R12u1xf9dlt9luqswzcu

Stort intresse för Naturbeteskött från Östergötland

Nyheter   •   Dec 15, 2017 13:36 CET

Ett 40 tal lantbrukare visar intresse för att vara med och ta fram ett Naturbeteskött från Östergötland. Det är både lamm - och nötköttsproducenter med tillgång till Naturbetesmarker som erbjuds stöttning i kommunikationen av mervärden och identifiering av praktiska och ekonomiska flaskhalsar i produktionen. Projektledare Anna Jamieson höll 3 uppskattade start-träffar i regionen under december.

E2l6ogvngeooskyp0txx

Färsk film om de svenska naturbetesmarkerna!

Nyheter   •   Nov 20, 2017 16:51 CET

Naturbeteskött i Sverige har gjort en film som presenterar de svenska naturbetesmarkerna och några av de unika ekosystemtjänster de bidrar med. Under 49 sekunder får ni följa med över gröna strandängar med betande kor och kalvar, till hagmark med tackor och lamm. Åk med! Film: Simon Håkans Cam Works Producent: Anna Jamieson, Tumbo gård

Llfq4htt7l7waqn6v87s

Naturbetesbönder 2017 - Ny rapport om hjältarna som sköter de ovärderliga svenska betesmarkerna.

Nyheter   •   Nov 16, 2017 15:03 CET

Ola Jennersten har träffat 11 av de familjer som med sina betesdjur vårdar delar av Sveriges naturbetesmark. De berättar om sina jordbruk, om byråkratin, om snåriga regelverk och om vad som kan – och måste – bli bättre. Rapporten presenterar i fyra punkter vad som behöver göras för att dessa marker ska öka. Ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och föreningen Naturbeteskött i Sverige

Lewknwskzgjplzhslwvr

Utrymme för mer kött från betande djur

Nyheter   •   Sep 22, 2017 12:28 CEST

Enligt ​Jordbruksverket rapport kommer 52,1% av det nötkött vi konsumerar från Sverige. Motsvarande siffra för lammkött är 22,5%. Tyvärr saknas det statistik på hur mycket av nöt- och lammköttet vi konsumerar som kommer från djur som har betat ute. Det finns utrymme för att många fler djur vårdar våra naturbetesmarker och blir till ett hållbart köttval.

Hkvm5exljmnyynlmmruw

Långsiktighet och uthållighet borde vara ett mantra! (Efter gårdagens inslag om naturbetesmarker i Klotet i P1)

Blogginlägg   •   Aug 31, 2017 12:16 CEST

De svenska naturbetesmarker som finns kvar kommer vara ett minne blott om systemet med generella stöd per hektar fortsätter. Alla marker har olika förutsättningar och kostnaden för skötsel av naturbetesmarken kommer stiga. Vi behöver ersättning för skötselkostnad per hektar.

Q03eq0735kxkbginzobb

​Tänker du också på mnemosynefjärilen när du grillar?

Blogginlägg   •   Jul 14, 2017 15:53 CEST

Så när du grillar en fin bit naturbeteskött kan du känna dig stolt över ditt bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden, vår planets framtid och menmosynefjärilens återkomst. Det gör jag. Smaklig spis!

Byrb57awhdcjxjuckqky

Är ekosystemtjänster verkligen gratis?

Blogginlägg   •   Maj 22, 2017 12:22 CEST

Betande djur är en viktig del av bevarandet av biologisk mångfald i Sverige. Regeringen deklarerar att genomförandet av insatser för att uppnå miljömålen är ett gemensamt ansvar för Sverige. Trots det har Jordbruksverket haft problem med utbetalningar av bland annat miljöersättningar för biologiskt värdefulla marker under flera år. Är regeringen nu beredd att hjälpa SJV komma ikapp med arbetet?

Cykxjtehv3chwoo3irjz

Visst vill korna vara ute - och helst på natten!

Nyheter   •   Apr 21, 2017 11:10 CEST

En ny rapport från en forskargrupp i Canada visar att kor har stark motivation att vistas utomhus även om de får färskt foder serverat inomhus. Motivationsgraden mättes genom att korna fick puffa upp en fjäderbelastad grind för att nå sitt mål. Starkast motivation att gå ut hade korna efter kvällsmjölkningen.

Ly2c7b4u28ge77nsvvvo

Skattebefria Certifierat Naturbeteskött - för klimatets och den svenska hagens skull!

Blogginlägg   •   Apr 12, 2017 16:02 CEST

I ett projekt utreder SLU formerna för en klimatskatt på livsmedel baserad på klimateffekter. Ett förslag från projektet är höga skatter på nöt- och lammkött för att sänka den svenska konsumtionen av dessa kött. Anna Jamieson ställer sig tveksam till förslaget men lanserar ett alternativt sätt att, i en köttbeskattad framtid, gynna miljön och klimatet: Skattebefria certifierat Naturbeteskött!

He3gmiimxxnxyx2r1jmc

Öppet brev till våra ministrar för landsbygd, miljö och finansen

Blogginlägg   •   Mar 27, 2017 06:30 CEST

Jordbruksverket har misslyckats med att betala ut de ersättningar som lantbrukare har rätt till via landsbygdsprogrammet och gårdsstödssystemet CAP. Det leder till att lantbrukare går i konkurs, måste låna pengar för att klara sina företags normala kostnader och att många helt enkelt upphör med lantbruket. På Länsstyrelserna räknas SJV strul med utbetalningar som ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Anna Jamieson är husdjursagronom med ett brinnande intresse för betesbaserad nöt- och... Visa mer

Om Naturbeteskött i Sverige

Naturbeteskött för god mat, en rik natur och glada bönder!

Naturbeteskött i Sverige är en förening som arbetar för att bevara Sveriges Naturbetesmarker genom att skapa förutsättningar för en lönsam produktion av Naturbeteskött. Vi arbetar med information, lobbying och nätverk för att sprida kunskap om kvalitetssäkrat Naturbeteskött och vilka positiva effekter det får att köpa Naturbeteskött i butiken eller på restaurangen. Vi välkomnar alla som medlemmar i föreningen, såväl lantbrukare som konsumenter restaurangfolk och handlare med ett intresse för gott kött, en rik natur och vår framtida miljö. Du blir medlem i föreningen genom att sätta in 200 kr på BG 178 - 5955 och ange namn och mailadress på talongen så kontaktar vi dig.

Adress

  • Naturbeteskött i Sverige
  • Malexander Tumbo Gård
  • 590 14 Boxholm
  • Sverige