Skip to main content

Taggar

Befintliga insatser kan vända utvecklingen för pollinatörerna

Befintliga insatser kan vända utvecklingen för pollinatörerna

Blogginlägg   •   Apr 23, 2018 14:16 CEST

I en nyligen inlämnad delredovisning har Naturvårdsverket gjort en kartläggning över befintliga insatser och konstaterar att de flesta, som kan bidra till att vända utvecklingen, görs i jordbrukslandskapet. Om våra svenska naturbetesmarker ska kunna fortsätta att vara boplats för de livsviktiga pollinatörerna behöver det beta djur där på sommaren.

​Nästa steg för riksdagens restaurang och Fazer

​Nästa steg för riksdagens restaurang och Fazer

Blogginlägg   •   Feb 08, 2018 07:30 CET

Med de hjälpmedel och verktyg som finns idag går det utmärkt att upphandla miljömässigt hållbara livsmedel från svensk primärproduktion till Sveriges offentliga verksamheter så som skolor, sjukhus och myndigheter. Certifierat Naturbeteskött kan dessutom produceras av både ekologiska och konventionella lantbruk i Sverige. Det finns ingen motsättning i denna miljönytta.

En fredagsfundering om dyrt nötkött i butiken...

En fredagsfundering om dyrt nötkött i butiken...

Blogginlägg   •   Jan 12, 2018 18:32 CET

Hur kommer det sig att två nästan identiska skivor entrecote skiljer sig så mycket som 150 kr/kilo i pris? Anna Jamieson fredagsfunderar om varför det sägs vara omöjligt att ta ut mervärden på svenskt kött i butik när det går hur bra som helst med en importerad vara.

Långsiktighet och uthållighet borde vara ett mantra! (Efter gårdagens inslag om naturbetesmarker i Klotet i P1)

Långsiktighet och uthållighet borde vara ett mantra! (Efter gårdagens inslag om naturbetesmarker i Klotet i P1)

Blogginlägg   •   Aug 31, 2017 12:16 CEST

De svenska naturbetesmarker som finns kvar kommer vara ett minne blott om systemet med generella stöd per hektar fortsätter. Alla marker har olika förutsättningar och kostnaden för skötsel av naturbetesmarken kommer stiga. Vi behöver ersättning för skötselkostnad per hektar.

​Tänker du också på mnemosynefjärilen när du grillar?

​Tänker du också på mnemosynefjärilen när du grillar?

Blogginlägg   •   Jul 14, 2017 15:53 CEST

Så när du grillar en fin bit naturbeteskött kan du känna dig stolt över ditt bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden, vår planets framtid och menmosynefjärilens återkomst. Det gör jag. Smaklig spis!

Är ekosystemtjänster verkligen gratis?

Är ekosystemtjänster verkligen gratis?

Blogginlägg   •   Maj 22, 2017 12:22 CEST

Betande djur är en viktig del av bevarandet av biologisk mångfald i Sverige. Regeringen deklarerar att genomförandet av insatser för att uppnå miljömålen är ett gemensamt ansvar för Sverige. Trots det har Jordbruksverket haft problem med utbetalningar av bland annat miljöersättningar för biologiskt värdefulla marker under flera år. Är regeringen nu beredd att hjälpa SJV komma ikapp med arbetet?

Skattebefria Certifierat Naturbeteskött - för klimatets och den svenska hagens skull!

Skattebefria Certifierat Naturbeteskött - för klimatets och den svenska hagens skull!

Blogginlägg   •   Apr 12, 2017 16:02 CEST

I ett projekt utreder SLU formerna för en klimatskatt på livsmedel baserad på klimateffekter. Ett förslag från projektet är höga skatter på nöt- och lammkött för att sänka den svenska konsumtionen av dessa kött. Anna Jamieson ställer sig tveksam till förslaget men lanserar ett alternativt sätt att, i en köttbeskattad framtid, gynna miljön och klimatet: Skattebefria certifierat Naturbeteskött!

Öppet brev till våra ministrar för landsbygd, miljö och finansen

Öppet brev till våra ministrar för landsbygd, miljö och finansen

Blogginlägg   •   Mar 27, 2017 06:30 CEST

Jordbruksverket har misslyckats med att betala ut de ersättningar som lantbrukare har rätt till via landsbygdsprogrammet och gårdsstödssystemet CAP. Det leder till att lantbrukare går i konkurs, måste låna pengar för att klara sina företags normala kostnader och att många helt enkelt upphör med lantbruket. På Länsstyrelserna räknas SJV strul med utbetalningar som ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Hur klarar insekterna vintern?

Hur klarar insekterna vintern?

Blogginlägg   •   Jan 17, 2017 12:08 CET

Midvinterkölden kommer och går och kanske tror vi att de flesta insekter dör på hösten men det stämmer inte. Insekterna har förbluffande olika och avancerade strategier för att klara vinterns låga temperaturer. Ett sätt är att öka halten "anti-freeze" i kroppsvätskorna, ett annat att helt enkelt fly fältet och flytta till varmare länder och ett tredje att huttra sig till bättre värme i kupan.

Media no image

Musikhjälpen15 och stuten Bono

Blogginlägg   •   Nov 20, 2016 15:00 CET

Musikhjälpen engagerar hela Sverige. 2015 handlade det om klimatet och att ingen ska behöva fly undan klimatförändringarna. Föreningen Naturbeteskött, Tumbo Gård i Malexander och Basunda Gårdsslakteri i Björkfors skänkte köttet från Naturbetesstuten Bono så att alla pengar från matförsäljningen i Linköping skulle kunna gå till Musikhjälpens insamling. Men alla gillade inte den iden.

Ett bättre kött för en bättre värld  - tänk om,  Håkan Wirtén och WWF!

Ett bättre kött för en bättre värld - tänk om, Håkan Wirtén och WWF!

Blogginlägg   •   Okt 28, 2016 15:33 CEST

Living Planet Report konstateraratt vi lever i den 6 massutrotningen av arter och att detta beror på människans hänsynslösa exploatering av jordklotets resurser. Sverige ligger i värstingligan över de länder som har det största ekologiska fotavtrycket i världen. Håkan Wirtén, WWF Sverige, anser att regeringen måste agera kraftigt för att halvera den svenska köttkonsumtionen. Vi håller inte med.

Med hela kedjan i rummet går det inte att skylla på någon!

Med hela kedjan i rummet går det inte att skylla på någon!

Blogginlägg   •   Okt 26, 2016 15:50 CEST

Linköpings kommun vill att kommuninnevånarna ska kunna se kommunens engagemang för naturbetesmarken och miljön i Linköpings köttdiskar och på stadens restauranger. Projektet Linköpings Naturbeteskött samlade hela köttkedjan till ett första möte i måndags. Kan restauranger, butiker, slakterier och uppfödare tillsammans lösa uppdraget och erbjuda konsumenterna ett eget Naturbeteskött?

Föreningen Naturbeteskött i Sverige

Föreningen Naturbeteskött i Sverige

Blogginlägg   •   Okt 11, 2016 16:02 CEST

Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för att stimulera till ökad produktion och konsumtion av certifierat Naturbeteskött. Föreningen fungerar som en plattform för alla som är intresserade av Naturbeteskött och Naturbetesmarker. Du behöver inte var uppfödare för att vara medlem – ett intresse för Naturbeteskött som en finurlig naturvårdsmekanism räcker!