Skip to main content

Alla har åsikter om skolan men få har verklig kunskap

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 11:06 CEST

Vad och hur elever lär sig är omdebatterade frågor. Men kunskap om vad som verkligen fungerar har svårt att nå ut i den högljudda debatten. Den nya boken ”Utmärkt undervisning  - framgångsfaktorer i svensk och internationell ”  är en populär version av den största forskningsöversikt om undervisning och lärande som någonsin gjorts i Sverige. Författare är skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg.

Frågorna som ställs är inte enkla – och det är inte heller svaren. Men en sak blir mycket tydlig: vi kan aldrig trolla bort dålig undervisning med hjälp av enkla organisatoriska förändringar. Mindre klasser ger inte automatiskt bättre undervisning, att prata om motorsport på engelskan hjälper inte nödvändigtvis pojkar med dåliga betyg och att dela in elever efter kunskapsnivå kan ge helt motsatt effekt.

För att få så många som möjligt att lyckas i klassrummet är det istället kommunikation och samtal som gäller, och att varje elev får kontinuerlig återkoppling på både ansträngning och prestation. Om det samtalet ska bli möjligt krävs att alla elever känner att undervisningen knyter an till deras verklighet. I en skola där de vuxna representerar flera olika erfarenheter, både vad gäller klass, kön och etnicitet, kan det bli möjligt.

Dagens skola står inför stora utmaningar. Vi hoppas att den här boken ska bidra till att öka kunskapsnivån i debatten och att den ska fungera som ett verktyg för varje lärare, rektor och skolledare som vill ta ytterligare ett steg mot en skola som fungerar för varje elev.

Om författarna: Jan Håkansson är fil.dr och universitetslektor i pedagogik med inriktning på skolreformer och kvalitetsarbete inom skolväsendet. Daniel Sundberg är docent och universitetslektor i pedagogik med inriktning på skolreformer och skolans inre arbete. Båda verksamma vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Författarporträtt och omslag kan hämtas på www.nok.se/press/bildarkiv. För mer information om boken eller författarna kontakta Peter Stenson på 08 453 86 63 eller peter.stenson@nok.se                                           

 

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Natur & Kultur, som grundades 1922, ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och för högskolan. Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur bildades 1947 och är aktiv inom en rad områden. Vi delar bland annat ut priser och stipendier till lärare och forskare. Sedan år 1974 utdelas Natur & Kulturs Kulturpris. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, samt genom att stödja och samarbeta med personer och organisationer som verkar för samma mål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy