Skip to main content

Så hjälper du barn att lyckas i skolan

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 09:16 CEST

Boken Uppmuntra lärande – så hjälper du barn att lyckas i skolan beskriver hur man kan arbeta med barns uthållighet, motivation och nyfikenhet och hur du som förälder och personal i grundskolan kan vägleda barn att agera självständigt i skolarbetet. Skolan handlar både om kunskapsmål och om att träna förmågor som analys, jämförelse och argumentation, enligt den nya läroplanen. För att utveckla dessa förmågor behöver barn ofta arbeta med uthållighet och inställning till lärande. James Nottingham ger handfasta och konkreta råd om hur barn kan förändra sin inställning till ”tråkiga” och svåra uppgifter, och hur vi vuxna kan hjälpa dem att övervinna motstånd och motgångar vid exempelvis hemuppgifter och träning inför prov. När ett barn vet hur det ska gå tillväga och vilka förmågor som behövs för att uppnå goda resultat, kan barnet i högre grad ta ansvar för sitt eget lärande. Nottingham visar också hur man kan kan ge konstruktivt beröm som stärker barnets självkänsla. Läs mer om boken eller provläs några sidor.

Uppmuntra lärande vänder sig till föräldrar och personal i grundskolan och alla andra som intresserar sig för barns och ungas lärande. Boken kan hjälpa både barn och vuxna att hitta motivation för att skapa ett mer positivt skolarbete, i skolan såväl som i hemmiljö.

Om författaren
James Nottingham har flerårig erfarenhet av arbete både som lärare och skolledare i Storbritannien. Han arbetar nu med skolutveckling och det skandinaviska skolutvecklingsprogrammet Visible Learning Plus och har ett nära samarbete med pedagogikprofessor John Hattie. James Nottingham har även skrivit boken Utmanande undervisning i klassrummet (Natur & Kultur 2013). Han besöker Sverige regelbundet för att föreläsa om sitt skolutvecklingsarbete och sina böcker.

Mer information
För mer information, vänligen kontakta Agnes Notini Zachrison, via e-post agnes.notinizachrison@nok.se eller telefon 08-4538607. Omslagsbild och författarporträtt kan laddas ned från bildarkivet på www.nok.se/bildarkiv.

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera