillberg@genus.gu.se
 • +46(0)766-229234

 • Presskontakt
 • Nationella sekretariatet för genusforskning
 • joseppfinepuep.alvzgzaungeoqr@genus.guodgbnh.se
 • +46(0)733-44 82 82

Om Nationella sekretariatet för genusforskning

Ökat genomslag för forskning och kunskap om genus och jämställdhet! Det är uppdraget för oss på Nationella sekretariatet för genusforskning. Hos oss hittar du en unik dubbelkompetens inom genusforskning och jämställdhet, och vi förmedlar nyheter, analyser, arrangemang och aktiviteter på fältet – såväl nationellt, som nordiskt och internationellt.

Adress

 • Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Box 709
 • 405 30 Göteborg
 • Sweden