Skip to main content

Årets Johan Hansson-pris till författaren Ingmar Karlsson

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2012 09:00 CEST

Natur & Kulturs Johan Hansson-pris 2012 tilldelas Ingmar Karlsson för hans bok Bruden är vacker men har redan en man. Sionismen – en ideologi vid vägs ände?. Han mottar priset på 100 000 kronor på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i dag, torsdagen den 27 september.

Ingmar Karlssons bok skapade redan när den kom ut i april i år en livlig debatt.

– Johan Hansson, stiftelsen Natur & Kulturs grundare, var en i sin samtid mycket engagerad och idéburen person. Hans engagemang för demokrati och yttrandefrihet gjorde honom till en flitig debattör, vilket i sig också stärkte den folkbildning han värnade. Priset i hans namn syftar till att lyfta fram böcker som väcker såväl uppmärksamhet som debatt. Det gäller i allra högsta grad Bruden är vacker men har redan en man. Sionismen – en ideologi vid vägs ände?. Därför är vi glada över att tilldela Ingmar Karlsson årets Johan Hansson-pris, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur.

Juryns motivering
”För att han i Bruden är vacker men har redan en man. Sionismen - en ideologi vid vägs ände? förenar folkbildarens pedagogiska klarhet med historikerns kritiska skärpa när han tar sig an en region, Palestina och Israel, och en mångskiktad konflikt. Karlsson visar med tydlighet och insikt historiens komplexa karaktär, och hemfaller aldrig åt förenklande förklaringar eller lösningar.”

– Det var ett mycket hedrande och glädjande besked inte minst därför att motiveringen återspeglar de ambitioner jag har med mitt författarskap. Priset är därför en sporre för fortsatt skrivande och jag är övertygad om att det också kommer att bidra till att debatten i detta och andra viktiga samtida problemkomplex inriktas på sakfrågorna, säger Ingmar Karlsson.

Om författaren
Ingmar Karlsson är forskare på Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds Universitet och författare till ett 15-tal böcker med inriktning på Europas och Mellanösterns folk och kulturer. Bruden är vacker men har redan en man. Sionismen - en ideologi vid vägs ände? utkom 2012 och är det första större svenska verk som med ett heltäckande grepp avhandlar sionismens historia. Den innehåller också en analys av dagsläget och tänkbara framtidsscenarier för Israel, Palestina och de människor som lever där.

Johan Hansson-priset instiftades 2008 i syfte att ytterligare befästa stiftelsens ambition att ”understödja och uppmuntra samhällsdebatten”. Priset på 100 000 kronor delas årligen ut till en skribent som i debatt- eller reportageboksform har bidragit till en diskussion kring en av samtidens viktiga frågor, och överlämnas under Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Stiftelsen Natur & Kultur, som grundades till bokförlagets 25-årsjubileum 1947, har det uttalade uppdraget att "motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet". Juryn för Johan Hansson-priset består av Stiftelsen Natur & Kulturs styrelse.

Bruden är vacker men har redan en man. Sionismen - en ideologi vid vägs ände? ges ut av Wahlström & Widstrand. För mer information om boken, vänligen kontakta PR- och informationsansvarig Isabella Falkowska, 08-696 84 77, isabella.falkowska@bonnierforlagen.se

För övrig information om priset, vänligen kontakta informatör Josefin Ekman, 076-546 87 72, eller Natur & Kulturs vd Per Almgren, 0706-50 92 33, per.almgren@nok.se.

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Natur & Kultur, som grundades 1922, ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och för högskolan. Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur bildades 1947 och är aktiv inom en rad områden. Vi delar bland annat ut priser och stipendier till lärare och forskare. Sedan år 1974 utdelas Natur & Kulturs Kulturpris. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, samt genom att stödja och samarbeta med personer och organisationer som verkar för samma mål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera