"Så idag är vår huvud­produktion natur-­ och miljövård här på fälten."

Blogginlägg   •   Jun 11, 2018 16:00 CEST

Från mjölkkor till natur- och miljövård samt uppfödning av nötkreatur – så har Carl-Axel och Kerstin satsat på sin ranchverksamhet på Revingefälten i Skåne.

"​– 1997 tog jag över gården från mina föräldrar, men då var den rejält igenvuxen. "

Blogginlägg   •   Aug 07, 2018 07:00 CEST

Elisabeth och Stefan Olander är två av de hjältar som sköter de ovärderliga svenska naturbetesmarkerna och som Ola Jennersten intervjuade i projektet Naturbetesbönder 2017. Sammanlagt har Stefan och Elisabeth hittat 268 växtarter på sin gård. Här finns också många sällsynta insekter, några som är nya för landskapet Hälsingland.

"Att få ta över ett sådant här ställe är en chans som man bara får en gång i livet," ...

Blogginlägg   •   Jul 31, 2018 08:00 CEST

"Tre djurslag på en del av dessa beten är perfekt."

Blogginlägg   •   Jul 24, 2018 08:30 CEST

Claes Hellsten är en av de hjältar som sköter de ovärderliga svenska naturbetesmarkerna och som Ola Jennersten intervjuade i projektet Naturbetesbönder 2017. Intervjuerna är sammanställda i rapporten Naturbetesbönder 2017. Texten nedan är ett utdrag ur intervjun.

"– Våra konsumenter blir jättenöjda när de får smaka kvalitetskött."

Blogginlägg   •   Jul 17, 2018 08:30 CEST

Leif Lindgren sitter och tittar ut på naturbeteslandskapet längs Vindelälven. Han har några stutar omkring sig som skuttar och äter gräs. – Utan dem skulle det inte vara något naturbeteslandskap här utan istället en tät slyskog, berättar han. Tack vare djuren kan vi ha våra öppna landskap.

"Vi bor här för att det är fint, ..."

Blogginlägg   •   Jul 11, 2018 08:00 CEST

Världsnaturfonden WWF anser tillsammans med oss i föreningen Naturbeteskött i Sverige att en av förändringarna som måste till för att öka arealen värdefull naturbetesmark i Sverige är en betydligt bättre ekonomi i betesdriften för att nya generationer av naturbetesbönder ska våga ta över. Här följer en av de intervjuer som gjordes i projektet där vi belyser detta.

Monsabola – biologisk pärla i Östergötland

Blogginlägg   •   Jul 06, 2018 09:00 CEST

Naturbetesbönder 2017 är ett projekt som genomförts i ett samarbete mellan WWF och Naturbeteskött i Sverige ideell förening och bygger på projektet Naturbetesmarker som drivits av WWF under ett kvarts sekel.

"-Vi har verkligen blivit uppskattade för detta jobb ..."

Blogginlägg   •   Jun 27, 2018 14:12 CEST

"...vi vill ju jobba med händerna!"

Blogginlägg   •   Jun 18, 2018 16:00 CEST

Naturbetesböndernas arbete är absolut nödvändigt för att vi ska kunna behålla jordbrukslandskapets rika växt­- och djurliv. I berättelserna lyfter naturbetesbönderna fram vardagens och arbetets glädjeämnen, men pekar också ut de problem som de nödvändiga EU­-ersättningarna orsakar.

– Ingen hade gjort detta förut,...

Blogginlägg   •   Jun 04, 2018 16:00 CEST

- Vi blev dock förvånade när vi började sända djur till slakt. Vi fick nästa betala själva för slakten, trots att djuren var feta och fina. Jag blev faktiskt riktigt arg! (Maria Roman) Naturbetesböndernas arbete är absolut nödvändigt för att vi ska kunna behålla jordbrukslandskapets rika växt­- och djurliv." (Fil. dr. Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF)

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Verksamhetsledare
  • Arbetar med Naturbetesprojekt och kommunikation
  • anfxnaav@nomatknurjsbeintegl.swfeoq
  • 0767657740
Anna Jamieson är agronom med husdjursinriktning med ett brinnande intresse för betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion. Hon har... Visa mer

Om Naturbeteskött i Sverige

Naturbeteskött för bevarandet av den biologiska mångfalden och ett hållbart val för konsumenterna.

Naturbeteskött i Sverige är en förening som arbetar för att bevara Sveriges Naturbetesmarker genom att skapa förutsättningar för en lönsam produktion av Naturbeteskött. Vi arbetar med information, lobbying och nätverk för att sprida kunskap om kvalitetssäkrat Naturbeteskött och vilka positiva effekter det får att köpa Naturbeteskött i butiken eller på restaurangen. Vi välkomnar alla som medlemmar i föreningen, såväl lantbrukare som konsumenter restaurangfolk och handlare med ett intresse för gott kött, en rik natur och vår framtida miljö. Du blir medlem i föreningen genom att sätta in 200 kr på BG 178 - 5955 och ange namn och mailadress på talongen så kontaktar vi dig.

Adress

  • Naturbeteskött i Sverige
  • Malexander Tumbo Gård
  • 590 14 Boxholm
  • Sverige