Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

"​– 1997 tog jag över gården från mina föräldrar, men då var den rejält igenvuxen. "

"​– 1997 tog jag över gården från mina föräldrar, men då var den rejält igenvuxen. "

Blogginlägg   •   Aug 07, 2018 07:00 CEST

Elisabeth och Stefan Olander är två av de hjältar som sköter de ovärderliga svenska naturbetesmarkerna och som Ola Jennersten intervjuade i projektet Naturbetesbönder 2017. Sammanlagt har Stefan och Elisabeth hittat 268 växtarter på sin gård. Här finns också många sällsynta insekter, några som är nya för landskapet Hälsingland.

"Att få ta över ett sådant här ställe är en chans som man bara får en gång i livet," ...
"Tre djurslag på en del av dessa beten är perfekt."

"Tre djurslag på en del av dessa beten är perfekt."

Blogginlägg   •   Jul 24, 2018 08:30 CEST

Claes Hellsten är en av de hjältar som sköter de ovärderliga svenska naturbetesmarkerna och som Ola Jennersten intervjuade i projektet Naturbetesbönder 2017. Intervjuerna är sammanställda i rapporten Naturbetesbönder 2017. Texten nedan är ett utdrag ur intervjun.

"– Våra konsumenter blir jättenöjda när de får smaka kvalitetskött."

"– Våra konsumenter blir jättenöjda när de får smaka kvalitetskött."

Blogginlägg   •   Jul 17, 2018 08:30 CEST

Leif Lindgren sitter och tittar ut på naturbeteslandskapet längs Vindelälven. Han har några stutar omkring sig som skuttar och äter gräs. – Utan dem skulle det inte vara något naturbeteslandskap här utan istället en tät slyskog, berättar han. Tack vare djuren kan vi ha våra öppna landskap.

 "Vi bor här för att det är fint, ..."

"Vi bor här för att det är fint, ..."

Blogginlägg   •   Jul 11, 2018 08:00 CEST

Världsnaturfonden WWF anser tillsammans med oss i föreningen Naturbeteskött i Sverige att en av förändringarna som måste till för att öka arealen värdefull naturbetesmark i Sverige är en betydligt bättre ekonomi i betesdriften för att nya generationer av naturbetesbönder ska våga ta över. Här följer en av de intervjuer som gjordes i projektet där vi belyser detta.

Monsabola – biologisk pärla i Östergötland

Monsabola – biologisk pärla i Östergötland

Blogginlägg   •   Jul 06, 2018 09:00 CEST

Naturbetesbönder 2017 är ett projekt som genomförts i ett samarbete mellan WWF och Naturbeteskött i Sverige ideell förening och bygger på projektet Naturbetesmarker som drivits av WWF under ett kvarts sekel.

"-Vi har verkligen blivit uppskattade för detta jobb ..."
"...vi vill ju jobba med händerna!"

"...vi vill ju jobba med händerna!"

Blogginlägg   •   Jun 18, 2018 16:00 CEST

Naturbetesböndernas arbete är absolut nödvändigt för att vi ska kunna behålla jordbrukslandskapets rika växt­- och djurliv. I berättelserna lyfter naturbetesbönderna fram vardagens och arbetets glädjeämnen, men pekar också ut de problem som de nödvändiga EU­-ersättningarna orsakar.

"Så idag är vår huvud­produktion natur-­ och miljövård här på fälten."

"Så idag är vår huvud­produktion natur-­ och miljövård här på fälten."

Blogginlägg   •   Jun 11, 2018 16:00 CEST

Från mjölkkor till natur- och miljövård samt uppfödning av nötkreatur – så har Carl-Axel och Kerstin satsat på sin ranchverksamhet på Revingefälten i Skåne.

– Ingen hade gjort detta förut,...

– Ingen hade gjort detta förut,...

Blogginlägg   •   Jun 04, 2018 16:00 CEST

- Vi blev dock förvånade när vi började sända djur till slakt. Vi fick nästa betala själva för slakten, trots att djuren var feta och fina. Jag blev faktiskt riktigt arg! (Maria Roman) Naturbetesböndernas arbete är absolut nödvändigt för att vi ska kunna behålla jordbrukslandskapets rika växt­- och djurliv." (Fil. dr. Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF)

Fåren är både landskapsvårdare och kompisar

Fåren är både landskapsvårdare och kompisar

Blogginlägg   •   Maj 28, 2018 17:00 CEST

Stefan och Margareta hittade en skånelänga i tallskogen, och så tog de bort tallskogen och skapade ett eget Östergötland i Skåne.

Idag firar vi!

Idag firar vi!

Blogginlägg   •   Maj 22, 2018 06:45 CEST

Idag 22 maj är det Internationella dagen för biologisk mångfald. Naturbetesmarkerna är en av de de artrikaste miljöerna vi har i Sverige. Med rätt vård och villkor ger de svenska naturbetesmarkerna miljömässigt hållbart kött, en levande landsbygd med lönsamt företagande, värdefulla rekreations/turismmiljöer samt livsviktig biologisk mångfald med hem för våra pollinatörer.

Befintliga insatser kan vända utvecklingen för pollinatörerna

Befintliga insatser kan vända utvecklingen för pollinatörerna

Blogginlägg   •   Apr 23, 2018 14:16 CEST

I en nyligen inlämnad delredovisning har Naturvårdsverket gjort en kartläggning över befintliga insatser och konstaterar att de flesta, som kan bidra till att vända utvecklingen, görs i jordbrukslandskapet. Om våra svenska naturbetesmarker ska kunna fortsätta att vara boplats för de livsviktiga pollinatörerna behöver det beta djur där på sommaren.

 Sju aktörer i gemensamt upprop - "Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker!"

Sju aktörer i gemensamt upprop - "Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker!"

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2018 11:00 CEST

Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet är bara några av de aktörer som gör gemensam sak i ett upprop för en nationell handlingsplan för naturbetesmarker. Det brådskar för våra hagar och ängar och arbetet med en strategisk handlingsplan måste påbörjas omedelbart.

​Nästa steg för riksdagens restaurang och Fazer

​Nästa steg för riksdagens restaurang och Fazer

Blogginlägg   •   Feb 08, 2018 07:30 CET

Med de hjälpmedel och verktyg som finns idag går det utmärkt att upphandla miljömässigt hållbara livsmedel från svensk primärproduktion till Sveriges offentliga verksamheter så som skolor, sjukhus och myndigheter. Certifierat Naturbeteskött kan dessutom produceras av både ekologiska och konventionella lantbruk i Sverige. Det finns ingen motsättning i denna miljönytta.

Nu går det utmärkt att ställa krav på miljömärkning!

Nu går det utmärkt att ställa krav på miljömärkning!

Nyheter   •   Feb 04, 2018 18:00 CET

​Den nya svenska upphandlingslagen möjliggör för en upphandlande myndighet att direkt hänvisa till en särskild märkning. Svensk Sigill Naturbeteskött är den enda märkningen som genom en tredjepartscertifiering säkerställer att köttet kommer från djur (lamm- och nötkött) som betat på de svenska naturbetesmarkerna såsom strandängar, alvar, ljunghedar och skogsbeten.

En fredagsfundering om dyrt nötkött i butiken...

En fredagsfundering om dyrt nötkött i butiken...

Blogginlägg   •   Jan 12, 2018 18:32 CET

Hur kommer det sig att två nästan identiska skivor entrecote skiljer sig så mycket som 150 kr/kilo i pris? Anna Jamieson fredagsfunderar om varför det sägs vara omöjligt att ta ut mervärden på svenskt kött i butik när det går hur bra som helst med en importerad vara.

Stort intresse för Naturbeteskött från Östergötland

Stort intresse för Naturbeteskött från Östergötland

Nyheter   •   Dec 15, 2017 13:36 CET

Ett 40 tal lantbrukare visar intresse för att vara med och ta fram ett Naturbeteskött från Östergötland. Det är både lamm - och nötköttsproducenter med tillgång till Naturbetesmarker som erbjuds stöttning i kommunikationen av mervärden och identifiering av praktiska och ekonomiska flaskhalsar i produktionen. Projektledare Anna Jamieson höll 3 uppskattade start-träffar i regionen under december.

Färsk film om de svenska naturbetesmarkerna!

Färsk film om de svenska naturbetesmarkerna!

Nyheter   •   Nov 20, 2017 16:51 CET

Naturbeteskött i Sverige har gjort en film som presenterar de svenska naturbetesmarkerna och några av de unika ekosystemtjänster de bidrar med. Under 49 sekunder får ni följa med över gröna strandängar med betande kor och kalvar, till hagmark med tackor och lamm. Åk med! Film: Simon Håkans Cam Works Producent: Anna Jamieson, Tumbo gård

Naturbetesbönder 2017 - Ny rapport om hjältarna som sköter de ovärderliga svenska betesmarkerna.

Naturbetesbönder 2017 - Ny rapport om hjältarna som sköter de ovärderliga svenska betesmarkerna.

Nyheter   •   Nov 16, 2017 15:03 CET

Ola Jennersten har träffat 11 av de familjer som med sina betesdjur vårdar delar av Sveriges naturbetesmark. De berättar om sina jordbruk, om byråkratin, om snåriga regelverk och om vad som kan – och måste – bli bättre. Rapporten presenterar i fyra punkter vad som behöver göras för att dessa marker ska öka. Ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och föreningen Naturbeteskött i Sverige