Lewknwskzgjplzhslwvr

Utrymme för mer kött från betande djur

Nyheter   •   Sep 22, 2017 12:28 CEST

Enligt ​Jordbruksverket rapport kommer 52,1% av det nötkött vi konsumerar från Sverige. Motsvarande siffra för lammkött är 22,5%. Tyvärr saknas det statistik på hur mycket av nöt- och lammköttet vi konsumerar som kommer från djur som har betat ute. Det finns utrymme för att många fler djur vårdar våra naturbetesmarker och blir till ett hållbart köttval.

Hkvm5exljmnyynlmmruw

Långsiktighet och uthållighet borde vara ett mantra! (Efter gårdagens inslag om naturbetesmarker i Klotet i P1)

Blogginlägg   •   Aug 31, 2017 12:16 CEST

De svenska naturbetesmarker som finns kvar kommer vara ett minne blott om systemet med generella stöd per hektar fortsätter. Alla marker har olika förutsättningar och kostnaden för skötsel av naturbetesmarken kommer stiga. Vi behöver ersättning för skötselkostnad per hektar.

Q03eq0735kxkbginzobb

​Tänker du också på mnemosynefjärilen när du grillar?

Blogginlägg   •   Jul 14, 2017 15:53 CEST

Så när du grillar en fin bit naturbeteskött kan du känna dig stolt över ditt bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden, vår planets framtid och menmosynefjärilens återkomst. Det gör jag. Smaklig spis!

Byrb57awhdcjxjuckqky

Är ekosystemtjänster verkligen gratis?

Blogginlägg   •   Maj 22, 2017 12:22 CEST

Betande djur är en viktig del av bevarandet av biologisk mångfald i Sverige. Regeringen deklarerar att genomförandet av insatser för att uppnå miljömålen är ett gemensamt ansvar för Sverige. Trots det har Jordbruksverket haft problem med utbetalningar av bland annat miljöersättningar för biologiskt värdefulla marker under flera år. Är regeringen nu beredd att hjälpa SJV komma ikapp med arbetet?

Cykxjtehv3chwoo3irjz

Visst vill korna vara ute - och helst på natten!

Nyheter   •   Apr 21, 2017 11:10 CEST

En ny rapport från en forskargrupp i Canada visar att kor har stark motivation att vistas utomhus även om de får färskt foder serverat inomhus. Motivationsgraden mättes genom att korna fick puffa upp en fjäderbelastad grind för att nå sitt mål. Starkast motivation att gå ut hade korna efter kvällsmjölkningen.

Ly2c7b4u28ge77nsvvvo

Skattebefria Certifierat Naturbeteskött - för klimatets och den svenska hagens skull!

Blogginlägg   •   Apr 12, 2017 16:02 CEST

I ett projekt utreder SLU formerna för en klimatskatt på livsmedel baserad på klimateffekter. Ett förslag från projektet är höga skatter på nöt- och lammkött för att sänka den svenska konsumtionen av dessa kött. Anna Jamieson ställer sig tveksam till förslaget men lanserar ett alternativt sätt att, i en köttbeskattad framtid, gynna miljön och klimatet: Skattebefria certifierat Naturbeteskött!

He3gmiimxxnxyx2r1jmc

Öppet brev till våra ministrar för landsbygd, miljö och finansen

Blogginlägg   •   Mar 27, 2017 06:30 CEST

Jordbruksverket har misslyckats med att betala ut de ersättningar som lantbrukare har rätt till via landsbygdsprogrammet och gårdsstödssystemet CAP. Det leder till att lantbrukare går i konkurs, måste låna pengar för att klara sina företags normala kostnader och att många helt enkelt upphör med lantbruket. På Länsstyrelserna räknas SJV strul med utbetalningar som ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Jjscvhbmwtqek2o8xa1n

Vi betalar gärna mer för Naturbeteskött och bevarandet av den svenska hagen

Nyheter   •   Mar 23, 2017 12:19 CET

Vi är villiga att betala upp till 20 procent mer för naturbeteskött, visar en undersökning gjord av Karl-Ivar Kumm, ekonom på SLU. Mest villiga att betala är kvinnor, medelålders och äldre samt stadsbor. Naturbetesmarker kan även påverka fastighetsvärdet. Mäklare anser att en villa omgiven av betesmark kan sjunka i värde med upp till 200 000 kronor om betet upphör och markerna växer igen.

Ripvyyzslna6hxdctuk7

Naturbetesbönder får Örebro kommuns Miljöpris!

Nyheter   •   Mar 16, 2017 09:40 CET

Stefan och Torbjörn Eriksson mottog den 9 mars Örebro kommuns miljöpris för sina insatser för biologisk mångfald och kulturmiljöers bevarande på gården Gymninge i Vintrosa. – Vi är väldigt glada över utmärkelsen och ser det som ett kvitto på att det vi gör är viktigt. Det är roligt att bli uppmärksammad för det man gör och att fler ser det som positivt för djur, människas och miljö.

Arg74qwq6smhbzmwo8bb

Linköpings skolbarn hjälper till att skapa en grönare framtid vid lunchbordet!

Nyheter   •   Mar 07, 2017 15:47 CET

Den 9 mars serveras skolbarnen i Linköping köttsoppa gjord på Naturbetesfärs. Lars-Johan Nilsson ,Skogs Skattegård har fött upp djuren och Bjursunds Slakteri levererat köttet. Christoffer Cedergren på Linköpings kost och Restaurang, skriver på Facebook: " I mars månad är vi stolta och glada över att kunna servera nötfärs från djur som har betat inom kommunen. Kan det bli mer lokalproducerat?"

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Arbetar med Naturbetesprojekt och kommunikation
  • anonnamqrwxf@nzhatylqjvqqwurbete.se
  • 0767657740
Anna Jamieson är husdjursagronom med ett brinnande intresse för betesbaserad nöt- och... Visa mer

Om Naturbeteskött i Sverige

Naturbeteskött för god mat, en rik natur och glada bönder!

Naturbeteskött i Sverige är en förening som arbetar för att bevara Sveriges Naturbetesmarker genom att skapa förutsättningar för en lönsam produktion av Naturbeteskött. Vi arbetar med information, lobbying och nätverk för att sprida kunskap om kvalitetssäkrat Naturbeteskött och vilka positiva effekter det får att köpa Naturbeteskött i butiken eller på restaurangen. Vi välkomnar alla som medlemmar i föreningen, såväl lantbrukare som konsumenter restaurangfolk och handlare med ett intresse för gott kött, en rik natur och vår framtida miljö. Du blir medlem i föreningen genom att sätta in 200 kr på BG 178 - 5955 och ange namn och mailadress på talongen så kontaktar vi dig.

Adress

  • Naturbeteskött i Sverige
  • Malexander Tumbo Gård
  • 590 14 Boxholm
  • Sverige