Skip to main content

Taggar

"​– 1997 tog jag över gården från mina föräldrar, men då var den rejält igenvuxen. "

"​– 1997 tog jag över gården från mina föräldrar, men då var den rejält igenvuxen. "

Blogginlägg   •   Aug 07, 2018 07:00 CEST

Elisabeth och Stefan Olander är två av de hjältar som sköter de ovärderliga svenska naturbetesmarkerna och som Ola Jennersten intervjuade i projektet Naturbetesbönder 2017. Sammanlagt har Stefan och Elisabeth hittat 268 växtarter på sin gård. Här finns också många sällsynta insekter, några som är nya för landskapet Hälsingland.

"Att få ta över ett sådant här ställe är en chans som man bara får en gång i livet," ...
"Tre djurslag på en del av dessa beten är perfekt."

"Tre djurslag på en del av dessa beten är perfekt."

Blogginlägg   •   Jul 24, 2018 08:30 CEST

Claes Hellsten är en av de hjältar som sköter de ovärderliga svenska naturbetesmarkerna och som Ola Jennersten intervjuade i projektet Naturbetesbönder 2017. Intervjuerna är sammanställda i rapporten Naturbetesbönder 2017. Texten nedan är ett utdrag ur intervjun.

"– Våra konsumenter blir jättenöjda när de får smaka kvalitetskött."

"– Våra konsumenter blir jättenöjda när de får smaka kvalitetskött."

Blogginlägg   •   Jul 17, 2018 08:30 CEST

Leif Lindgren sitter och tittar ut på naturbeteslandskapet längs Vindelälven. Han har några stutar omkring sig som skuttar och äter gräs. – Utan dem skulle det inte vara något naturbeteslandskap här utan istället en tät slyskog, berättar han. Tack vare djuren kan vi ha våra öppna landskap.

 "Vi bor här för att det är fint, ..."

"Vi bor här för att det är fint, ..."

Blogginlägg   •   Jul 11, 2018 08:00 CEST

Världsnaturfonden WWF anser tillsammans med oss i föreningen Naturbeteskött i Sverige att en av förändringarna som måste till för att öka arealen värdefull naturbetesmark i Sverige är en betydligt bättre ekonomi i betesdriften för att nya generationer av naturbetesbönder ska våga ta över. Här följer en av de intervjuer som gjordes i projektet där vi belyser detta.

Monsabola – biologisk pärla i Östergötland

Monsabola – biologisk pärla i Östergötland

Blogginlägg   •   Jul 06, 2018 09:00 CEST

Naturbetesbönder 2017 är ett projekt som genomförts i ett samarbete mellan WWF och Naturbeteskött i Sverige ideell förening och bygger på projektet Naturbetesmarker som drivits av WWF under ett kvarts sekel.

"-Vi har verkligen blivit uppskattade för detta jobb ..."
"...vi vill ju jobba med händerna!"

"...vi vill ju jobba med händerna!"

Blogginlägg   •   Jun 18, 2018 16:00 CEST

Naturbetesböndernas arbete är absolut nödvändigt för att vi ska kunna behålla jordbrukslandskapets rika växt­- och djurliv. I berättelserna lyfter naturbetesbönderna fram vardagens och arbetets glädjeämnen, men pekar också ut de problem som de nödvändiga EU­-ersättningarna orsakar.

"Så idag är vår huvud­produktion natur-­ och miljövård här på fälten."

"Så idag är vår huvud­produktion natur-­ och miljövård här på fälten."

Blogginlägg   •   Jun 11, 2018 16:00 CEST

Från mjölkkor till natur- och miljövård samt uppfödning av nötkreatur – så har Carl-Axel och Kerstin satsat på sin ranchverksamhet på Revingefälten i Skåne.

– Ingen hade gjort detta förut,...

– Ingen hade gjort detta förut,...

Blogginlägg   •   Jun 04, 2018 16:00 CEST

- Vi blev dock förvånade när vi började sända djur till slakt. Vi fick nästa betala själva för slakten, trots att djuren var feta och fina. Jag blev faktiskt riktigt arg! (Maria Roman) Naturbetesböndernas arbete är absolut nödvändigt för att vi ska kunna behålla jordbrukslandskapets rika växt­- och djurliv." (Fil. dr. Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF)

Fåren är både landskapsvårdare och kompisar

Fåren är både landskapsvårdare och kompisar

Blogginlägg   •   Maj 28, 2018 17:00 CEST

Stefan och Margareta hittade en skånelänga i tallskogen, och så tog de bort tallskogen och skapade ett eget Östergötland i Skåne.

Idag firar vi!

Idag firar vi!

