Skip to main content

Utan pengar inga hagar och ängar!

Evenemang

Hur bevara vi detta för framtiden?
29
NOV
Kungliga Skogs och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm Följ online: http://www.ksla.se/aktivitet/utan-pengar-inga-hagar-och-angar/
  -
Utan BÖNDER och deras djur inga ängar och hagar bör man tillägga! Den 29 november håller Kungliga Skogs och Lantbruksakademien, KSLA, i Stockholm ett seminarium om de svenska ängs- och hagmarkerna och vad som krävs för att de ska leva kvar i vårt landskap. Föreningen Naturbeteskött i Sverige kommer att vara med och diskutera frågan med politiker och andra beslutsfattare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy