Skip to main content

Taggar

”Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker!”

Torbjörn Eriksson, Naturbeteskött i Sverige Knut Per Hasund, ledamot Kungliga Skogs och Lantbruksakademien Margaretha Ihse, prof. emerita i kulturgeografi Stockholms Universitet Karl-Ivar Kumm, docent SLU Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen Ann Norderhaug, f.d forskningschef för kulturlandskap, Bioforsk Norge Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF Sverige

Naturbetesbönder 2017

Naturbetesbönder 2017

Dokument   •   2017-11-16 15:03 CET

Lantbrukets ekosystemtjänster

Lantbrukets ekosystemtjänster

Dokument   •   2017-05-22 12:22 CEST

Lantbruket producerar många ekosystemtjänster som man ofta inte tänker på.

Kors motivation att vistas utomhus

Kors motivation att vistas utomhus

Dokument   •   2017-04-21 11:10 CEST

Naturbetesmarkernas värden och bevararande

Naturbetesmarkernas värden och bevararande

Dokument   •   2017-03-23 12:19 CET

Karl-Ivar Kumms undersökning av konsumenternas intresse och betalningsvilja för bevarandet av naturbetesmarker.

Den 16/3 2017 kl.15 - 18 träffas vi på Naturens Teater i Rånnesta, Örebro. Anmäl deltagande senast 13/3 2017 till Torbjörn Eriksson på e-post: torbjorn@gymninge.se eller sms : 070-6890256.

Frågor och svar om Naturbetesmark

Frågor och svar om Naturbetesmark

Dokument   •   2016-10-20 09:31 CEST

Vad är naturbetesmark och vad har betande djur med den biologiska mångfalden att göra? Kan jag som konsument påverka miljön genom att välja olika sorters kött i butiken? Här får du svar på de vanligaste frågorna om Naturbete och Naturbeteskött!

Antal husdjur i juni 2016

Antal husdjur i juni 2016

Dokument   •   2016-10-18 15:13 CEST

Statens Jordbruksverk sammanställer två gånger om året statistik över antalet husdjur i Sverige.