Blogginlägg   •   Maj 22, 2018 06:45 CEST

Idag 22 maj är det Internationella dagen för biologisk mångfald. Naturbetesmarkerna är en av de de artrikaste miljöerna vi har i Sverige. Med rätt vård och villkor ger de svenska naturbetesmarkerna miljömässigt hållbart kött, en levande landsbygd med lönsamt företagande, värdefulla rekreations/turismmiljöer samt livsviktig biologisk mångfald med hem för våra pollinatörer.

Befintliga insatser kan vända utvecklingen för pollinatörerna

Befintliga insatser kan vända utvecklingen för pollinatörerna

Blogginlägg   •   Apr 23, 2018 14:16 CEST

I en nyligen inlämnad delredovisning har Naturvårdsverket gjort en kartläggning över befintliga insatser och konstaterar att de flesta, som kan bidra till att vända utvecklingen, görs i jordbrukslandskapet. Om våra svenska naturbetesmarker ska kunna fortsätta att vara boplats för de livsviktiga pollinatörerna behöver det beta djur där på sommaren.

​Nästa steg för riksdagens restaurang och Fazer

​Nästa steg för riksdagens restaurang och Fazer

Blogginlägg   •   Feb 08, 2018 07:30 CET

Med de hjälpmedel och verktyg som finns idag går det utmärkt att upphandla miljömässigt hållbara livsmedel från svensk primärproduktion till Sveriges offentliga verksamheter så som skolor, sjukhus och myndigheter. Certifierat Naturbeteskött kan dessutom produceras av både ekologiska och konventionella lantbruk i Sverige. Det finns ingen motsättning i denna miljönytta.

En fredagsfundering om dyrt nötkött i butiken...

En fredagsfundering om dyrt nötkött i butiken...

Blogginlägg   •   Jan 12, 2018 18:32 CET

Hur kommer det sig att två nästan identiska skivor entrecote skiljer sig så mycket som 150 kr/kilo i pris? Anna Jamieson fredagsfunderar om varför det sägs vara omöjligt att ta ut mervärden på svenskt kött i butik när det går hur bra som helst med en importerad vara.

Långsiktighet och uthållighet borde vara ett mantra! (Efter gårdagens inslag om naturbetesmarker i Klotet i P1)

Långsiktighet och uthållighet borde vara ett mantra! (Efter gårdagens inslag om naturbetesmarker i Klotet i P1)

Blogginlägg   •   Aug 31, 2017 12:16 CEST

De svenska naturbetesmarker som finns kvar kommer vara ett minne blott om systemet med generella stöd per hektar fortsätter. Alla marker har olika förutsättningar och kostnaden för skötsel av naturbetesmarken kommer stiga. Vi behöver ersättning för skötselkostnad per hektar.

​Tänker du också på mnemosynefjärilen när du grillar?

​Tänker du också på mnemosynefjärilen när du grillar?

Blogginlägg   •   Jul 14, 2017 15:53 CEST

Så när du grillar en fin bit naturbeteskött kan du känna dig stolt över ditt bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden, vår planets framtid och menmosynefjärilens återkomst. Det gör jag. Smaklig spis!

Är ekosystemtjänster verkligen gratis?

Är ekosystemtjänster verkligen gratis?

Blogginlägg   •   Maj 22, 2017 12:22 CEST

Betande djur är en viktig del av bevarandet av biologisk mångfald i Sverige. Regeringen deklarerar att genomförandet av insatser för att uppnå miljömålen är ett gemensamt ansvar för Sverige. Trots det har Jordbruksverket haft problem med utbetalningar av bland annat miljöersättningar för biologiskt värdefulla marker under flera år. Är regeringen nu beredd att hjälpa SJV komma ikapp med arbetet?

Skattebefria Certifierat Naturbeteskött - för klimatets och den svenska hagens skull!

Skattebefria Certifierat Naturbeteskött - för klimatets och den svenska hagens skull!

Blogginlägg   •   Apr 12, 2017 16:02 CEST

I ett projekt utreder SLU formerna för en klimatskatt på livsmedel baserad på klimateffekter. Ett förslag från projektet är höga skatter på nöt- och lammkött för att sänka den svenska konsumtionen av dessa kött. Anna Jamieson ställer sig tveksam till förslaget men lanserar ett alternativt sätt att, i en köttbeskattad framtid, gynna miljön och klimatet: Skattebefria certifierat Naturbeteskött!

Öppet brev till våra ministrar för landsbygd, miljö och finansen

Öppet brev till våra ministrar för landsbygd, miljö och finansen

Blogginlägg   •   Mar 27, 2017 06:30 CEST

Jordbruksverket har misslyckats med att betala ut de ersättningar som lantbrukare har rätt till via landsbygdsprogrammet och gårdsstödssystemet CAP. Det leder till att lantbrukare går i konkurs, måste låna pengar för att klara sina företags normala kostnader och att många helt enkelt upphör med lantbruket. På Länsstyrelserna räknas SJV strul med utbetalningar som ett allvarligt arbetsmiljöproblem.