Skip to main content

Ny metodbok på svenska vägleder vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 09:25 CEST

Nya boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap är den första metodboken på
svenska om systematiska litteraturstudier skriven för det utbildningsvetenskapliga området.  

Boken tar upp en metod som steg för steg beskriver hur man söker, analyserar och värderar information om forskningsrön, och hur man på bästa sätt presenterar resultatet. Metoden systematiska litteraturstudier är högst aktuell och förespråkas av politiker, beslutsfattare och forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Kunskapstillväxten inom skolsektorn och den snabbt ökande utbildningsvetenskapliga forskningen gör det nödvändigt för dagens lärare, rektorer och forskare att kunna hantera nya forskningsrön och kritiskt värdera fakta. Med hjälp av metoden kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny evidensbaserad kunskap fås. De exempel som presenteras i boken är hämtade från det utbildningsvetenskapliga området och den innehåller även användbara checklistor för bedömning av kvantitativa och kvalitativa artiklar.

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap riktar sig till studerande på lärarprogrammens grundutbildningar och magisterutbildningar inom utbildningsvetenskap, samt till yrkesverksamma
lärare och andra personer inom skolsektorn.

Om författarna

Katarina Eriksson Barajas är biträdande professor och verksam inom lärarutbildningarna vid Linköpings universitet. Christina Forsberg är biträdande psykolog, leg. sjuksköterska och docent vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Yvonne Wengström är leg. sjuksköterska, docent och lektor och forskare vid samma institution.

För mer information

Boken ges ut av Natur & Kultur. Bokomslag och författarbilder kan laddas ned från vårt pressrum
www.nok.se. För mer information eller kontakt med författarna, vänligen kontakta Agnes Notini Zachrison, agnes.notinizachrison@nok.se, eller på telefon 08-4538607.

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Natur & Kultur, som grundades 1922, ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och för högskolan. Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur bildades 1947 och är aktiv inom en rad områden. Vi delar bland annat ut priser och stipendier till lärare och forskare. Sedan år 1974 utdelas Natur & Kulturs Kulturpris. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, samt genom att stödja och samarbeta med personer och organisationer som verkar för samma mål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy