Xcwbu59eiiqoqpncjmjf

"Så idag är vår huvud­produktion natur-­ och miljövård här på fälten."

Blogginlägg   •   Jun 11, 2018 16:00 CEST

Från mjölkkor till natur- och miljövård samt uppfödning av nötkreatur – så har Carl-Axel och Kerstin satsat på sin ranchverksamhet på Revingefälten i Skåne.

A4s9iisbrt9tmqmnsvie

"...vi vill ju jobba med händerna!"

Blogginlägg   •   Jun 18, 2018 16:00 CEST

Naturbetesböndernas arbete är absolut nödvändigt för att vi ska kunna behålla jordbrukslandskapets rika växt­- och djurliv. I berättelserna lyfter naturbetesbönderna fram vardagens och arbetets glädjeämnen, men pekar också ut de problem som de nödvändiga EU­-ersättningarna orsakar.

Dkm74jc0mtfv1qc0cspb

– Ingen hade gjort detta förut,...

Blogginlägg   •   Jun 04, 2018 16:00 CEST

- Vi blev dock förvånade när vi började sända djur till slakt. Vi fick nästa betala själva för slakten, trots att djuren var feta och fina. Jag blev faktiskt riktigt arg! (Maria Roman) Naturbetesböndernas arbete är absolut nödvändigt för att vi ska kunna behålla jordbrukslandskapets rika växt­- och djurliv." (Fil. dr. Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF)

Ajymvt3mupd6eaudbhwe

Fåren är både landskapsvårdare och kompisar

Blogginlägg   •   Maj 28, 2018 17:00 CEST

Stefan och Margareta hittade en skånelänga i tallskogen, och så tog de bort tallskogen och skapade ett eget Östergötland i Skåne.

Td8hdhhwuwtmrfyfxnuf

Idag firar vi!

Blogginlägg   •   Maj 22, 2018 06:45 CEST

Idag 22 maj är det Internationella dagen för biologisk mångfald. Naturbetesmarkerna är en av de de artrikaste miljöerna vi har i Sverige. Med rätt vård och villkor ger de svenska naturbetesmarkerna miljömässigt hållbart kött, en levande landsbygd med lönsamt företagande, värdefulla rekreations/turismmiljöer samt livsviktig biologisk mångfald med hem för våra pollinatörer.

Rim4sr8eczlxgolgzvpi

Befintliga insatser kan vända utvecklingen för pollinatörerna

Blogginlägg   •   Apr 23, 2018 14:16 CEST

I en nyligen inlämnad delredovisning har Naturvårdsverket gjort en kartläggning över befintliga insatser och konstaterar att de flesta, som kan bidra till att vända utvecklingen, görs i jordbrukslandskapet. Om våra svenska naturbetesmarker ska kunna fortsätta att vara boplats för de livsviktiga pollinatörerna behöver det beta djur där på sommaren.

Dmfrwem7gz88ktdzk3nv

Sju aktörer i gemensamt upprop - "Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker!"

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2018 11:00 CEST

Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet är bara några av de aktörer som gör gemensam sak i ett upprop för en nationell handlingsplan för naturbetesmarker. Det brådskar för våra hagar och ängar och arbetet med en strategisk handlingsplan måste påbörjas omedelbart.

Ak7bo7lezqcd68mk0e7v

​Nästa steg för riksdagens restaurang och Fazer

Blogginlägg   •   Feb 08, 2018 07:30 CET

Med de hjälpmedel och verktyg som finns idag går det utmärkt att upphandla miljömässigt hållbara livsmedel från svensk primärproduktion till Sveriges offentliga verksamheter så som skolor, sjukhus och myndigheter. Certifierat Naturbeteskött kan dessutom produceras av både ekologiska och konventionella lantbruk i Sverige. Det finns ingen motsättning i denna miljönytta.

Igfdu8nycnqyqwtuaxxu

Nu går det utmärkt att ställa krav på miljömärkning!

Nyheter   •   Feb 04, 2018 18:00 CET

​Den nya svenska upphandlingslagen möjliggör för en upphandlande myndighet att direkt hänvisa till en särskild märkning. Svensk Sigill Naturbeteskött är den enda märkningen som genom en tredjepartscertifiering säkerställer att köttet kommer från djur (lamm- och nötkött) som betat på de svenska naturbetesmarkerna såsom strandängar, alvar, ljunghedar och skogsbeten.

Ot9odwyeplo8s6cku0ik

En fredagsfundering om dyrt nötkött i butiken...

Blogginlägg   •   Jan 12, 2018 18:32 CET

Hur kommer det sig att två nästan identiska skivor entrecote skiljer sig så mycket som 150 kr/kilo i pris? Anna Jamieson fredagsfunderar om varför det sägs vara omöjligt att ta ut mervärden på svenskt kött i butik när det går hur bra som helst med en importerad vara.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Verksamhetsledare
  • Arbetar med Naturbetesprojekt och kommunikation
  • annajh@natpckourtvdcplkibepote.syce
  • 0767657740
Anna Jamieson är agronom med husdjursinriktning med ett brinnande intresse för betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion. Hon har... Visa mer

Om Naturbeteskött i Sverige

Naturbeteskött för bevarandet av den biologiska mångfalden och ett hållbart val för konsumenterna.

Naturbeteskött i Sverige är en förening som arbetar för att bevara Sveriges Naturbetesmarker genom att skapa förutsättningar för en lönsam produktion av Naturbeteskött. Vi arbetar med information, lobbying och nätverk för att sprida kunskap om kvalitetssäkrat Naturbeteskött och vilka positiva effekter det får att köpa Naturbeteskött i butiken eller på restaurangen. Vi välkomnar alla som medlemmar i föreningen, såväl lantbrukare som konsumenter restaurangfolk och handlare med ett intresse för gott kött, en rik natur och vår framtida miljö. Du blir medlem i föreningen genom att sätta in 200 kr på BG 178 - 5955 och ange namn och mailadress på talongen så kontaktar vi dig.

Adress

  • Naturbeteskött i Sverige
  • Malexander Tumbo Gård
  • 590 14 Boxholm
  • Sverige